Nadere informatie over Oosteinde 137-139

 

Kadasternummer 1832

D 990 & D 989

Huidig kadasternummer D 3307 & 3308

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3709

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

338 v

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

Gemeentelijk monument 5-709 (1902)

 

Overige bronnen:
De beschrijving van de nalatenschap van Cornelis van der Houve en Beatrix van Castel is opgetekend 10-10-1649 door notaris Gerrit van der Wel, GA Delft, Oud Notarieel Archief 1929-24. Met dank aan E. van der Hoeven voor de vondst en de transcribtie van de akte.

Oud-Notarieel Archief Rotterdam: Notaris Pieter van Leeuwen, 5-9-1645, inv.nr 465, akte 255/413 en notaris Arnout Wagensvelt 28-11-1650. inv. nr. 145, akten 304/676 en 306/684 en 9-3-1651, inv.nr. 146, akte 5/21.

 

Bewoners

jaartal

naam

bron

1543

Cornelis Jansz, brouwer

10e penning

1561

Pieter Cornelisz en Claes Centen, brouwers

10e penning

1600

Wouter Otten [van der Brugge] & Aeltje Verburch

haardstedengeld

1643-1649

Cornelis van der Houve, brouwer, en Beatrix van Castel

Not Arch 1929-akte 24

1750

Johan van der Boon en Maria van Buitene

Impostregister

 

 

 

1902

Van Essen, smit

 

heden

Studentenhuis

 

Eigenaren

jaartal

naam

bron

1581-1588

Hendrick Dircksz

Aantekeningen Vdr Burgh

1588-1599

Claes Hendricksz Verburch

Aantekeningen Vdr Burgh

1599- ca1625

Wouter Ottensz van der Brugge

Verponding 1620

1632

Gijsbert Pietersz van Zuijlen

Verponding 1632

1643-1649

Cornelis van der Houve en erven

Duit op de gulden

1650

Isaack Elsevier en zijn weduwe Jacomina van Swieten

Huizenprotocol

Ca 1670

Schalchius van der Walle, notaris

Huizenprotocol

1700-1704

Gezamentlijke Brouwers van Delft

Waarbrief 5 N 210 v

1704

Aert  Swart, timmerman

Waarbrief 5 P 18

Ca 1705

Dirk van Schie

Waarbrief 5 S 57

Ca 1715-1745

Bartholomeus van Berckel c.s., later zijn weduwe

Waarbrieven 5 S 57 en 5 V 35

Ca 1745-1784

Martinus van Berckel, en later zijn weduwe

 

1784-

Adriaenus en Elisabeth Hoes

Waarbrief 7 F 183 v

1795

Maria Kaas

Verponding

Ca 1810

Pieter Molenbroek

Verponding

1832

Theodoor Marquant

kadaster