Nadere informatie over Vrouwjuttenland 11
 
Kadasternummer 2004 C 4395 (sinds 1999)
Kadasternummer 1832 C1003  (1875 C 2150; 1889 C 2744; 1936 deel van C 3621)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 4 nummer 102
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1125
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 113r1
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 671v1

Overige bronnen:

  • http://www.beroepenvantoen.nl
  • Ploos van Amstel, G. De Nederlandsche Leeuw 1981; 98: k94-119.
  • Walsum, H. van (2009). De cholera als aanjager van de volksgezondheid. In Jaarboek Delfia Batavorum 19 (pp. 75-92). Delft: Historische Vereniging Delfia Batavorum.

Bewoners:

jaartal naam bron
(1600-1609) Pieter Pieterssoon, cleermaecker
en Marritgen Brientgen
Haardstedenregister,
lidmatenregister N.G. kerk
1635-1647 Abram Jansz de Poth (-1646), plateelbakker
x 1635 Sara Pieters (1617-1647)
Doop-, trouw- en begraafregisters
c1749-1751 Baertje Bruesem ( ), “gaat uijt naaije”
Elisabet Dekker ( ), “breij school hodster”
Impostregister 1749
1812-1830 Johannes van Kleeff (1750-1830)
x 1777 Elizabeth Boonnart (1746-1825)
Digitale Arena, patent, bevolkingsregister, kiesgerechtigden
c1825/’30 Jacoba Monnike (1808-), dienstbode Bevolkingsregister
1839, 1847 Jan Daniël de Wildt (1776-1844), uitdrager, werkman aan ’s Rijks Magazijnen
x 1805 Maria J. Bonart (1770-1847), nicht van Elizabeth Boonart
Patent 1822, Volkstelling 1839: ”gezin 2 personen”, bevolkingsregister, burgerlijke stand
1844, 1846 Gerrit Westmaas (1817-1901), metselaar
x 1844 Johanna H.M. de Wildt (1818-1894), naaister, nicht van Jan Daniël de Wildt
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
-1847 Anthonia Marijne-Meijer (1789-1849), baker, kraambewaarster, en 2 zoons Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1848-1851 Joseph Hiëronimus Le Roi (1817-1887), koopman, pettenmaker
x Anna Cath. Huijsdens (1826-1849)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1851-1853 Arnoldus Fr. Nieuwstad (1824-1895), smid
x 1849 Helena J. van Dongen (1825-1866)
Bevolkingsregister,   Rotterdamsch Nieuwsblad
1854-1885.
1884, 1888
Petronella Elshof-van der Post (1813-1885),  baker
Lucas Joh. Elshof (1849-), spirituswerker
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, adresboek
1857
-1857
Johanna Kerger-Borking (1806-1885), wed.
Johannes Kerger (1835-), timmerman
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1856-1857 Maria de Roo (1822-), naaister Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1858-1888

1880-1885
Frans H. Chr. Fritze (1832-1886), verwer
x 1858 Anna J. Scheele (1829-1895).
Johanna Fritze (1859-1938) (dochter)
x1883 Petrus A.L. Brinkman (1855-1897) sergeant infanterie.Verhuisde naar Vlouw 29
Adresboek, burgerlijke stand, bevolkingsregister
1888, 1899 Gerardus J. Cnoops (1826-1906), kleermaker x1852 Jacoba E. van Nijmwegen (1822-1907) naaister Adresboek, Delftsche courant, bevolkingsregister, burgerlijke stand
1903 Margaretha A.M. van den Oordt (1872-), onderwijzeres Adresboek
1905 J. van der Laan, gemeenteambtenaar Adresboek
1905 Wed. H. Reijns-Peters, broodslijtster Adresboek
1906/07 H. van de Herst, gepensioneerd postbeambte Adresboek
1908 D.J. van Es, timmerman Adresboek
1910, 1913 Pieter A. Veenstra (1868-1941) brood- depothouder
x 1894 Beatrix M. Koning (1870-1933)
Adresboek, burgerlijke stand
1913-1914 M.J. Verhoef, sigarenmaker Delftsche courant
-1915 B.J. van Velzen, boterhandelaar
naar Naaldwijk vertr.
Delftsche courant
1915-1919 Johannes M. Fassotte (1879-1968), mr timmerman–aannemer en winkelier
x 1908 Josepha M. Pijpers (1886-1973)
Adresboek, burgerlijke stand, Geneanet, Delftsche courant 27 dec 1919
1920- Van Riel’s sigaren- en sigarettenmagazijn Delftsche courant
1920-1923 Anthonius M.F. Nadorp (1889-1957), melksalonhouder
x 1919 Antonette J. de Roo (1892-1981)
Adresboek: ”nrs 11-13”, Delftsche courant, burgerlijke stand
1923, 1936 Henricus C. van Domburg (1882-1957), brievenbesteller, filiaalhouder
x 1906 Anna M. van Riel (1883-)
Adresboek,
Delftsche courant
1923 P. van Domburg (?-?), brievenbesteller
broer van Henricus C.?
Adresboek
1924, 1928 Wapen van Zuid-Holland Adresboek
1928 Anna M. van Domburg-van Riel (1883-) Wiki Delft
1934, 1935 Gerardus J.P. van Domburg (1907-1955), sigarenwinkelier ‘Het Tabakshuis’, zoon van Henricus C.,
x 1929 Hillegonda van Peppen (1909-1989)
Adresboek, Delftsche courant, burgerlijke stand
1935-1984 Woninginrichting Van Loon Adresboek
1984-2001 Modeboetiek De Klis, Videotheek De Klis Vergunning 4567 B
2001-heden Restaurant Vergunning BTM 20034067

Eigenaren:

jaartal naam bron
-1612 Arent Hendricx Huizenprotocol 
1612- Pyeter Pietersz, kleermaker Huizenprotocol 113r1, Duit op de gulden (f 640)
(1632) Wed. van Pieter Pieters Verponding
-1647 a Abram Jansz de Poth (-1646), plateelbakker,
x 1635 Sara Pieters
b Sara Pieters (1617-1647)
Verponding

Bij testament   
ca 1650 Joost Pietersz van Houten (-1668), varensgesel, herbergier Verkoopbrief 4 a 001v Verponding 
1659-1720 Elijsabeth Joosten van Houten (1639-1720) Akte 16 jan1669 not. J. Ranck
1720?- Johannes van Elst, predikant te Voorburg (1672-)
verhuurt het huis voor fl 50 per jaar
Taxatieregister verponding 1732, akte van voogdij 4 apr 1714 not.C. van der Sleyden, inv 2526C fo 186
1783 - 1788 Dirk Ploos van Amstel (1758-1814), verwer
x 1783 Johanna P. van Doorne (1767-1810)
Verkoopbrief 3 x 209
sindsdien Gezamenlijk eigendom met nummer 13  
1788 - 1792 Jan van Doorne (1754-1804 ) Verkoopbrief 7 G 147v (f 200)
1792 - 1830 Johannes van Kleeff (1750-1830), uitdrager Verkoopbrief 7 G 517 (f 1100), kad.artikel 756
ca 1832 - J. de Wildt Kadastraal artikel 1833 
? -(1847) Jan Daniel de Wildt (1776-1844), uitdrager, werkman aan ’s Rijks Magazijnen
en zijn weduwe (overleden 1847)
Kadastraal artikel 1619
1847- 1879 Gerardus Swartzij (1802-1879), koopman
x 1825 Christina W. van Kralingen
Kadastraal artikel 2988
1879-1889 Christina W. van Kralingen (1802-1887), wed Kadastraal artikel 6382 
1889-1908 Theodorus J. Holtwijk (1843-1920), smid Kadastraal artikel 6412
1908-1917 Leon. H. van Mierlo (1843-1917), kleermaker Kadastraal artikel 6473 
1917-1919 ½ Leonardus F.J. van Mierlo (1891-1945) c.s.
½ Geertruida M.A. van Mierlo (1881-1964)
Kadastraal artikel idem
1919-1921 Antonius M.F. Nadorp (1889-), lunchroomhouder Heerenstraat 59 Rijswijk Kadastraal artikel 11039 
1921-1935 Andreas A.M. van Riel (1891-1953), sigarenhandelaar te Rijswijk Kadastraal artikel 11317
1935 -1969 Jacob van Loon, behanger en stoffeerder (1887-1964)
en zijn weduwe Johanna Setteur
Kadastraal artikel 7868  
1969- 1984 Evert Cornelis van Brenk (1913-1982), woninginrichter en Geertruida Latach
(later ook mede zijn zoon Evert)
Kadastraal artikel 20084
Kadastraal artikel 25766
1984?-1999 JWM Koot en anderen Veldwerkschets Kadaster
2001 Pasta Company Info C. van der Ploeg
2012 Stichting Borgesius Info C. van der Ploeg

Terug naar Vrouwjuttenland 11