Nadere informatie over Achterom 63
 
Kadasternummer 1832 E 295 en E 296, vanaf 1934 als gesloopt ledig erf E 3019
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 1 nr 369
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3353
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 n.v.t.
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 7v
Monumentnummer + jaartal  

Bewoners:

jaartal naam bron
1553Claes Willemsz 10e penning 1553
1561weduwe van Claes Willemsz 10e penning 1561
1578Cornelis Claesz 100e penning 1578
1600Maritgen Cornelisdr c.s haardstedengeld
 ????  
1643-1664Reijer Jansz Cloot, kuiper & Maertgen Jacobs
Maertgen Jacobs weduwe van Reijer Jansz Kloot ovl. in woning aan het Achterom op 29-01-1664 begr. in Nw Kerk
begraafboek
1664-1674Gillis Cornelisz van der Muije & Sara Gillis (overl. 1665) Begraafboek
1674 -1686 Jan Cornelisz Bredervelt & Jeffge Claes van dr Linden
trouwden in 1669. Echtpaar bleef kinderloos. Jan Cornelisz Bredervelt overleed in 1686, zijn echtgenote twee jaar eerder. Achterhuis in 1686 verhuurd aan Joris Westerbaan.
boedelinventaris en boedelrekening bij notaris W Broccant 27-3-1686 en 19-5-1686
1686-1728???  
1728 -1732Pieter van der Lee den jonge & Anthonetta Schuts
trouwden 9-10-1728
Verhuurt in 1732 het achterhuis voor 6 st per week aan Maria Pieters van der Hengst. Pieter van der Lee de jonge
In 1733 al een kind van hen overleden achter t Gasthuis

