Huisgenoten uit een ver verleden

Het verhaal achter oude Delftse huizen en hun bewoners
Achter de gevels van oude huizen gaan historische verhalen schuil. Op deze website worden de interessante, onthullende, leuke of soms treurige geschiedenissen over Delftse panden en pandjes verzameld. Tot nu toe zijn dat er zo'n 150.
De verhalen worden geschreven door de huiseigenaren of andere geïnteresseerden. Zij doen archiefonderzoek naar vroegere eigenaren en bewoners. Veel aspecten van het leven zoals het vroeger was passeren daarbij de revue. Er zijn vrolijke en amusante feiten, maar ook de treurige kant van ziekte en dood, kindersterfte, analfabetisme, economische neergang, komt voorbij.

Voorstraat 23 - Inde Gulde Stier
door Maarten Jonquière

De oudst bekende eigenaren en bewoners waren 16e-eeuwers. In 1598 kocht schoenmaker Jan Davitzn Weyman " Inde Gulde Stier". Hij bezat ook een "loyhuys" aan de zuidzijde van het Rietveld en was een vrij welvarend man. Dat bleek uit de - 64 pagina's tellende - beschrijving van de nalatenschap van zijn weduwe Annetgen Ariensdr van Rossem. Het echtpaar had heel wat geld uitgeleend. Weyman stond ook verscheidene malen borg voor nieuwe poorters die zich in de stad wilden vestigen. De boedelbeschrijving geeft een beeld van de gereedschappen, werkbanken en voorraden van de schoenmakerij. Weyman leverde ook leer aan vele andere schoenmakers in de regio. Dat bleek uit de onbetaalde rekeningen. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

Werkgroep AchterdeGevels

Achtergrondverhalen

Adresverwijzingen in literatuur

Bronnenlijst

Cursus en handleiding
historisch huizenonderzoek

Historische stadswandeling in 1600

Interessante links

   

 

Achter de gevels van Delft is onderdeel van

 


De rode stippen geven de huizen
aan waarvan de geschiedenis
is uitgezocht.
Klik op de kaart voor een vergroting.

 

Voldersgracht 29 - Meermalen stadsbeiaardierswoning
door Wim van Veen


Een van de vele bewoners was de Scheveningse onderwijzer Jacob Waterreus. Hij trouwde in 1849 met de Delftse Cornelia Groenewegen en samen kregen ze dertien kinderen van wie er vijf volwassen werden. Hij was hoofd van een destijds nieuw opgerichte particuliere school van de tweede rang voor de katholieke ‘burgerstand’. . Jacob schreef verscheidene geschiedkundige en vrome leerboeken en gedichten. De wetgeving op het lager onderwijs in die dagen kende scholen van vier verschillende rangen met een steeds uitgebreider lespakket. Op scholen van de laagste rang werd alleen aandacht besteed aan lezen en schrijven en eenvoudig rekenen. Scholen van de tweede rang deden ook aan aardrijkskunde en geschiedenis en pittige cijfersommen. Lees hier meer over het huis en haar eigenaren en bewoners.....

Meer recent geplaatste huizen:

Nieuwe Langendijk 24 - Bloemenwinkel ooit deel van het buurpand Nieuwe Langendijk 22 - Voorheen textielververij de 'Blauwe Bok'
Nieuwe Langendijk 26 -
Voorheen de ‘Kalandermolen’
Brabantse Turfmarkt 94 -
Ooit genaamd ’t Byltge, later De Lichthoek
Verwersdijk 1 - Gebouwd door Mienette Storm-van der Chijs als woonhuis en school
Oude Delft 218 -
Huis met lijk in de kast

Vrouwenregt 5 -
Huis Het Vliegende Vaendel
Voldersgracht 33 -
Vanouds genaamd De Vergulde Bril
(Verdwenen) Achterom 65 - Voorheen ‘De Ketel’
Achterom 63 -
Buurtkroeg met een lange historie
 
Laatste wijziging: 26 november 2018
 
De titel van deze website is ontleend aan het boek van Thera Wijsenbeek-Olthuis uit 1987 over de materiële cultuur in Delft.
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft