Nadere informatie over Schiekade 1-5

 

Kadasternummer 1832

 

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

Rijksmonument 12167

 

Overige bronnen:
Scouting Delfland
R. Boitet, beschrijving der Stadt Delft, blz. 564 e.v.
Het Generaliteits-kruitmagazijn aan de Schie bij Delft “Het kruithuis”, ISBN 90-9013377-1
W.A.Feitsma, brigadegeneraal der artillerie b.d., ‘Delft en haar krijgsgeschiedenis’.
www.kruithuis.nl