Nadere informatie over Trompetstraat 95

 

Kadasternummer 1832

C 813

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

4-333 (eind 19e eeuw wijk 6 nr. 75)

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

1633

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

432r2, 432r3a, 432v1

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 183v1/189v4, 183v3/190r2

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:

 • Geboorte, doop, (onder)trouw, overlijden, adres, beroep, genealogie, Doop-, trouw-, begraafboeken, akten burgerlijke stand, bevolkingsregister Gemeentearchief Delft (GAD), Digitale stamboom.
 • Notariële akten, Oud-notarieel archief GAD.
 • Haardstedenregister 1600, GAD, stadsarchief afd.I, nr589.
 • Woningonderzoek 9 jul 1904 nrs 875 t/m 878, kadaster nrs C 1355 t/m 1358 Gezondheidscommissie. Verslag betreffende het systematisch woningonderzoek door de Gezondheidscommissie gezeteld te Delft, 1912. GAD 1864. Aanvraagnr 60 B 24.
 • Bewoners Trompetstraat 75 (105), Archief nr 16, inventaris 141 GAD.
 • Openbare verkoping en Afslag, Trompetstraat 69-75 Delftsche Crt 1883.152, 1883.160 (8 en 15 okt); GAD.
 • Jaren vijftig twintigste eeuw, Delftse Post 6 aug 2008, GAD.
 • Pottenbakkersfamilie Bonser(t), Marie-Cornélie Roodenburg. De Delftse pottenbakkersnering in de Gouden Eeuw (1575-1675). M-C Roodenburg. De pottenbakkerijen van de familie Touw ern Van Bodegem. In: Facetten van Delft. Amsterdam; Rodopi, 1985: 344-357.
 • Boedelbeschrijving Barent Bonsert, akte van inventaris dd 10 sep 1707, notaris C. Van der Sleijden, inv. 25190 f 201-f 209v. GAD, Digitale Arena.
 • Advies over onbewoonbaarverklaring: Trompetstraat 58 en 60 Verslag der gemeente Delft 1930 bijl.8 Verslag der Gezondheidscommissie, GAD.
 • Pestepidemie 1624/1625 Sv.E. Veldhuijzen. David Beck, Spiegel van mijn leven; een Haags dagboek uit 1624. Hilversum 1993 (http://www.fransmensonides.nl/beck.htm).
 • Woongenot 17e en 19e eeuw, Kees van der Wiel. Leidse wevershuisjes. Primavera Pers: Leiden, 2003. Auke van der Woud. Koninkrijk vol sloppen.Bert Bakker; Amsterdam, 2010.
 • Oude beroepen J.B. Glasbergen. Beroepsnamenboek. L.J.Veen Amsterdam/Antwerpen, 2004.
 • Koepoort A.Hendriksen. Laatste blik op verdwenen stadspoorten. Delf 2009 (4): 12-14.
 

Bewoners:

jaartal naam bron
  Stoffel, Liedewij, Ouwe Neel, Heyndrick Heyndricxzn, leech huys Eerste KohierTiende Penning 1543
  Aeltgen Jacobs, Maertgen Jans, Mathijs Romen, cleermaecker, Jan Evertsz, soldaet, Knyrtgen Dircx (nu: Ghysbrecht Hubrechtssoon), Haardstedenregister 1600
    Haardstedenregister 1638
  Guiliaem du Flo (ovl 1658) Verponding 1632, ORA ca 1648
  Anna Coster (1687-1710) tr.1705 Gerrit Harmense Weggelaar (ovl 1742)  
  Cathrina Jans Molet (ook: Bolet, 1688-1775) Rekening van land- en stadsimposten 1749-’51
  Aegje van Zuilen Idem
  Harmanus Weggelaar (1706-1736) DTB GAD
     
  Trompetstraat 95 (eerder nr 75) Archief nr 16, inv 141 GAD
1863 Leendert Cornelisz van der Tas, loopmansbediende  
1863 Angelina Ongena, naaister  
1867 Huibertus Lecol, werkman aan ’s Rijks magazijnen  
1874 Petrus Leonardus Elshout, militair, werkman  
1878 Adrianus Ramaker, klederbleekersknecht, kuiper  
1880 Jacobus van der Linden, pakhuisknecht  
1881 Jan Haak, brandersknecht  
1883 Matthijs Kuijpers, lakenwerker, opperman  
1889 Anthonius Theodorus van Eijk, kleermaker Schoonzoon van M.Kuijpers
1901 Martinus P.A. Schoenmakers, bezemmaker, 1868-1912 Adresboek 1901/’02
1903 Adriana Stolk-Tetteroo, Willem Stolk, pakhuisknecht Gezondheidscommissie 1904
1932 Adrianus Buitendijk, grondwerker Adresboek
1953 Gilles Buitendijk, melkhandelaar Zoon van A. Buitendijk
1973 afgeschermd Notariële akte
2006 afgeschermd Notariële akte
     
  Trompetstraat 73  
1890 Andries Fren(s)ch, werkman, zwager en buurman van Adriana Stolk-Tetteroo Gezondheidscommissie 1904, Adresboek 1899 t/m 1926/’27, Digitale stamboom
     
  Trompetstraat 71  
  Wed P. Hoogervorst (NB Pieternella Hoogervorst-Rensen, de moeder van Martinus, was al in 1883 overleden te Vrijenban en was geen weduwe Adresboek 1899
  Martina-Johanna Hoogervorst-Valk, 1853-1915 Adresboek 1901-1916
  Martinus Hoogervorst, visser, koopman, 1847-1919 Gezondheidscommissie 1904
  H.J. Melief Adresboek 1926-1927
 

Eigenaren:

Huis (1) post 183v1 Naam bron
  Anna Papen verponding 1620 post 183v1
  Aryen Jorisz, opperman verponding 1632 post 189v4
  Vranck Jansz van der Houck, metselaar ca 1601-ca 1666 idem
  Elias Leendertsz van der Haeck, plateelschilder, 1661- ORA ca 1648 post 432r2
1704-1705 Johanna Hendrix Schot, geb.1672 waarbrief 5p104v
1705-1757 Anna Emonts Coster 1687-1710 en erfg (Catharina Bolet) waarbrief 5p183v
1757- Jan Leeferinck, voor zijn zoon Arnoldus 1731-1759 waarbrief 6r049v
     
Huis (2) post 432r3a    
1682-1688 Jan Willemsz Monfrans 1629- .. , boekverkoper, wnd Oude Delft; kwam uit een Vlaamse wannemakersfamilie waarbrief 4z332
1688-1693 Gerrid Lints, soldaat, ovl 1715, wnd Verwersdijk hk Aspet waarbrief 5d228v
1695-1704 Cornelis Onderwater waarbrief 5h302
1704- Anna Emonts Coster 1687-1710 en erfg (Catharina Bolet) waarbrief 5p190v
  Jan Leeferinck, voor zijn zoon Arnoldus 1731-1759 waarbrief 6r049v
1759-1778 Zijn ouders Jan L. (ovl 1783) en Maria Verhoeven testament not. JA Prijn
1778-1781 Jan George Zahn, canonnier, ovl 1781 Trompetstraat waarbrief 7c182
1781 Sophia Koelemeijer ovl 1827, zijn weduwe comp. register weeskamer
1781-1787 George H.C. Zahn, 1751- ... , hun zoon waarbrief 7d197v
1787-1801 Ernst Hendrik Koelemeijer, ca 1731-1813, slijter van sterke dranken waarbrief 7g121v en verponding 1795 nr 1633
1801- Jan Kouwenhoven, 1775-1808 waarbrief 7lo94v. In margine: “is nu een thuijn en verheelt aan het huijsje op folio verso”. verponding 1795 nr 1633
  Jan van der Laan verponding 1810
  Jacobus van der Laan, 1796-1830, metselaar verponding, kadaster C813
  Bartholomeus van Zoen, 1782-1860 verponding, kadaster
  Elisabeth van Zoen, 1810-1885 C1356, C1357, C1358
  Johannes Hendricus Elderhorst, 1818-1897, broodbakker C1356, C1357, C1358
  Johanna Brigitta Elderhorst-van Meurs, 1821-1898 C1356, C1357, C1358
1898 Johannes Hendricus Elderhorst, 1850-1923, broodbakker Idem, notaris P.A. Tukker
dj 1928 Dirk Neeleman, 1884-1947, vleeschhouwer C1356, C1357, C1358
dj 1929
dj 1931
½ Dirk Huisman, 1890- ? , timmerman,
½ Cornelia Aletta van den Bergh-Hartkoorn, 1866-1939
C1356, C1357, C1358
dj 1931 Adrianus Buitendijk, ovl 1956, grondwerker C3599
1953 Gilles Buitendijk, 1908- ? , melkhandelaar C3599
1973, 1977, 1979 Afsplitsing van Nieuwe Langendijk 104

C3599 not. A. van Engen
C3620 not. R.J. Montijn
C3941 not. J. v Wijngaarden

2006   C3599, C3620, C3941
     
Huis (3)    
  Griet Groene verponding 1620 post 183v3
  Marytgen Hendricx verponding 1632 post 190r2
  Guiliaem de Floo, kettingpapper, wnd St Urselenstraat 1651, ovl Oosteinde 1658 idem en ORA ca 1648 post 432v1
  Cornelis Jansz van der Werve, crebbemeester, ovl 1693 waarbrief 2r169
  Jan Hendricksz van Aecken, trouwt 1653 waarbrief 4m284v
  Gerrit Jansz Poock, soldaat, ovl 1725 waarbrief 4s250
  Harmanus Taerlingh vleeshouwer, 1639-1694 waarbrief 0i353 bij executie
1695-1704 Cornelis Onderwater waarbrief 3h293
1704- Emont Coster soldaat, ovl<30 nov 1706 waarbrief 5p084v
  Anna Coster 1687-1710 zijn dochter bij donatie
  Jan Leeferinck, voor zijn zoon Arnoldus 1731-1759 waarbrief 6r049v
     
  [gaat verder als Huis (2)]  
 

terug naar het verhaal