Nadere informatie over Vrouwjuttenland 13
 
Kadasternummer 2004 C 4395 (sinds 1999)
Kadasternummer 1832 C 1003 (1875 C 2149; 1889 C 2743; 1936 deel van C 3621
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 4 nummer 102a
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1126
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 671r2
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 112v2

Overige bronnen:


Bewoners:
jaartal naam bron
c1600 Gerrit Janssoon, metselaer Haardstedenregister 1600
1616-1658 Jasper Jorisz (-1624), bosietmaker
x Annitge Jans Monots (-1658)
Doop-, trouw- en begraafregisters 
1670 Dirck Barentsz Ouste (-1689), cleermaker
x1)1654 Jannetge C: Verheul (1617-1670)
Doop-, trouw- en begraafregisters
1692, 1700 Maria Staets/Stats (-1700). 2e wed Dirck Barentsz Ouste
x1692 Adriaen T. van den Ende (-1708), kl.m.
Doop-, trouw- en begraafregisters, “2e huis van de Vlouw”
-1719 Jannetje Stats (1654-1719) Doop-, trouw- en begraafregisters
1723, 1739 Matthijs Weijerstrate (1682-1729)
x1717 Cornelia de Lange
Taxatieregister verponding 1732, doop-, trouw- en begraafregisters
c1750 Helena Jacobs de Koninck (1673-1760), uijt draagers winkel x1704 Jan vdr Ploeg (-1737) Impostregister,“kan volstaen met 14/m”
1774-1785 Hendrick Evertse (1747-1777)
x1774 Margarieta de Mel (1748-1802).
Zij x1778 2) Leonard Jollie (1755-1783)
Zij x1784 3) Nicolaas Marchand (1756-1833)
Doop-, trouw- en begraafregisters, WikiTree
1847-1888

-1858
Jan H. Duvé (1818-1900), koopman in aardappelen en schipper
x1849 Jannetta Been (1815-1899)
Elisabeth Been-van der Blom (1777-1860)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, Adresboek, Nederlandsche staatscourant
1888-1920


1889-1890
Magazijn in schrijfbehoeften, speelgoed. Nicolaas H.M. Burgman (1859-1936), boekhouder, boekhandelaar, boekbinder
x1888 Maria A. van Moorsel (1857-1929).
Maria van Moorsel-Veldhoven (1821-1890)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, Adresboek, de Banier 3 apr 1936
1889-1890 Justus R.P.F. Gonggrijp (1827-1909), hoogleraar Indische Instelling Bevolkingsregister, burgerlijke stand 
1891,1895 Johannes van Moorsel (1853-1902), wedr, vleeschhouwer, paardenslachter
x1890 Maria Christina Nijs (1865-1890)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, Adresboek
1891- François C. Vorstman (1870-) Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1894 S. van Nouhuijs Adresboek
1898 A. Hamer Adresboek
1898 1899 S. Lindeman Adresboek, Delftsche courant
1900 1901 C.M. Lugten Adresboek
1901 B. Bloemendal Adresboek
1903 J. Osinga Adresboek
1905 S.F.W. Ladner Adresboek
1905 1906 B. Nugteren Adresboek
1906 1908 J.H. Müller, werktuigkundig ingenieur Adresboek
1908 C.H. van der Velden Jr Adresboek
-1910 A.C. Schroot, student Delftsche courant
1910- J.P.M. Vlekke, student Delftsche courant
1915- J.J.W. Meens, student Delftsche courant
1920, 1923 F.H.A.M. Verhagen, bouwk. opzichter Delftsche courant, Adresboek
1921 Schoenhuis Nadorp Delftsche courant
1922 Anthonius F.M. Nadorp (1889-)
x1919 Antonetta de Roo (1892-)
Delftsche courant, burgerlijke stand
1922-1924 Huibrecht van der Lugt (1897-), magazijn in ijzerwaren Adresboek, Delftsche courant
,1924-1929 Noordbrabantsche Schoenwinkel, volksschoenenmagazijn N. Verbeek Adresboek, Delftsche crt, Voorwaarts 29 mrt 1929
1929-1984 woninginrichting J.A.C. van Loon Delftsche courant
1984-2001 modeboetiek De Klis, videotheek De Klis  
2001-heden restaurant  

