Nadere informatie over Koornmarkt 32
 
Kadasternummer 1832 D 606, nu D 3806
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 2-104
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 2661
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 -
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 fo 210 verso
Monumentnummer + jaartal 11844 Rijksmonument

Overige bronnen:

  • W.Weve, Bouwsporen en hun verhaal in Delf 4e kwartaal 2006
  • Bijlsma, In- en Uitvoer te Delfshaven 1643-1646
  • C.L. Temminck Groll, Delft als stad van zestiende-eeuwse woonhuizen, p. 66-67.
  • Notariële akten Digitale Arena
  • GA Delft, Losse Aanwinst (598) nr 228
  • Blafferd van eigendommen van Arent van der Graeff, Nationaal Archief 3.20.61.02, nr 1181
  • Blafferd van eigendommen van Abr. Hoogenhouck, Nationaal Archief, 3.20.61.02, nr 1212
Bewoners:
jaartal naam bron
1543 Machtelt Dirck Aertszoons weduwe 10e penning
     
1561 Gheryt Fransz 10e penning
1578 Gerrit Fransz, coorncoper 100e penning
     
1590-1609 Niclaas Trystram, koopman in greijnen (1538-1609) haardstedengeld, dtb, notariële akten
1609-1617 Joris Trystram & Maritge Coenen van Ophoven (-1617) dtb
  Anthonis van Giesen & Maritge Coenen van Ophoven  
1620-1625 Simon Sebastiaensz Heul, koopman  
1625- 1649 Engelbregt Pauw (1585-1648), koopman, bewindhebber VOC & Maria van Hoogenhouck (1589-1649)  
1649-1676 Arent van der Graef (..-1676), koopman, bewindhebber WIC & Machteld Pauw (1613-1673)  
1676-1680 Magdalena van der Graeff, huurster voor f 300 p.j. Blafferd Abr Hoogenhouck fo 22
1680-1682 Domicus van Schagen, huurder à f 338 p.j Blafferd Abr Hoogenhouck fo 22
     
     
1731-na 1750 Andries Boogert van Alblasserdam, regent & Jacoba Weveringh verponding 1730, impost 1750
ca 1760 Robbert van der Mast, kolonel & Maria Roch + twee dochters en drie personeelsleden predikantenboekje
1768-1773 Jan de Witt Cloppenburg predikantenboekje
  diverse huurders  
1803 Johannes Wilhelmus van Yssum, predikant stemregister
  Maria Agatha van Yssum + twee dochters predikantenboekje
1806?-1822 Maria Cloppenburg (1747-1822) & Lambert Sanderus (1749-1813), plateelbakker wachtgeld 1810, overlijdensakten
1832 Ulrich Hugeunin, kapitein der infanterie kiezerslijst
(1838) - 1853 Lambertus Sanderus jr (-1853) & Anna Arentz (-1864), eerder weduwe van Joh. Thomas Casimir Huguenin overlijdensakten
     
1868-1879 Johan Jacob Verschoor, kapitein-kwartiermeester Inf bevolkingregister
1879-1884 Guillaume Broer, gepens. O.I. ambtenaar bevolkingregister
1884-1889 Magdalena Kouwenhoven, weduwe vdr Heuvel bevolkingregister
1889-1896 ds. C.W.J. van Lummel, Gereformeerd predikant bevolkingregister
1896- C. de Groot adresboek
1910-1920 mej de Groot telefoonboeken
     
1949 32 beneden: D. Wouters, machinist
32a boven: J, Jung, fabrieksarbeider
adresboek
Eigenaren:
jaartal naam bron
1543 Machtelt Dirck Aertszoons weduwe 10e penning
     
(1561)-1582 Gheryt Fransz 10e + 100e penning
1582-1586 Dirck Philips charter 7558
1586-1590 Harmen de Haen charter 7557
1590-1609 Niclaas Trystram, koopman in greijnen

charter 7556 (f 3000)

1609-1620 Joris Trystram & Maritge Coenen van Ophoven verponding 1620
1620-1625 Sijmon Bastiaensz Heul, koopman charter 7555
1625- 1649 Engelbregt Pauw

LA 228 (f 4600)

1649-1676 Arent van der Graef & Machteld Pauw niet in huizenprotocol, op naam Machteld?
1676-1682 Erfgenamen, onder wie Marie vdr Graeff, gehuwd met Abraham Hoogenhouck (voor de helft) Blafferd Abr Hoogenhouck fo 22
1682- Matthijs Pol(l)enburch & Geertruit Croeser Blafferd Abr Hoogenhouck fo 22 Koopprijs f 5000
? Hendrik van der Linde (uit Den Haag? bij erfenis) huizenprotocol
? Hendrik Beusicum van der Linden jr (uit Leiden ?) bij erfenis) huizenprotocol
1731-1768

Andries Boogert van Alblasserdam & Jacoba Weveringh

waarbrief 6 D 50 (f 3800)

1768-1773 Jan de Witt Cloppenburg

waarbrief 6 W 98 (f 4100)

1773-1822 Maria Cloppenburg (echtgenote van Lambert Sanderus) bij vererving, verponding 1795-1810
1822-1832 erven Sanderus kadaster OAT
? - 1853 Lambertus Sanderus jr kad art 2221
1853- 1857 Anna Arentz, weduwe Sanderus kad art 3694
1857- 1878 Johan Alexander Klerk, muzijkmeester kad art 3089
1878- 1896 Gerrit Bruigom, winkelier kad art 4877, adv DC
1896- 1901 Johan Carel Bruigom, timmerman kad art 8348
1901- 1913 Gerrit Bruigom, timmerman kad art 5157
1913- 1922 NV Onroerendgoedmaatschappij. "Oude Delft" kad art 10172
1922- 1958 G. Renaud, koopman, eerst te Delft, later Den Haag kad art 12622, adv DC
1958 Joh.V. Wijk, Den Haag kad art 17864
1958 Th Romijn, makelaar Den Haag kad art 18017
1958- 1962 Floris Kuivingh, Den Haag kad art 19094
1962- 1973 Geertrui Kluivingh, weduwe Laeff, Apeldoorn kad art ......
1973- G.J. Meijerink, Oranjestraat, Delft kad art 22862

Terug naar Koornmarkt 32