Nadere informatie over Boterbrug 8 (in 1928 gesloopt)
 
Kadasternummer 1832 C 1070
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 4 - 457
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3755
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 Niet van toepassing
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 940 v 2
Monumentnummer + jaartal  

Overige bronnen:

  • Blafferd van het onroerend goed van Willem van Assendelft 1639-1667 Nat. Archief, Fam v Vredenburg in nr 739
  • Blafferd van het onroerend goed van Nicolaas van Assendelft 1691-1695 Nat. Archief, Fam v Vredenburg in nr 741
Bewoners:
jaartal naam bron
1600 Frans Pietersz, slotenmaker haardstedenregister
     
1629-1634 Willem van Assendelft (1606-1691) notaris& Maria van Sassen Blafferd W v Assendelft
1638-1650 Pieter Jansz Persant, metselaar (huurder) Blafferd W v Assendelft
huur 1638 fl 100 pj
1644 fl  130 pj
1646 fl  150 pj
1649 fl  140 pj
1651-1668 Jasper Michiels van Helden, bontwerker (huurder) Blafferd W v Assendelft
1651 fl 150 pj
1661 fl 142 pj
1666 fl 140 pj
1669 Marije Jansdr, wed Wens Helberdier (huurster) Blafferd W v Assendelft
huur fl 80 per jaar
1670-(1672) Jasper Fransz van Helden, tingieter (huurder) Blafferd W v Assendelft
huur fl 110 per jaar
-1691 Hester de Paus, wed Henric Cornael de Jonge Blafferd N v Assendelft
huur fl 82 per jaar
1692-1694 Adriaen van de Elbert, schoenmaker (huurder) Blafferd N v Assendelft
huur fl 80 per jaar
1694-(1695) Jacoba Swanhil (huurster) Blafferd N v Assendelft
huur fl 80 per jaar
     
1744-1788 Carel Rabout, kleermaker & Christina Hemink Impost 1749
     
1809-1811 Johan Begijn, koperslager & Jacoba Dortmond, vroedvrouw patentbelasting
1825-1830 Johann Hessing en Cornelia de Leeuw Bevolkingsreg.
(1857-1890) L. Verhage, schoenmaker adresboek
1857,1881,1884,1890
1896 J. P. Smeele, koperslager adresboek 1896
1899-1900 Fietsenhandel G.C. Jense adv Delftsche Crt
1901 Depot aardappelhandel A. Winkelman adv Delftsche Crt
1903-1914 Fietsenmakerij W. van Oosterloo, v/h vdr Zalm adv Delftsche Crt
1914-1928 onbewoond pakhuis (vanaf 1920 van Bervoets) adresboeken
     
Eigenaren:
jaartal naam bron
tot 1617 de stad Delft  
1617 Gerrit Willemsz (van Sassen) Duit op de gld fl 1300
367/32e -15r4
1629-1691 Willem  van Assendelft en Maria van Sassen huwelijksgift
Blafferd W v Assendelft
1691-1725 Nicolaas van Assendelft Blafferd N v Assendelft
1725 - 1734 Susanna Crep Waarbrf 5 Z 47v fl 1330
1734 - 1780 Carel Rabout Waarbrf 6 D 318v
koopprijs fl 1200
1780 - 1786 Jan van Heekeren Waarbrf 7 D 91 fl 1335
1786 - 1788 Jacob Frederik Streib Waarbrf 7 F 357v fl 625
1788 - 1808 Adriana van Straten, wed Christoffel Terstappe Waarbrf 7 G 148fl 1100
1808 - 1815 Willem van Langen & Lucas Terstapppe Waarbrf 7 L 302
samen met buurhuis
fl 1985
1815 Georgius Gussenhoven  
  Adam Adriaan Gussenhoven kad legger 5952
1885-1920 Franciscus Gussenhoven kad legger 6087
1920-1928 Henri Schutte kad legger 11149
vanaf 1929 afgebroken en deel van nieuw winkelpand Bervoets  

Terug naar Boterbrug 8