Nadere informatie over Oude Delft 210
 
Kadasternummer 1832 B637
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 6 nr 208
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 4176
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 folio 207
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 folio 784
Monumentnummer + jaartal Rijksmonument nr 12128
Pand (XVI) met hoog schilddak en statige gevel onder rechte lijst. Drie vensterassen, verdieping met zolderverdieping. Oude muurankers. Oude deuren met pilasteromlijsting en hoofdgestel. Hardstenen stoeppalen met hek (XIXa). De gevel heeft een beschildering met schijnvoegen.

Overige bronnen:

  • Weeskamerboedel Cornelis Proot nr 3981
  • Inventaris van de nalatenschap van douarière vr Goes v Naters 1853, notaris Vernee 922 - akte 149
  • D.P.M Graswinckel, Graswinckel, Geschiedenis van een Delfts Brouwers- en Regentengeslacht (1956), p. 147.
  • Bouwhistorische notitie Monumentenzorg door Wim Weve, 2017.
     
Bewoners:
jaartal naam bron
     
1578 Willem Cornelisz Hovering 100e penning
(1593
-ca 1620)
Dirk Jansz, kuiper
hertrouwt in 1593 als weduwnaar wonend in de Bonte Hengst met Grietghe Lenarts van de Barbantse Turfmarkt
haardstedengeld 1600
-1637 Hans de Wint, spiesmaker (overleden 1628) en Neeltge Lamberts van Oudenbosch (overl. 1637 in de Bonte Hengst) begraafboek 1637
1638-1641 Cornelis Euwoutsz Proot, luitenant van de timmerlieden te velde, overleden 1641
& Catharina van der Harck en vijf kinderen
begraafboek
zie ook Weeskamerboedel 3981
     
1709-1718 Cornelis van Dijck, zilversmid
in 1717 baarkind van hem overleden in Bonte Hengst
begraafboek
     
1732 huurster Margarita Beckmans, weduwe v Lambert van Eenhoorn (in leven plateelbakker aan de Geer) taxatiekohier verponding 1732
     
1749 'ledig’ (onverhuurd) Impostregister
1757-1772 Jan Frederik Stembor, makelaar
& Antonia Verdoes
begraafboeken
1772-1793 Elisabet en Bonne de Bellon, Franse kostschoolhoudsters begraafboek
rekest
     
(1807 dominee J.W. van IJssum wacht- en tuchtrecht
Belastingregister
van 2 mij.
1809 Weduwe Van der Biet-v IJssem en kinderen
A. Ossenblok en G.Berkenhof (personeel)
Belastingregister
van 2 mij.
1819 Gijsbert van Egmond, emeritus rector Latijnse School (huurder) veilingakte
notaris ….
(1824 -1829) Pieter Cornelis Duivesteijn & Elisabet Maas met drie kinderen en Maria Schreuder, dienstbode Bevolkingsregister Geboorteakte 1824
(1836)
-1844
Henricus Johannes Maes (-1836) & Maria Brugger (-1844) overlijdensakten
1844-1853 Henriette Lidt de Jeude, douariere jhr Cornelis van der Goes v Naters (1779-1853), overleden in het huis
+ dochter Emilia en twee dienstboden
overlijdensakte Bevolkingsregister
1853-1873 Emilia jkvr van der Goes (1804-1872) Bevolkingsregister
1873-1877 Willem Lodewijk van Berckel (1827-) Bevolkingsregister
1880-1886 Jacob J. Vlek grutter en brander/distillateur (1832- )
& Catharina Smits
Bevolkingsregister
1886-1890 Sara Vreede-van der Mandele, weduwe Bevolkingsregister
1890-1893 Henricus Beekman, kandidaat notaris
& Anne Benine jkvr van Citters
Bevolkingsregister
1895-1899 Wilhelm Gregoor, hoofdbeambte Gistfabriek adresboeken
1900- 1911 Antoinette Pool- van Schadewijk, weduwe Pool, kamerverhuurster, overleden 1911 adresboeken
1915-1919 Johan Surie (1883), bankier & Anthonya Asmus gezinskaart Bev Reg
1923-1964 Johannes Vos (1888), wijnhandelaar-distillateur
& Elise van Schaik
gezinskaart Bev Reg
1965-2011 Henk Freie, natuurkundige bij Optische Industrie
& Cornelia Prins
 
