Nadere informatie over Oude Delft 12A
 
Kadasternummer 1832 E 528, later E 2057 en E 2145
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk l-84
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3588
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 294eC2; 327r2; 327v1
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 913v2; 956v2; 956v2a; 957r1o
Monumentnummer + jaartal 93-0252, sinds 1993.

Overige bronnen:

  • Register Kadegeld
  • Doop- Trouw- en Begraafregisters
  • Burgerlijks Standregister
  • Bevolkingsregister
  • Adresboeken
 

Terug naar Oude Delft 12A