Huisgenoten uit een ver verleden

Het verhaal achter oude Delftse huizen en hun bewoners
Achter de gevels van oude huizen gaan historische verhalen schuil. Op deze website worden de interessante, onthullende, leuke of soms treurige geschiedenissen over Delftse panden en pandjes verzameld. Tot nu toe zijn dat er zo'n 190.
De verhalen worden geschreven door de huiseigenaren of andere geïnteresseerden. Zij doen archiefonderzoek naar vroegere eigenaren en bewoners. Veel aspecten van het leven zoals het vroeger was passeren daarbij de revue. Er zijn vrolijke en amusante feiten, maar ook de treurige kant van ziekte en dood, kindersterfte, analfabetisme, economische neergang, komt voorbij.

"

Achter de gevels van Delft is onderdeel van  

Hippolytusbuurt 43 - Huis met grote middeleeuwse kelder

Twee jaar geleden stuitten de nieuwe uitbaters van het Delfts Brouwhuis op de Hippolytusbuurt bij de verbouwing op een spectaculaire vondst: een opvallend grote middeleeuwse kelder aan de achterzijde van het pand onder de bebouwing aan het Heilige Geestkerkhof. Onmiddellijk dacht iedereen aan een oude bierbrouwerij. Archiefonderzoek levert veel opmerkelijke vondsten op over het pand, maar niets over een bierbrouwerij. Lees het hele verhaal hier.....
 

Stadswandeling in 1600

Stadsboerderijen

Proefschrift ‘Achter de gevels van Delft’

Kijkje binnenshuis bij arm en rijk
in 18e eeuws Delft


Verhalen op Stadsradio Delft

In voorbereiding:

Huizenprijzen in het verleden
Wie woonde waar in 1650
Wie woonde waar in 1750
Voormalige bierbrouwerijen
Buskruitramp van 1654
Stadsbrand van 1536
Onderzoek huurwoningen 1907-1910

   


De rode stippen geven de huizen aan waarvan
de geschiedenis is uitgezocht.
Klik op de kaart voor een vergroting.

Oude Delft 83 - Familiehuis van de kunstschilder Haaxman

Oude Delft 83 en het buurpand nr. 85 zijn in feite een antieke versie van de moderne “twee onder één kap-woningen”. Aan de zuidkant is er ook nog een poort die ooit bij een huis achter 83 hoorde, maar merkwaardig genoeg is die nu eigendom van Oude Delft 81. Dit verhaal gaat over OD 83. Elk huis beleeft door de tijd heen zijn eigen avonturen. Zo ook nr. 83. In de 18e eeuw kregen de eigenaren van voor en achter ruzie over een nieuw gemaakt raam. De Heeren van de Weth moesten aan te pas moesten komen om de kwestie op te lossen.
In de 19e eeuw is de Franse schilder Edouard Manet waarschijnlijk op bezoek geweest in OD 83. Zijn Nederlandse vrouw was een nichtje van de echtgenote van Pieter Haaxman, ook een kunstschilder en eigenaar van nr. 83. Die Manet was misschien wel een vervelend mannetje. Hij werd samen met zijn vrouw geportretteerd, terwijl zij piano speelde en daarbij zong. Toen het af was, liet hij haar half bedekken met andere verf omdat ze met open mond (al zingend) was afgebeeld. Ongepast, vond hij.  Zo waren onze manieren in de 19e eeuw.  Lees het hele verhaal hier.....
 
Voorlopig geen verhalen op Stadsradio Delft: 
In verband met de coronacrisis zijn voorlopig alle live uitzendingen afgelast.
Op 3 maart vertelde Els Kemper in onze twee-wekelijkse column op Stadsradio Delft een mooi verhaal over Vlamingstraat 56. U kunt deze column (en de eerdere) hier terugluisteren...
   
Brabantse Turfmarkt 95-97 - Vanouds genaamd De Grote Spiegel

Boven de inmiddels ongebruikte voordeur van een verder vrij onopvallend winkelpand aan de Brabantse Turfmarkt bevindt zich een fraai gesneden scheepje, dat verwijst naar de merknaam van een tabaksfabriek uit de tijd dat de sigaar nog een gewild genotsmiddel was. Daarachter gaat nog een veel oudere geschiedenis schuil van een royaal stadspaleisje voor relaties van de Prins van Oranje, dat zich over drie huidige panden uitstrekte. Lees het hele verhaal hier.....
 
