Huisgenoten uit een ver verleden

Het verhaal achter oude Delftse huizen en hun bewoners
Achter de gevels van oude huizen gaan historische verhalen schuil. Op deze website worden de interessante, onthullende, leuke of soms treurige geschiedenissen over Delftse panden en pandjes verzameld. Tot nu toe zijn dat er zo'n 175.
De verhalen worden geschreven door de huiseigenaren of andere geïnteresseerden. Zij doen archiefonderzoek naar vroegere eigenaren en bewoners. Veel aspecten van het leven zoals het vroeger was passeren daarbij de revue. Er zijn vrolijke en amusante feiten, maar ook de treurige kant van ziekte en dood, kindersterfte, analfabetisme, economische neergang, komt voorbij.

"

Achter de gevels van Delft is onderdeel van  

Nieuwe cursushuizenonderzoek
Hoe word ik wegwijs in de geschiedenis van mijn eigen huis? Voor wie niet veel ervaring heeft in archiefonderzoek organiseren we jaarlijks een cursus historisch huizenonderzoek. De eerstvolgende cursus start op 21 oktober 2019. Op acht achtereenvolgende maandagochtenden kunt u onder deskundige begeleiding aan de slag met het onderzoek naar het huis van uw keuze. Lees hier meer.....
   

Stadswandeling in 1600

Stadsboerderijen

Proefschrift ‘Achter de gevels van Delft’

Kijkje binnenshuis bij arm en rijk
in 18e eeuws Delft

In voorbereiding:

Huizenprijzen in het verleden
Wie woonde waar in 1650
Wie woonde waar in 1750
Voormalige bierbrouwerijen
Buskruitramp van 1654
Stadsbrand van 1536
Onderzoek huurwoningen 1907-1910

   


De rode stippen geven de huizen aan waarvan de geschiedenis is uitgezocht. Klik op de kaart voor een vergroting.

Thera Wijsenbeek-Olthuis, de naamgeefster van onze site

De naam van deze website is afgeleid van de titel van het proefschrift 'Achter de Gevels van Delft' van Thera Wijsenbeek-Olthuis (1946-2010). Haar proefschrift uit 1987 - gebaseerd op een onderzoek naar 300 nalatenschappen van Delftenaren uit alle sociale lagen uit de achttiende eeuw - is alom geroemd vanwege haar baanbrekende nieuwe aanpak. Lees hier meer......

Voldersgracht 28 - Vanouds De (Vergulde) Druijff

Ook achter deze gevel uit 1880 zit weer een huis dat in oorsprong eeuwen ouder is. Er woonden ooit lakenbereiders, manufacturiers, porselein- en postzegelhandelaren en een bejaard lid van de ridderlijke broederschap van de Confrérie van de Handbusch.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

Markt 54-56 - De ondergang van Mechelen, de herberg van Vermeer

Onlangs werden bij toeval de fundamenten van het huis Mechelen aan de Markt opgegraven, de herberg waar Jan Vermeer zijn jeugdjaren sleet. In 1885 was het zonder enige scrupules afgebroken om een bredere entree van de Voldersgracht naar de Markt mogelijk te maken. George Buzing en Gerrit Verhoeven schreven er eerder dit jaar over in het blad Delf. Het artikel staat nu in aangepaste vorm op Achterdegevels.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

Nieuwe Plantage 110-112 - Stadsboerderij Plantage Hoeve onderaan Reineveldbrug
door Kees van der Wiel

Nieuwe Plantage 110-112 is de laatst overgebleven stadsboerderij van Delft. ’s Zomers lopen de koeien een kwartier rijden van het bedrijf aan de Schie, maar ‘s winters staan ze nog altijd op stal vlak onder de Reineveldbrug tegenover het oude hoofdgebouw van de Gistfabriek. De boerderij is in 1853 gesticht als een bijzaak van een stoomoliefabriek aan de rand van de stad. Gaandeweg raakte ze door Kanaal en Trambrug steeds meer ingesloten. De hele omgeving werd volgebouwd, maar de koeien zijn gebleven.
Lees hier meer over pand, eigenaren en bewoners....

Recent geplaatst:

Vlamingstraat 52 - Van leerbewerker en bakker naar hotelier
Oude Delft 24 - Grachtenhuis met bijzonder interieur uit 1883
Voldersgracht 30 - Vanouds De (Vergulde) Schrijfpen, eeuwenlang een bakkerszaak
Voldersgracht 31 - Woning van een beeldenstormer en kunstschilder Van Mierevelt
Achterom 79 (en 81) -
Woongerief in de Poort van Parsant
Voorheen Pieterstraat 28-38 -
De verdwenen strontpoort
Wijnhaven 18 - De Granaatappel van de beroemde apotheker Dirck Cluyt

Pluim voor achterdegevelsvandelft.nl
Onze website in top-10 voor juryprijs!

naar website Geschiedenis Online Prijs
Oude Delft 161 -
Koopmanshuis vol schilderijen in 1638
Achterom 67 -
Mark III
 
Laatste wijziging: 7 oktober 2019
 
De titel van deze website is ontleend aan het boek van Thera Wijsenbeek-Olthuis uit 1987 over de materiële cultuur in Delft.
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft