Nadere informatie over Markt 74-76
 
Kadasternummer 1832 C 980  - C1940 -  C 1977 
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 4 - 370 + 371
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1472
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 3f198v
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 5d047, 5x309v, 5x185v, 6d157, 6r166v, 3f259, 7c121v, 7m069v
Monumentnummer + jaartal Nummer 93-0279      Bouwjaar 1867   Woonhuis met voormalig bedrijfsgedeelte.

Overige bronnen:

  • Schatten in Delft, burgers verzamelen 1600-1750 - Bijdrage Jaap van der Veen
  • Vermeer en zijn milieu - John Michael Montias
  • Vijf eeuwen Delftse Apothekers - H.A. Bosman- Jelgersma
  • Achter de gevels van Delft - Thera Wijsenbeek-Olthuis
  • De derde stad van Holland - Gerrit Verhoeven
  • Mevrouw A. de Roo-van der Eijk
  • Piet van der Eijk
Bewoners:
jaartal naam bron
  Markt 74  
4-10-1625 Willem Reyersz de Langue en Maria Jorisd Pijnacker bevolkingsregister
7-3-1626 † Reyer Pieterz de Langue  (vader van Willem) bevolkingsregister
19-5-1680 † Pieter van der Meer  bevolkingsregister
  Anthonij van den Eijnde huw. Aechje Aerts Coster bevolkingsregister
19-10-1692 A.A. Coster wed. huw. Abraham Teunis Block bevolkingsregister
15-7-1724 † Arm kind van Pieter Huijs en Maria Tekelenburg bevolkingsregister
1749 Jan van Haastert bevolkingsregister
20-5-1750 † Pieter Huijs bevolkingsregister
11-2-1753 Huw. Cornelis Brouwer met H. Hogendam impost
18-5-1763 † Hester Hogendam bevolkingsregister
     
1869 C.J. Bonardt  en Magdalena Joosten     wijk 4-370   bevolkingsregister
1899 J. v. d. Pijl        Adresboek
1913 W.H. van der Burgh Gezinskaart/adresboek
1917 P.A. de Roo  Gezinskaart/adresboek
1949 P.A. de Roo Sr. Jr. Gezinskaart/adresboek
     
  Markt 76  
1899 A. Van Oosten Gezinskaart/adresboek
1899 W.H. van der Burgh en M.C. Coelet         Gezinskaart/adresboek
1913 W.H. Mergler, H.D. Hol met vijf kinderen  Gezinskaart/adresboek
1914 W.H. van der Burgh Gezinskaart/adresboek
1949 G.G. de Bruijn Gezinskaart/adresboek
     
Eigenaren:
jaartal naam bron
  Markt 74  
1623 Reijer Pietersz    Charter weeskamer 3323 (Cater)
  Willem Reijersz de Langue Huizenprotocol 3f198v
  Pieter van der Meer Huizenprotocol 4z096v
1681 Anthonij van den Eijnde Huizenprotocol 5d047
  Abraham Teuniszn Block     
1724 Pieter Huijs Huizenprotocol 5x309v
1726 Francois van der Dorst Huizenprotocol 5z185v
1732 Jan van Haastert  (erfgenaam Agnietje de Moor) Huizenprotocol 6d157
1759 Cornelis Brouwer Huizenprotocol 6r166v
  Johannes Berghuijs Huizenprotocol 3f259
1764 Alida Dol Huizenprotocol 7c121v
1804 Bernardus Boekhorst      Huizenprotocol 7m069v
     
  Markt 74 en 76  
1810-1832 Johannes Zwanenburg  Verponding 4-370
  Francois de Wilde  
  Jacobus Cornelis Overvoorde                C980 Legger  1115
18-9-1848 J.C. Overvoorde/ D.H.Rossum Not.J. Vernee
  Dirk Hendrik van Rossum    verkoop Legger  3243
1-7-1867 D. H. van Rossum aan C.J. Bonardt     deel perceel C980 Notaris A.M. Schagen van Leeuwen akte 194
14-5-1869 D.H. van Rossum aan C.J. Bonardt   deel perceel C 1940 Notaris A.M. Schagen van Leeuwen akte 155
1867 Cornelis Johannes  Bonardt Legger  4779
1875 Magdalena Joosten  
1905 Maria Joosten  
1916 W. G. C. Andries Mooijman  
1917 Pieter Albertus de Roo  
1973 Familie P. A. de Roo  

Terug naar Markt 74-76