Achterom 14 - Ooit zeilmakerij en schippershuis

Het tegenwoordige yuppenpandje Achterom 14 was eeuwenlang een buurtwinkel met allerhande neringen, van barbierswinkel tot sigarenzaak. Gedurende meerdere perioden in haar geschiedenis is het een geheel geweest met de twee pandjes ernaast op de hoek van de Giststeeg. Tijdens de zware cholera-epidemie van 1866 sloeg hier het noodlot toe; in enkele dagen stierven destijds melkboer Willem van der Kruk en twee van zijn kinderen. Lees het hele verhaal hier.....
Vlamingstraat 44 - Wel een toren, geen kerk meer

Opmerkelijk bij Vlamingstraat 44 is dat er een kerktorentje op het dak staat, maar dat het gebouw – dat tussen pakweg 1880 en 1970 op het binnenterrein stond – compleet is verdwenen. De kerk had een bijzonder orgel, een zeventiende-eeuws instrument van een beroemde orgelmaker, afkomstig uit de gesloopte kapel van het Gasthuis aan de Koornmarkt. Opnieuw werd het orgel gered. Het staat nu in de dorpskerk van Sassenheim. Lees het hele verhaal hier.....
 
Wijnhaven 22 - Hoekhuis, genaempt De Spaanse Vloot

De toeristenkroeg van vandaag was in de 18e eeuw een koffiehuis met kanarievogels en damborden en tussendoor anderhalve eeuw een statige Roomse apotheek. Van oorsprong echter waren het twee huizen in een gezamenlijk 16e-eeuws casco. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd het de Spaansgezinde eigenaar ontnomen en kort daarna gaf een nieuwe eigenaar het een naam die verwees naar de glorieuze overwinning op de Spaanse Armada. Lees het hele verhaal hier.....
 
Wijnhaven 21 - ’t Cleijne Huijsken tussen grote buren

t Cleijne Huijsken zit vanouds wat krap tussen grote buren in. Niettemin kwam er 30 jaar geleden een een fraai geschilderd plafond tevoorschijn. Het pand was ooit een bakkerij, is toen een verdieping gerezen en later onderkomen geworden van een pruikenmaker, schoenmaker, boekbinder en allerhande andere neringdoenden. Men kon er vroeger dameshoeden en sigaren krijgen. Tegenwoordig is het kantoorgedeelte van de herenmodezaak ernaast. Lees het hele verhaal hier.....
 
Wijnhaven 20 - Vanouds herberg ’t (Oude) Schaeck

De huidige wat kleurloze puntgevel had in 1936 nog een gedeeltelijke renaissancegevel met een houten puibalk uit 1540. Die balk ligt nu in brokstukken ergens op de zolder van Museum Prinsenhof. Over de afbraak van de gevel, die dateert van vlak na de grote stadsbrand, is destijds heftig gediscussieerd. Achter de gevel is het pand veel groter en ouder dan het aan de straat lijkt. Behalve een herberg was het eeuwenlang een vermaarde apotheek en de laatste 140 jaar een kledingwinkel. Bovendien zit er nog muziek in het verhaal. Lees het hele verhaal hier.....
 
Interviews over Achter de gevels van Delft
Op 9 oktober vertelde huizenonderzoeker Piet van der Kruk op Stadsradio Delft over Achter de gevels van Delft. Luister het interview hier terug.....
In het oktobernummer van 'Delfts Leven' (van De Laatste Eer) staat een interview met webmaster Jenny Omvlee. Lees het interview hier....
   
Thera Wijsenbeek-Olthuis, de naamgeefster van onze site

De naam van deze website is afgeleid van de titel van het proefschrift 'Achter de Gevels van Delft' van Thera Wijsenbeek-Olthuis (1946-2010). Haar proefschrift uit 1987 - gebaseerd op een onderzoek naar 300 nalatenschappen van Delftenaren uit alle sociale lagen uit de achttiende eeuw - is alom geroemd vanwege haar baanbrekende nieuwe aanpak. Lees hier meer......

Recent geplaatst:

Wijnhaven 19 - Voorheen 't Haechje en de VijzelVoldersgracht 28 - Vanouds De (Vergulde) Druijff
Markt 54-56 - De ondergang van Mechelen, de herberg van Vermeer Nieuwe Plantage 110-112 - Stadsboerderij Plantage Hoeve onderaan Reineveldbrug
Vlamingstraat 52 - Van leerbewerker en bakker naar hotelier
Oude Delft 24 - Grachtenhuis met bijzonder interieur uit 1883
Voldersgracht 30 - Vanouds De (Vergulde) Schrijfpen, eeuwenlang een bakkerszaak
Voldersgracht 31 - Woning van een beeldenstormer en kunstschilder Van Mierevelt
Achterom 79 (en 81)-
Woongerief in de Poort van Parsant
Voorheen Pieterstraat 28-38 -
De verdwenen strontpoort
Wijnhaven 18 - De Granaatappel van de beroemde apotheker Dirck Cluyt

Oude Delft 161 -
Koopmanshuis vol schilderijen in 1638
 
Laatste wijziging: 9 april 2020
 
De titel van deze website is ontleend aan het boek van Thera Wijsenbeek-Olthuis uit 1987 over de materiële cultuur in Delft.
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft