Nadere informatie over Koornmarkt 66
 
Kadasternummer 1832 D 336
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 3 nr.112
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 2357
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 n.v.t.
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 222
Monumentnummer + jaartal Nr. 11857
Overige bronnen:  
De Meesters van Delft Jan H. Oosterloo / Bas van der Wulp
Schatten in Delft, burgers verzamelen 1600-1750 Jaap van der Veen blz. 73
Genealogie Den Hengst Daniel Johannes den Hengst en Johannes Daniel den Hengst
Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw Wim Weve
Informatie over de oorsprong van de naam De Hollandsche Tuin J. Spruit en A. Struijk www.geheugenvannederland.nl
Foto’s familie Den Hengst mevr. A. Notenboom- Timmerman
Vier eeuwen aan de Koornmarkt Hans van 't Zet, Kees van der Wiel en Gerrit Beerends
Meer dan een eeuw apotheek en ziekenzorg Reformatorisch Dagblad 11 aug 2009
Aardenwerken pispotten en een opgezette salamander Delta (blad TU Delft) 10 apr 1997 jg 28, nr 12
Bewoners:
jaartal naam bron
1543 - ca 1574 Mathijs Hackesz, die hopcoper 10e penning 1543, idem 1553 en 100e penning 1578>
1574 Grietgen Thomas van Haarlem Lid Gereformeerde Kerk
1600 Jan Janssoon Braber haardstedenregister
1611-1643? Cornelis Jacobsz Delff, schilder & Hester van Outheudsen (verponding 1620-1632) begraafboek
ca 1645-1650 Abraham du Rieu, schoolmeester & Elisabeth van Elserack + drie kinderen Weesk. comp 463-487
begraafboek 1645
1686 Johannes Hoogwerff, commis van de ontvanger, overleden op Koornmarkt begraafboek 1686
1687-1690 Thomas Trimmel, marktschipper op Rotterdam (overl 1690) & Maria van Schie Weesk. comp 471-140
1705 Jan Puts, overleden naast brouwerij het Truweel & Clara vdr Pol begraafboek 1705
1708-1721 Willem Pool, koopman & Elselina Schrevelius boedel ONA 2624 fo 64
  Schalkius van der Hoog (overl op Km) (in 1708 uit R'dam) & Maria Walvisch begraafboek 1743
1749 -1755 Willem Roelofs, marktschipper op Rotterdam (overl 1755 op Koornmarkt) & (in 1751) CaTharina Mengers (overl 1754) Impost 2357
trouwboek 1751, begraafboek 1755
1749 Claas Braber, timmerknecht Impost 2357
1755-1795 ???????  
1795- ca 1830 Johan van Rielle, brouwer en mouter, bedrijfsleider van Het Truweel (1760-1833) & Catharina van Schuijlenburgh
(Johan overleden in 1833 elders in wijk 6 nr 223)
Patentregisters 1810 en 1822
Bevolkingsregisters 1825
1849-1864 Livinus Rombouts, kleermaker & Johanna Meijer, Jacobus Rombouts, Flora Verdonk, Alexander Verdonk, Willem Keijzer  en anderen Bevolkingsregister
1865-1913 Johannes den Hengst, kleermaker& Adriana van West en kinderen
& 2e huwl. 1872 met Hendrika Gerdina Keijman (overl 1909)
Bevolkingsregister
1913-1937 Simon den Hengst, kleermaker & Hendrika Zoutendijk Bevolkingsregister
1917-1937 Daniel den Hengst, beambte & Anna van der Mark met 12 kinderen Bevolkingsregister
1930-1935 in bovenhuis: gezusters Sijthoff. kamerverhuursters adresboeken
1937-1949 >Wijkverpleging Rehoboth, Zaal van Lien Derksen, heilgymnaste en masseuse adresboeken, Delftsche Courant
1952- … Wijkverpleging Rehoboth, consultatiebureau voor zuigelingen Archief Griffioen
1990- heden Medisch-Farmaceutisch- Museum ‘De Griffioen’ idem
Eigenaren:
jaartal naam bron
1543 Matijs die hopcoper 10e penning
1553 Mathijs Hackesz 10e penning
1561 (onleesbaar) 10e penning
1578 de erfgenamen van Mathijs Hackesz 100e penning
1600 (niet genoemd) haardstedengeld
voor 1611 Bruyn Willemsz Dedel en Cornelis Dirckz Sprong duit op de gulden
1611- (1643) Cornelis Jacobsz Delff en daarna zijn weduwe duit op de gulden
f 3100 incl. meubilair
verponding 1620, 1632
ca 1645-1667 Elisabeth van Elserack, weduwe van Abraham du Rieu Huizenprotocol
kadegeld 1667
ca 1670 Levina v.dr. Hulst, weduwe van Willem Brugman, zilversmid Huizenprotocol
kadegeld 1667
1685-1687 Johannes Hoogwerff (comptoire van Johan Keijzer) Waarbrief 5c 280v
1687-1704 Thomas Trimmel, later schoonzoon Corn. Buijser Waarbrief 5d 160v
1704-1708 Jan Balten Puts en Clara v.d. Pol Waarbrief 5p 44v
1708-1721 Willem Pool en Elselina Schrevelius Waarbrief 5r 136
1721-1743 Schalkius van der Hoog en Maria Walvisch Waarbrief 5X 12v
1743-1751 Chrispinus Knol Waarbrief 6L 147v
1751-1785 Willem Vlaardingenwoud Robbertsz Waarbrief 6O 155v
1785-1805 Hoecke en van Swinden Waarbrief 7F 10v
1805-1830 Jacob Kerkhoven en Susanne J. Sarrie, deelnemers in het compagnieschap van de Truweel Waarbrief 7 M 9
1830-1848 Graswinckel, Drayer en Perk Kad legger Art.1739
1848 L.B. de Nie (Denie) Kad legger Art 2613
Not. J. Vernée 7-12-1848 akte 280-287
1849-1863 Levinus Rombouts (overl 1854) en weduwe Kad legger Art. 3296
Not. Van Berkel 22-5-1849 akte 100
1863-1864 Jacobus Bernardus Rombouts Kad legger Art 3780
1864 Joh.P. de Meyer wed. L. Bombouts Kad legger Art. 4291
1864-1913 Johannes den Hengst cs. Kad legger Art 4627
Not. Schagen  van Leeuwen 31-3-1864 en 7-4-1864 akte 72-77
1913-1937 Op veiling verkocht aan Simon Hanemaayer voor f 6000 Kad legger art 10100
Not. Van Berckel 31-3-1913 akte 105 en 123
1913 Simon den Hengst, gekocht voor f 6793 Kad legger art 10123
Not. Van Berkel 2-6-1913 akte 183
  Geldlening met hypotheek f 4500 Akte 184
  Hypotheek Coöperatieve Spaar en Credietbank voor de Middenstand  f 2700 Akte 185
     
1937-1988 Vereniging wijkverpleging "Rhehoboth" kad legger art 14761
vanaf 1989 Stichting Medisch-Farmaceutisch Museum  
Terug naar Koornmarkt 66