Eigenaren:
jaartal naam bron
ca 1585 Leendert Hubrechtsz Huizenprotocol 
1600 Davidt Jansz, schoenlapper Haardstedenregister
  Coenraet Jansz, lakenbereider
x1604 Annetgen Davids
Huizenprotocol 
1609 -1616 Pyeter Aryens, cagenaar Huizenprotocol,
Duit op gld (f 700)
1616-1624 Jasper Jorisz ( -1624), bosietmaker Doop-, trouw- en begraafregisters, Duit op de gulden (f 1125)
1624-1658 Annitge Jans Monots ( -1658)
Jaspers weduwe
Verponding 1632, doop-, trouw- en begraafregisters
1658 Hendrick Verhoop, bakker x1658 Lijsbeth Ariens van Oostvoorn
Erfgename van Annitge Jans Monots
Doop-, trouw- en begraafregisters
Vererving
1659 -1700 Dirck Barentsz Ouste (  -1689), cleermaker
x1671 Maria Stas Ancien (-1700),
Doop-, trouw- en begraafregisters
1700 -1706 Jannetje Stats (1654-1719 ongehuwd) Verkoopbrief 5 M 321v (f 850)
1706 -1719 Elisabeth Stats/Staets (1648-1730), wed
(zuster van Maria en Jannetje)
x1683 Aernold van Hulst ( -1706), knoopmaker
Notaris J. de Bries akte 17 mei 1719, doop-, trouw- en begraafregisters, comparitieregister weeskamer
1719 -1729 Matthijs Weijerstrate (1682-1729)
(in taxatieregister verponding 1732 nog genoemd als verhuurder!)
Verkoopbrief 5 V 237v,
not. J. de Bries akte dd 8 apr 1719, comparitieregister weeskamer, doop- en begraafregisters
1737 - Dina Jacobs de Koning (1672-1742) Verkoopbrief 3 P 120
  Helena Jacobs de Koninck (1673-1760) gehuwd met Jan van der Ploeg (-1737) Vererving
1765 - Jan Harmensz (de) Swart/Zwart
x1753 Elizabeth van der Ploeg (1706-1789), dochter v Jan van der Ploegh.
Verkoopbrief 6 V 77 (f 450)
-1774 Jannetje Zuijdhoorn ( -1774), wed van
Harmanus van Passouw (1718- 1755), plateelbakker
Comparitieregister weeskamer
1774 (Joh)anna van Passouw (1754-1835) en
Maria van Passouw (1747-1814 ) x1771 Mattheus Olsen (-1776) Dochters van Harmanus en Jannetje Zuijdhoorn,
Onderhandse verklaring
1774- 1777 Hendrick Evertsz (1747-1777)
x1774 Margaretha Maria de Mel
Verkoopbrief 7 A 134,
1777- 1785 Margaretha de Mel (1748-1802) Not. C. van der Sleijden 11 jul 1775
1785 -1792 Jan van Doorne (?-?) Verkoopbrief 7 F 283 (f 500)
sinds 1788 Gezamenlijk eigendom met nummer 11  
1792 - 1830 Johannes van Kleeff (1750-1830), uitdrager Verkoopbrief 7 G 517 (f 1100), kadastraal artikel 756,
ca 1832 - J. de Wildt Kad.art. 1833, SAT 283
? -(1847) Jan Daniel de Wildt (1776-1844), uitdrager, werkman aan ’s Rijks Magazijnen
en zijn weduwe (overleden 1847)
Kad.art. 1619
1847-1879 Gerardus Swartzij (1802-1879), koopman
x1825 Christina W. van Kralingen
Kad.art. 2988
1879-1889 Christina W. van Kralingen (1802-1887), wed Kad.art. 6382 
1889-1908 Theodorus J. Holtwijk (1843-1920), smid Kad.art. 6412
1908-1917 Leon. H. van Mierlo (1843-1917), kleermaker Kad.art. 6473 
1917-1919 Leonardus F.J. van Mierlo (1891-1945) c.s. en Geertruida M.A. van Mierlo (1881-1964) ieder voor de helft idem
1919- 1921 Antonius M.F. Nadorp (1889-), lunchroomhouder Heerenstraat 59 Rijswijk Kad.art. 11039 
1921-1935 Andreas A.M. van Riel (1891-1953), sigarenhandelaar te Rijswijk Kad.art. 11317
1935-1969 Jacob van Loon, behanger en stoffeerder (1887-1964)
en zijn weduwe Johanna Setteur
Kad art 7868  
1969- 1984 Evert Cornelis van Brenk (1913-1982), woninginrichter en Geertruida Latach
(later ook mede zijn zoon Evert)
Kad art. 20084
Kad.art 25766
1984?-1999 JWM Koot en anderen Veldwerkschets Kadaster
2001 Pasta Company Info C. van der Ploeg
2012 Stichting Borgesius Info C. van der Ploeg
Terug naar Vrouwjuttenland 13