Nadere informatie over Wijnhaven 17, oude situatie
 
Kadasternummer 1832 C1069
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 4 - 458
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3801
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 folio 940v
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 folio 313 r 2
Bewoners De Vette Henne:
jaartal naam bron
(1583) - 1623 Cornelis Jansz Vennecool, boekdrukker/boekbinder Haardstedenregister.
Poorterboek 1587
Begraafboek 1623
     
Eigenaren De Vette Henne:
jaartal naam bron
1585, 1600 Cornelis Jansz Vennecool Haardstedenregister.
Oudste huizenprotocol.
??? 1609 ? Gekocht door de weduwe van Pieter van Stralen
en samengevoegd met het Houten Huis
Oudste huizenprotocol.
Koopbrief 16-5-1609
     
Bewoners Houten Huisje, cq het hoekhuis
jaartal naam bron
1591-1605 Pieter van Stralen, kramer Koopbrief 16-3-1591
Haardstedengeld
Begraafboeken
1605- 1631 Jeremias van Stralen, lakenkoper Doop- trouw-begraafboeken
ONA 1665 fo 114 failliete boedel 1630
1631 - 1663 Jan Corstiaensz van der Burch, lakenkoper Begraafboek
1692 - 1709 Gezusters Spronk, winkeliersters Boedel ONA 2313
notaris Bogaart
1709 -1713 Gerrit van Erckel, banketbakker & Catarina Verwiel Weeskamerdossier 1800
1713 - 1720 Samuel van Castele, banketbakker  
     
1731 - 1741 Boudewijn van Nouweland & Maria van Loenen (1738 poorter) Tax reg. Verponding 1731
Trouwboek 1732
Begraafboeken
1741 - 1783 Coenraad Mensbier, zilversmid en zilverkashouder & Anna van der Burg Impost 1749
1783 - 1788 Frans Brouwer, banketbakker  
1788 -1827 Antony Brouwer, banketbakker Patentbelasting 1809-1811
1827 - 1871 Johannes Hendr Brouwer, banketbakker & Helena Rodenrijs Bevolkingsregister
1871 - 1895 Antonius Brouwer & Cornelia Stijnman Bevolkingsregister
1895 - 1900 J.A van der Meer, banketbakker Adresboeken
1900 - 1909 Jan Th. Poppink, behanger Adresboeken
1909 -  ca 1980 Gebroeders Bervoets, confectiehandelaren  
1985-1990 Kwantum  
1990- heden Halfords  
     
Eigenaren Houten Huisje:
jaartal naam bron
-1591 Maertge Jan Huychdr Koopbrief 16-3-1591
1591 - 1605 Pieter van Stralen Koopbrief 16-3-1591
Haardstedengeld,
Oudste huizenprotocol
1605 - 1631 Jeremias van Stralen Vererving (huizenprot.)
ONA 1665 fol. 127 gedwongen verkoop
1631 -1663 Jan Corstiaensz van den Burch Gedwongen verkoop (Hprt)
1663-1684 Isaacq van den Burch Vererving
1684-1692 Abraham Spronck Koop voor f 3125. Waarbrief 5 C 162
1692 - 1697 Margaretha, Catharina en Elisabeth Sprongh Koop voor f 3600. Waarbrief 5 H 281
1697 - 1701 Margaretha en Elisabeth Spronk Bij boedelscheiding
ONA 2313 nots.Bogaart
1701 - 1709 Elisabeth Sprongh Koop van de helft voor f 2000. Waarbrief 5 N 63v
1709 -1713 Gerrit van Erckel, banketbakker & Catarina Verwiel Koop  f 2725. Waarbrief 5 R 162v
1713 - 1720 Samuel van Castele, banketbakker Koop f 2400. Waarbrief 5 S 119
1720 - 1728 Neeltje Ariens van der Boon Koop f 3400. Waarbrief 5 V 277v
1728 - 1731 Adriaan Kok Vererving (Huizenprotocol)
1731 - 1741 Boudewijn van Nouwelande Koop f 5400. Waarbrief 6 D 102
1741 - 1783 Coenraad Mensbier, zilversmid Koop f 5400. Waarbrief 6 K 264
1783 - 1788 Frans Brouwer, banketbakker Koop f 4000. Waarbrief 7 O 79
1788 -1827 Antony Brouwer, banketbakker Vererving voor f 3370
Boedel notaris Goeverneur 3334 17-3-1788
1827 - 1871 Johannes Hendr Brouwer Overdracht voor f 3000
ONA 3763 fol. 242
1871 - 1900 Antonius Brouwer Vererving voor f 5700
Boedel notaris B. van Berkel 1868 akte 165 en 1871 akte 159
1900 - 1909 Jan Th. Poppink Koop f 8600
Nots. ......
1909 - 1929 Gebroeders Bervoets Koop f .....
Nots. .....
1928 Afgebroken  
  Op deze plek het nieuwe (huidige) winkelpand Wijnhaven 17  
1929-1980 Gebroeders Bervoets NV  
1980-1985 Vinitex Beheer Diemen  
1985-1994 Kwantum Holding BV  
Terug naar Wijnhaven 17B