Nadere informatie over Oude Delft 68
 
Kadasternummer 1832 E 564, later D 3063, D 3083 en D 3484
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 2 -52
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3565
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 918 verso
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 295 verso
Monumentnummer + jaartal 12077

Overige bronnen:

  • L. Bracco Gartner, De Geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid.
  • Wim Weve, Bouwhistorische notitie.
  • Weeskamerboedel 8851 en 8852 van de nalatenschap van Hermanus Knolleburg.
  • Faceboek-pagina De Beurs van Londen
Bewoners:
jaartal naam bron
1578 –1600 (1606) Hendrick Vranckesz van Diemen ( † 1606) 100e penning
haardstengeld
(1623-1625) (Engelsen) o.a. begraafboek
1631-1648 Jacob Cornelisz van Lodensteijn, schepen (1580-1639) & Baertgen Duist van Voorhout (†1648) begraafboek
1648-1660 Pieter van Lodensteijn (1621-1675) & Machteld van Lodensteijn vertrek naar Rotterdam als regent bij Admiraliteit
1674.-1718 Abraham van Blijvenburch, chirurgijn  (weduwnaar)
En zijn nicht Anna Blijvenburch + haar man Claes Hooftman
Familiegeld 1674-1690
(vermogen f 18.000)
1732 Mr B. Bogert (huurder) Taxatie verponding, nationaal archief, archief van financie 492
1735 Petrus Onderdewijngaart, predikant WK-boedel 8851/8852
1745 Nicolaas van Strijen Personele Quotisatie
1749 onbewoond Impost
1808-1817 Barthold Hendrik Bobbink, opzichter Koninklijke Stapel- en Constructiewerkplaatsen (verkoopakte not Vernee 3644 a 261)
1817- 1850 Dirk van de Goorberg, onderkassier Bank van Lening
& Petronella van der Veld
Geboorteakte  1e kind
Bev.register
1850-1858 Jacob Clemens Perk, koopman en fabrikant
& Johanna Groenewegen
Bev, register
1859-1867 Louis Paul Fruitman, predikant
& Henriette Longlois
Bev, register
1867 -1892 Arie van Nerum. Leraar Gymnasium & H. Boon Bev register
1900 Mr P.A. Post Uiterweer, notaris adresboek
1906-1922 fa Drayer, tabak- en sigarenfabriek Tel. boek / KvK
1932-1948 W.J. Breemen, schoolboekenhandel en drukkerij/uitgeverij Tel. boek
Ca1950-‘70 Familie Kamps  
2000 J.H.M. van Uffelen, beeldend kunstenaar  
     
Eigenaren:
jaartal naam bron
1555 Vranck Bertelmees van Diemen Charter 6.263
1578 –1600 (1606) Hendrick Vranckesz van Diemen 100e penning
haardstengeld
huizenprotocol
1620 Guillaume Vermij verponding
1631 Jacob Cornelisz van Lodensteijn Duit op de gulden; verponding 1632, koopprijs f 2700
1648-ca 1660 Pieter van Lodensteyn (getrouwd met Machteld van Lodensteijn, dochter van Jacob) huizenprotocol
±1660-1680 Abraham van Blijvenburch † 1680 huizenprotocol
 -1718 Anna van Blijvenburch & Nicolaas Hooftman vererfd
1718-1735 Herman van Knollenburg Waarbrief  5 V 162, koopprijs f 2400
1735-1754 Sara van Egmond (te Haarlem), weduwe van Sixtus van Sanden, ooit gehuwd met Theodora van Knollenburg WK 8852
1754-1761 Elisabeth Wibbert, weduwe Bernardus Stulaerdt Waarbrief 6 Q 118, koopprijs  f 2100
1761-1791 Cornelis de Graat Waarbrief 6 R 306, koopprijs f 1500
1791 Cornelia de Graat huizenprotocol
1791-1808 Johannes van der Werve en later zijn weduwe Christina Vink Waarbrief 7 G 452, koopprijs f 1910
1808-1816 Bartold Hendrick Bobbink Waarbrief A 53, koopprijs f 1825
1816 Dirk van de Goorberg sr Notaris Vernee ONA 3644 akte 261 Kadaster (art 496)
  Willem van de Goorberg (te Leiden) Kadaster (art 1877)
1833-.... Dirk van de Goorberg Kadaster (art 2612)
…..-1860 Jacob Clemens Perk Kadaster (art 3365)
1860-1867 Louis Paul Fruitman Kadaster (art 4136)
1867-1892 Arie van Nerum Not SA Scholten a 18
1892-1896 P.C. en C.J. Paerels Not Verschoor a 50
1896-1906 Barendina Racer, de vrouw van Christiaan Paerels Not Verschoor a 21
1906-1916 Pierre Davijt Kadaster (art 7842)
1916-1922 Herman Klück Kadaster (art 7545) /Kvk
1923 NV Koffiebranderij en theehandel ‘Het Anker’ Kadaster (art 12236)
1923 NV Gemeenschappelijk Eigendom Kadaster (art 10223)
1924 Abraham Schram, musicus Kadaster (art 12554)
1924-1942 NV Gemeenschappelijk Eigendom Kadaster (art 10223, 13784)
1942-1969 Leendert Zelisse, boekhouder te Rijswijk + weduwe Kadaster (art 15002)
1969-1970 Marinus Koster, architect Kadaster (art 18743)
1970-1983 Paulus Kaag, medisch assistent Kadasetr (art 21302)
1983-2007 van Uffelen Kadaster (art 33364)

Terug naar Oude Delft 68