2014- diverse appartementen  
     
Eigenaren:
jaartal naam bron
     
1578 Willem Cornelisz Hovering 100e penning
-1587 Dignum, weduwe van Cornelis Cornelisz oudste huizenprotocol folio 207
  Jan Maertensz oudste huizenprotocol
folio 207
-1593
- na 1620
Dirck Jansz, kuiper oudste huizenprotocol
folio 207
haardstedengeld 1600
verponding 1620
-1638 Hans de Wint, spiesmaker (overleden 1628)
en zijn weduwe
verponding 1620 en 1632,
oudste huizenprotocol
folio 207
1638-1641 Cornelis Euwoutsz Proot, (overleden 1641) luitenant van de timmerlieden te velde Duit op de Gulden
370/19e -10v
koopprijs fl 2000
oudste huizenprotocol
folio 207
  Na zijn overlijden het huis verkocht door de erven voor fl 4450 Weeskamerboedel 3981
1641-1643 Reijnier Verburch, voormalig brouwer (overleden 1643) huizenprotocol
  Dirck Verburch verponding 1632
  Pieter van Loon, advocaat te Amsterdam en Den Haag
& Agneta Graswinckel
huizenprotocol
zie Graswinckel p 147
1695-1709 Cornelis van der Dussen waarbrief 5 K 45v
fl 1550
1709-1718 Cornelis van Dijck waarbrief 5 R 191v
fl 2300
1718-1742 Adriaen van der Lelij & Maria van Assendelft waarbrief 5 V 182
fl 2400
1742-1747 Geertruida van der Lelij, weduwe van Hendrik Reijnier Broderies van Niedek scheiding onder de hand 6-6-1742
1747-1757 Egbert van den Eijnden, koopman te Rotterdam waarbrief 6 N 137
fl 1550 + fl 50 losse goederen
1757-1772 Jan Frederik Stembor, makelaar waarbrief 6 Q 312v
fl 3800
1772-1819 Elisabeth en Bonne de Bellon waarbrief 6 Z 171v
fl 3000
verponding 1795
verponding 1810
1819-1820 Pieter van Zonsbeek Verponding 1810-1832
1820-(1832) Henricus Johannes Brugger Maes OAT kadaster 1832
kadaster legger 959
-1844 Maria Brugger, wed H Brugger Maes kadaster legger 2276
1844-1853 Henriette Lidt de Jeude, douariere jhr Cornelis van der Goes v Naters kadaster legger 2936
1853- Emilia van der Goes en consorten
later: Adriana Wilhelmina van der Goes
kadaster legger 3721
overgedragen bij legaat
-1872 Aemilia jkvr van der Goes kadaster legger 4051
1872-1880 Willem Lodewijk van Berckel, grondeigenaar kadaster legger 5537
notaris Schagen van Leeuwen akte 128
1880-1886 Jacob Joh. Vlek, brander en koopman kadaster legger 6529
notaris Vorstman akte 924
1886-1890 Sara Elisabet van der Mandele, wed Cornelis Vreede kadaster legger 7302
1890-1894 Henricus Beekman, kan. notaris kadaster legger 7664
1894-1915 Marie Wilhelm Gregor, hoofdbeambte Gistfabriek
(vanaf 1904 zijn erven bij boedelscheiding)
kadaster legger 8169
notaris Kleijn van Willigen nr 2727
1898 huis geveild, maar niet verkocht notaris Bok akte 54
1915-1919 Anthonya Asmus, echtgenote van JC Surie kadaster legger 10266
1920-1965 Johannes Vos (1888), wijnkoper (1962 vererfd) kadaster legger 11017
1965-1970 Hendrik Freie, natuurkundige kadaster legger 20044
1970 prof dr J.A. Prins kadaster legger 21536
1970-2011 Cornelia Prins (1933) kadaster legger 21537
2011 Ramon Dijkgraaf en Marc Cals  

Terug naar Oude Delft 210