Nadere informatie over Geerweg 2, 3, 4 (Kleine of Nieuwe Hooipoort) en 44 (Hooipoort)
 
Oude nummering en bronverwijzing Hooipoort
Kadasternummer 1832 ter plekke van B 201, 202, 203.
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw niet van toepassing
Verpondingsnummer in de 18e eeuw niet van toepassing
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 792
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Monumentnummer + jaartal  
   
Oude nummering en bronverwijzing Kleine of Nieuwe Hooipoort
Kadasternummer 1832 B 197 en 198.
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 6-378
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 118
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 793v
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 214 (r2)
Monumentnummer + jaartal  

Overige geraadpleegdebronnen:

 • koopakte (1580) charter 5307
 • akte huwelijkse voorwaarden (1598) onad 1527, fo 89
 • haardstedenregister (1600)
 • charter 5160 (1622): Het huis naast dat van Huijbrecht Willemsz in de Hooipoort werd in 1622 door stad verkocht. Het was voordien bewoond door predikant Sonnevelt.
 • attestatie (1654) onad 1964, fo 15
 • inventarisatie schade buskruitramp, stadsarchief I-507 en 508 (1654)
 • attestatie (1657) onad 1988 f 5
 • hypotheekakte charter 5239 (1664)
 • kadegeld (1667), stadsarchief I -594
 • boedelinventaris onad 1900 (6-5-1670)
 • testament bij notaris De Bries (d.d. 25-3-1679)
 • waarbrief 6 K 234 (1740)
 • waarbrief 5 C 175 (1684)
 • waarbrief 3 G 280
 • waarbrief 0 I 138
 • waarbrief 6 O 227 (1752)
 • waarbrief 6 T 285 (1761)
 • waarbrief 7 G 233v
 • huizenprotocol folio's 793 en 794
 • huurcontract onad 2581c, fo 135 (1712)
 • taxatiekohier verponding 1732, nationaal archief, Financie van Holland nr 492 (Annastraat, perceel nr 111)
 • boedelinventaris onad 3071, akten 31, 42 en 43 (1794)
Bewoners Hooipoort:
jaartal naam bron
voor 1572 Klooster St Anna  
1580 Willem Pietersz, boer charter 5307
1598 -ca. 1652 Huijbrecht Willemsz
x Adriaantje Arijensdr
hertrouwd met Aechge Cornelisdr v Toorenburch
haardstedenregister;
onad 1964, fo 15;
dtb
1652-ca 1675 Wouter Jansz Berenstein onad 1964, fo 15;
onad 1900 (6-5-1670);
dtb
na 1675 ????  
Eigenaren Hooipoort:
jaartal naam bron
voor 1572 Klooster St Anna  
1580 Willem Pietersz, boer charter 5307
1598 -ca. 1652 Huijbrecht Willemsz haardstedenregister;
verponding 1620, 1632
1652-ca 1675 Wouter Jansz Berenstein kadegeld 1667;
charter 5239
  Willem Hendriksz van Denise huizenprotocol
  Trijntje Jans, weduwe v Willem van Denise huizenprotocol
  Trijntje Jans, weduwe v Willem van Denise huizenprotocol
1719-1740 Anna van Kempen bij erfenis
sinds 1740 Tuchthuis waarbrief 6 K 234
  Joris Gasthuis  
 
Bewoners Kleine of Nieuwe Hooipoort:
jaartal naam bron
1600 Pieter Willemsz, wielmaker haardstedengeld
circa 1650 Leendert Ariensz van der Voorde, boer huizenprotocol; dtb
1712 Cors van der Post huurcontract onad 2581c,
fo 135
1732 Dirck van der Bijl verpondingskohier
ca 1750-1789 Jochem van der Gaag  
1789-1811 Pieter van der Gaag boedelinventaris onad 3071, akten 31, 42 en 43 (1794)
  Zie verder de boerderij van Klapwijk: Geerweg1-Annastraat 2  
Eigenaren Kleine of Nieuwe Hooipoort:
jaartal naam bron
1632; 1654 Thomas Goossensz verponding 1632, buiskruitramp 1654
  Leendert Ariensz van der Voorde, boer huizenprotocol
  Pieter Cleijwegh huizenprotocol
  Claes Spanjersberch huizenprotocol
  Jan Spanjersberch huizenprotocol
  Willem den Boom huizenprotocol
1684 Pieter Cleijwegh waarbrief 5 C 175
  Jan Maartensz Hogerscheijdt huizenprotocol
ca. 1700 Engel Craen huizenprotocol
1732 Quirijn Hogeveen huizenprotocol, verponding
ca 1750-1789 Jochem van der Gaag huizenprotocol
1789-1811 Pieter van der Gaag waarbrief 7 G 233v
1811-1818 ? Christna Gotze verponding 1810
sinds 1818 Abraham Klapwijk koopakte 1818
Zie verder de boerderij van Klapwijk: Geerweg1-Annastraat 2

Terug naar Geerweg 2, 3, 4 en 44