Taxatieregister verponding 1732 NA Financie van Holland 492
DTB
1749Hester Hermani, weduwe van Jacob Picavee, tapt
bij haar inwonend: Cornelis Craan, manendmakersknecht
en naaister Lourentia (is vertrocken)
Jacob Pijkavet weduwnaar in de Molsteeg tr in Delft op 23-11-1729 met Hester Hermanij weduwe van  Hendrik van Leeuwen wonend in ’t Slop van de Ham, op 1 mei 1729 laat Jacob een kind dopen dat ook de naam Jacob krijgt. Hester Hermani overlijdt 1758 aan het Broerhuis.
1750 impost; DTB
1761 – 1790 Reijnier Noordermeer schippersknecht op de Rotterdamse markt & Lena Sijburg
Reijnier Noordermeer geb in Delft begraven op 22-05-1798 in Oude Kerk tr 15-09-1743 met Helena Sijburg (ook wel Zijburgh), wonen1746 in de Hamspoort en in 1747 aan het Agterom, in 1752 in ‘t slop van Den Ham, 1756 1763 1789 aan het Achterom. In 1779 trouwt zoon Reinier jr vanuit ouderlijke woning aan het Achterom
predikantenboekje Arch.nr. 445; inv.nr. 476
DTB
 Arnaatje vd Velden en Petronella vd Velden predikantenboekje Arch.nr. 445; inv.nr. 479.
1764 Michiel van Os & Agatha Rees (Aagje) (1740-1814) trouwden 1764. Het jonge paar was niet onbemiddeld, moest bij ondertrouw drie gulden belasting betalen.
Aagje Rees nog steeds woonachtig aan het Achterom trad 1774 in het huwelijk met Cornelis Bax j.m., besteller van de buitenveeren, wonende aan het Zuideinde buiten de Ketelpoort.
Predikantenboekje Arch.nr. 445; inv.nr. 476 en 479
DTB
1790 -1797 Johan Adam Clees soldaat & Catharina van Kleef Predikantenboekje Arch.nr. 445; inv.nr. 476 en 479; DTB
1798 – 1801Thomas Schilperoort, tuinier later hovenier (1764-1836) & Anthonia van der Beek (1764- ) kraambewaarster en vijf kinderen. Predikantenboekje
DTB en BS Delft
1801 – 1865Dirk van den Bosch, waagwerker, (1777-1865)
& Maria van Oosterzee (1772-1855).
beroep 1810’1811 plateelbakkersknecht, in 1832 (kad)  dagloner
Beiden overleden aan het Achterom 63 evenals hun kinderen Adrianus, Pieter en Jannie. De laatste twee werden daar geboren.
1809 Belasting 3 milj
DTB en BS
Patentbelasting 1810 –1811
Predikantenboekje
Bev. Reg. 1825 – 1829
Bev. Reg. 1846 – 1850
Bev. Reg. 1861 – 1876
1830 – 1860 Adrianus van den Bos kleermaker geb 03-05-1802, ovl. te Delft 18-02-1885 zoon van Dirk van den Bosch en Maria van Oosterzee. Adrianus trad op 8 september 1830 in het huwelijk met de dienstbode Aplonia van der Wees dochter van Willemina Cornaat Bev. Reg. 1825 – 1829   
Bev. Reg. 1846 – 1849
Bev. Reg. 1850 – 1860
BS gemeente Delft
1825 – 1860 Zusanna Eeno (1803-1888) bleef ongehuwd. Bev. Reg. 1825 – 1829 
Bev. Reg. 1846 – 1849
Bev. Reg. 1850 – 1860
1861 – 1871 Pieter van Straaten werkman, machinedrijver, stoker aan de Oliefabriek (geb Delft 1824) & Geertruida Nieuwkerk (Dordrecht 1826) Gezin vertrekt 21-09-1871 met drie dochters naar Rotterdam. Bev. Reg. 1861 – 1876
BS
1872 – 1875Gijsbert van der Hout bakkersknecht (1828 Zegwaard) & Johanna Hendrika Rust (1837 Rotterdam) Bev. Reg. 1861 – 1876
1870 – 1880Pieter van Riet, uitbater tapperij-slijterij (1818 Leiden) & Catharina Hennink. Vestigden zich op 4 april 1872 te Delft komende van Leiden. Bev. Reg. 1861 – 1876 
1879 – 1879 weduwe Elisabeth Geertruida Meerendonk – Hogerwoerde (Boxtel 1789) Kwam in 1879 van Den Haag en ging nog hetzelfde jaar retour Den Haag Bev. Reg. 1876 - 1892
1879 – 1880 Henricus Hennink, tuinier (1821) & Maria Sara Reparon (1824) Inwonend zoon van Maria Sara: Henricus van der Woude ongehuwd gaswerker (geb1859 Den Haag) Bev. Reg. 1876 - 1892
1880 – 1884 Johannes Krommendam kleermaker (1831) & Alida Hoevenaar (1841) met zeven kinderen Bev. Reg. 1876 – 1892
BS
1884 – 1886Johann Heinrich Kock bierbrouwersknecht en winkelier in bier trouwde 31 juli 1884 met Cornelia Antonia Konincks, kreeg van de gemeente toestemming om 29 juli 1884, ‘s nachts zijn tapperij aan het Achterom 63 open te houden voor een besloten partij. (zijn bruiloft). Koffiehuishouder in 1888. Zijn 20 april 1895 gescheiden. Bev. Reg. 1876 - 1892
Consentenkaart 1884 – 1885
Advertenties DC
BS
1886 – 1887Johannes van Beek timmerman, kuiper & Clasina Apolonia Storm
25-12-1886 wordt kind geboren op Achterom 63
Bev. Reg. 1876 - 1892
Adresboek van Delft 1887
BS
1886 – 1888 Johannes van Seuren mandenmaker (1852) & Juriana Gerardina Morien (1852 Vlaardingen) en kinderen Bev. Reg. 1876 – 1892
BS
1888 – 1902  Jacob Breedveld metselaar (1886), werkman, bediende (1888), tapper (1900), kastelein (1902) (1863-1902) & Maria Anna (Antje) van der Stap (1864-1937)
Na het overlijden van haar man kreeg Antje een relatie met haar caféklant de stratenmaker Arie Immers, die bij haar kwam inwonen. Ook a.s. schoonzoon Bart Damen woonde bij haar in.
Adresboek van Delft, 1900/1901.
Vervallen woningkaart, toeg.nr.16, inv.nr. 489
BS
1902 – 1934Weduwe Maria Anna (Antje) Breedveld – van der Stap en Arie Immers, werkman en statenmaker
betaalde f. 5,20 huur per week.
Zij was de laatste bewoonster voor de sloop. Het pand stond voor de sloop enige jaren leeg.
“Vervallen woningkaarten”, GA Delft, toeg.nr.16 – inv.nr.489.
Brief B&W dat de 2 september 1924 onbewoonbaar verklaarde woning op 10 februari 1931 nog steeds door de wed. Breedveld werd bewoond.
1935Bij Raadsbesluit van 2-9-1924 onbewoonbaar verklaard. In juni 1935 gesloopt.  
1935 – 1962 Maarten Plooij, sjouwerman bij Braat, daarvoor olieslager bij Vliegenthart, (1868-1955) & Elisabeth Frederika Lemmen (1879-1962). Adresboek.
Woningkaart, toeg.nr16, inv 489. Gezinskaart. BS
1962-1972Neel en Bertha Plooij, beiden ongehuwd mondelinge informatie

Eigenaren:

jaartal naam bron
1553 Claes Willemsz 10e penning 1553
1561 weduwe van Claes Willemsz 10e penning 1561
1578 Cornelis Claesz 100e penning 1578
1600 Maritgen Cornelisdr c.s. haardstedenregister 1600
1610 Jannetge Cornelisdr, weduwe van Gerrit Pietersz Groenrys verkoopt voor fl 1400 een huis op t Zuiteinde
aan Hendrick Jansz, backer
Duit op de Gulden
366/18e-18r
1610-na 1638 Heyndrick Jansz, bakker
(er was ook een bakker Hendrick Jansz op het Oosteinde en een bakker Hendrick Jansz v Aecken op Brabantse Turfmarkt)
Verponding 1620 – 422r4
Verponding 1632 – 430v1
Haardstedengeld 1638
-1643 Pieter Reijersz Slachtoe, timmerman op Binnenwatersloot, eigenaar van diverse huizen. Duit op de Gulden
371/195-26v koopprijs fl 750
1643-1664 Reijer Jansz Cloot kuiper en Maertgen Jacobs (overl als weduwe 1664); Verponding 1632 – 430v1
Huizenprotocol 7v1
1664-1674 Gilles Cornelisz van der Muije Huizenprotocol
Kadegeld
1674 – 1686 Jan Cornelisz Bredervelt
Woning aangekocht in 1674 (Achterom hoek Slop van den Ham) werd geërfd door neven en nichten.
Huizenprotocol
Kadegeld
1686 – 1724 Pieter Dammansz van den Bergh, arbeider, getrouwd met Heijltje Cornzn, koopprijs 375 gulden. Waarbrief 5D 72
notaris W Broccant ONAD 2425 fo 26 koopprijs fl 375
1724 – 1727 Jannetge Pieters van den Berch (dochter van Pieter Dammasse van den Berg) trouwt te Delft met Pieter van der Lee den Ouden, mandenmaker (overleden 1721).
.Jannetge van den Berch 8-9-1727 begraven.

Vererfd op grond testament bij notaris De Bries 20-09-1724, ONAD 2418F, fo 375v
1727 - 1743 Pieter van der Lee den Jonge Vererfd na overlijden ouders
1743 – 1761 Hendrik van Leeuwen Waarbrief 6L 168v
koopprijs fl 555
1761 – 1790 Reijnier Noordermeer, schippersknecht op Rotterdam Waarbrief 6T 61
koopprijs fl 440
1790 – 1797 Johan Adam Clees soldaat, Waarbrief 7i 116
koopprijs fl 300
1798 – 1801 Thomas Schilperoort, tuinier later hovenier Waarbrief 7i 164
koopprijs fl 400
Verponding 1795 – nr. 3353
1801 – 1865 Dirk van den Bosch waagwerker Waarbrief 7L 90
koopprijs fl 500
Verponding 1810  wijk 1-369
Kadasterlegger 186
1865 – 1875 Johannes Frederik Wolff, houtdraaier Kadasterleggers 4812
1875 – 1876 Pieter van Riet koopman te Delft. Kadasterlegger nr 5851 Notaris A.M. Schagen van Leeuwen, 6-3-1875, akte 58
koopprijs fl 2500
1876 Veiling van het huis. Verkoop opgehouden. Notaris Post Uiterweer, 22-05-1876 en 29-05-1876, akten 2170 en 2190
1876 -1895 Jean Elfferich warmoezier/tuinier wonende te Vrijenban.
Vanaf 1895 is het achterhuis E 296 niet langer woning in gebruik, maar gepromoveerd tot bergplaats.
Kadasterlegger nr.5748 Notaris Post Uiterweer, 24-08-1876 akte 2240
koopprijs fl 2100
1906 erven van Jean Elffrich Kadasterlegger nr.5225
1906 Pieter Christoffel Elffrich sr., tuinder, te Rijswijk. Kadasterlegger nr.9386
1906 – 1929 Agatha van Tongeren, weduwe van Wilhelmus Schmits, timmerman. (eigenaresse van 34 pandjes)
De Gezondheidscommissie kwalificeerde het huis als bouwvallig waarna het bij Raadsbesluit van 02-09-1924 onbewoonbaar is verklaard. Eigenaren waren de broers Bernardus en Adrianus Schmits, beiden timmerman.
Kadasterlegger nr.8385 “Vervallen woningkaarten”, toeg.nr.16 – inv.nr.489.
1929 – 1935 Adrianus Schmitz, timmerman (1923) en tolgaarder (1930), wonende Raamstraat 12.
Huis werd bij Raadsbesluit op 02-09-1924 onbewoonbaar verklaard. Juni 1935 werd het op last van de gemeente gesloopt.
Kadasterlegger nr.12702
Brieven Openbare Werken d.d. 23-8-1934 en 28-08-1934.
Aanschrijving ingevolge de woningwet
1935-2015 Voor het eigendom van de in 1935 nieuw gebouwde bovenwoning Achterom 63, zie de eigendomsgegevens van Achterom 59 en 61.  
2015 De bovenwoning werd in 2015 gesplitst in vijf wooneenheden van resp. 16, 19, 17, 18 en 26 m².
WOZ waarde van Achterom 63 D werd met als peildatum 01-01-2015 bepaald op € 38.000,=; de WOZ waarde van Achterom 63 E per 01-01-2015 € 77.000,=.
 

Terug naar verhaal Achterom 63 / Ham 1