Andere interessante internet adressen
  

http://collectie-delft.nl
Collectie Delft
De digitale dienstverlening van het Gemeentearchief Delft (en omliggende gemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Mideen Delfland) is georganiseerd via de website ‘Collectie Delft’. Met oog de verhuizing naar een nieuwe behuizing buiten de binnenstad in najaar 2017 is een groot aantal veel geraadpleegde bronnen via scans online raadpleegbaar gemaakt en zijn alle oude kaartenbakken tot een grote digitale database ‘ nadere toegangen’ verenigd, en in veel gevallen direct gekoppeld aan de scans van de originele bron.
De site biedt de volgende mogelijkheden:

http://collectie-delft.nl/nadere-toegangen
Kaartenbakken
Via deze digitale database van tientallen kaartenbakken kunt u op naam tal van verwijzingen vinden naar allerhande archiefbronnen met informatie over de gezochte personen, vaak ook met een koppeling naar een scan van de pagina van de betreffende bron. De omvang van het aantal verwijzingen is vaak groot, Met behulp van filters is de eventuele overvloed aan informatie echter nader toe te spitsen tot een bepaalde periode of archiefbronnen (registers).

www.digitalearenadelft.nl
Notariële akten
Via de Collectie Delft komt u ook bij de Digitale Arena Delft, het digitale archief van het Oud Notarieel Archief van Delft. In dit project worden door vrijwilligers alle notariële akten van voor 1842 gescand en geÏndexeerd. Het project zal nog jaren in beslag nemen. Na de update van juli 2016 is 26 procent van de akten online beschikbaar. In de praktijk is dat echter al een overweldigende hoeveelheid informatie. Bij doorklikken naar  ‘Toon akte’ krijgt u de scans van de originele akte thuis op uw beeldscherm.
Op dezelfde wijze zijn op deze site ook alle charters (documenten op perkament) van het archief en de crimeelboeken ontsloten.

http://collectie-delft.nl/delftse-biografieen
Delftse biografieën
In deze collectie vindt u een korte levensloop van veel belangrijke of bekende Delftenaren uit het verleden. Ook geportretteerden, waarvan een schilderij in het Museum Prinsenhof Delft aanwezig is zijn opgenomen. Getracht is bij de biografieën een afbeelding en/of een familiewapen te plaatsen.

http://periodieken.collectie-delft.nl
Adresboeken
Via deze link uit de site Collectie Delft is te zoeken en te bladeren in alle adresboeken van Delft uit de periode 1857-1949.

http://virtueeldelftslexicon.nl
Beeldbank en Bibliotheekcatalogus
Via de Collectie Delft komt u via deze link ook bij de Beeldbank en de Bibliotheekcatalogus van het archief

http://collectie-delft.nl/bladeren-door-bronnen
Bladeren
Veel bronnen die nog niet allemaal geïndexeerd zijn, zijn zoals gezins- en woningkaarten van het bevolkingsregister, het huizenprotocol en de waarbrieven (transportakten) van huizen en de repertoria (korte uittreksels van de akten) van notarissen van na 1842, zijn in de functie ‘bladeren door de bronnen’ thuis te doorzoeken.

http://archieven.collectie-delft.nl
Archiefinventarissen
In deze link kunt u op trefwoord in alle inventarissen van het archief zoeken in de vijf kilometer papier die het Gemeentearchief beheert.

http://www.delpher.nl/nl/kranten
Historisch krantenarchief
In deze website van de Koninklijke Bibliotheek kunt u digitaal zoeken in tientallen oude kranten, waaronder de Delftsche Courant uit de periode 1850-1945 en in de in Delft in de 18e eeuw uitgegeven Hollandsche Historische Courant.

https://www.delftopdekaart.nl/kaarten/
Oude kaarten (en pre-kadastrale perceelinformatie)
Op deze site zijn scans van vele oude kaarten van Delft en omgeving te raadplegen met als ondergrond eventueel hedendaagse satelietbeelden.
Binnenkort (najaar 2017) zal aan deze kaart ook de perceelinformatie uit kadastrale en pre-kadastrale archiefbronnen worden gekoppeld, zoals die voorheen te raadplegen was op de verdwenen website Historisch Gis Delft.

Monumenten Delft
Hier vindt u informatie over Delftse monumenten (zowel van Gemeente als Rijk).

Wikipedia Rijksmonumenten Delft
Bij Wikipedia is een lijst te vinden met alleen de Rijksmonumenten in Delft, met een doorverwijzing naar de officiële informatie over deze monumenten op de site van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

http://keesvanderwiel.nl/landbouwgeschiedenis
Stadsboerderijen
Informatie over stadsboerderijen (met diverse voorbeelden nog niet op deze site) in Delft is te vinden op bovenstaande site.

http://www.delfia-batavorum.nl
Historische vereniging Delfia Batavorum
Sinds 2017 maakt de website Achter de Gevels van Delft deel uit van de historische vereniging Delfia Batavorum.

 

Werkgroep AchterdeGevels

Historische stadswandeling in 1600

Adresverwijzinggen in literatuur

Bronnenlijst

Uw eigen huis

Interessante links

 

Kees van der Wiel

Laatste wijziging: 17 mei 2017

 
 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft