Nadere informatie over Nieuwe Langendijk 59
 
Kadasternummer 1832 D13
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 3-391
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1736
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 412 v3
Monumentnummer + jaartal gemeentelijk monument  93-146

Overige bronnen:

  • Akte notaris C. 's Gravesande (ona 2539e), d.d. 28 mei 1704
  • Akte notaris Rijshouck (ona 1760, fo 320). d.d. 18 okt 1608
  • Boedel Elisabeth Lugtigheid, notaris Vorstman 1857, akte 193
  • Boedel Grietje Kuhlmanne, notaris Kleijn v Willigen 1890, akte 1980
  • Boedel Jean Lievaart, notaris Kleijn v Willigen 1896, akte 3098
  • Landbouwverslag Gemeente Delft 1889
  • Veetelling 1921, Nationaal Archief.
  • Advertenties Delftsche Courant febr 1904 en 18 okt 1969
  • Register schadevergoeding buskruitramp Stadsarchief I -507
  • Registratie veeziekten 1893-1942, secr. archief Delft nr 6084

Bewoners:
jaartal naam bron
1600 Jorisge Willems, weduwe van Pouwel Dircxz haardstedengeld
1608-? Adriaen Cornelisz, bouman ONAD 1760, folio 320
-1646 Isbrant Cornelisz, bouman begraafboek
1646-1654 Cornelis Sijbrandsz van Ruyven, bouman begraafboek
1654-? Willempje Isbrantsdr, weduwe van Ruyven
hertrouwd met Jan Jansz van Beresteijn
trouwboek
1681-1698 Joris van der Arend begraafboek, diverse kinderen
1698-1700 Cornelis van Tanthoff en Adriaentge Hensbroek  
1701-1705 Jacob Jacobsz van den Acker, melkboer en Joeppie Cornelis, melkslijtster ONAD 2539e
1705-1725 Cornelis de Bij, de echtgenote van Jaapje Cornelis Bourgonje, de weduwe van Jacob vdn Acker (Jaapje overleden 1725) trouwboek, begraafboek
1725- Cornelis Michielsz van Dijk  
ca 1740 Pieter Jansz Kooremans  
1749 gebroeders Kooremans, boeren Impost 1749
1771-1814 Pieter Kooremans  
1814-1830 Pieter Kooremans jr, bouman trouw- & geboorteakten
1830-1851 Jacob Mannekes, bouman bevolkingsregister
1851-1896 Jean Lievaart, melkboer & 1) Elisabeth Lugtigheid
&& 2) Grietje Kühlmanne
bevolkingsregister en boedelbeschrijvingen
1896-1935 Martijntje en Arie Lievaart, melkboeren bevolkingsregister
1935-1969 Gerard Tetteroo, melkboer adresboeken
1970-1993 Chemische wasserij/stomerij Het Westen  
1993 ? - Vlaaienkoning  
(2000) Chinees restaurant Mimosa foto
(2001) Tapas restaurant Don Corner foto
(2007) Specialiteiten restaurant Chaplin foto
  Maison de la Crêpe internet
2017 India Restaurant Maharaja foto

Eigenaren:
jaartal naam bron
1600 Jorisge Willems, weduwe van Pouwel Dircxz haardstedenregister
1608-? Adriaen Cornelisz, bouman Duit op de gulden koopprijs fl 2200
Ona 1760, folio 320
verp. 1620
-1646 Isbrant Cornelisz, bouman verp. 1632, huizenprot.
1646-1651 Cornelis Sijbrandsz van Ruyven (ovl 1651) huizenprotocol
1651- Willempje Isbrantsdr, weduwe Van Ruyven
hertrouwd met Jan Jansz van Beresteijn
huizenprotocol
1681-1698 Joris van der Arend huizenprotocol
1698-1701 Jan Cornelisz Tanthoff waarbrief 5 K 61
koopprijs f 900
1701-1705 Jacob Jacobsz van den Acker waarbrief 5 N 66v
koopprijs f 1000
1705-1725 Cornelis de Bij huizenprotocol
1725-1742 Cornelis Michielsz van Dijk waarbrief 5 Z 59
koopprijs f 1100
1742- Pieter Jansz Kooremans waarbrief 6 L 48v
koopprijs f 1100
  erven Kooremans huizenprotocol
1772-1814 Pieter Kooremans waarbrief 6 Z 193v
koopprijs f 425
1814-1830 Pieter Kooremans jr verponding 1810
1830-1851 Jacob Mannekes, bouwman kadaster legger 964
1851-1878 Philip Lugtigheid, koopman in koeien kad. legger 935
1878-1885 Dirkje vdr Berg, wed. Lugtigheid kad. legger 6397
1885-1905 Pieter Lugtigheid, koopman kad. legger 7030
1905-1907 Jacob de Jong, winkelier kad. legger 8534
1907-1935 Martijntje Lievaart, winkelierster kad. legger 9506
1935-1969 Gerard Tetteroo & Paulina Costa, winkelier kad. legger 16461
1969-1993? Hendrik van den Broek, chemisch wasser kad. legger 22160
1993-heden Johanna Tetteroo & J Schneijderberg kadaster
Terug naar Nieuwe Langendijk 59