Huisgenoten uit een ver verleden
Het verhaal achter oude Delftse huizen en hun bewoners
Achter de gevels van oude huizen gaan historische verhalen schuil. Op deze website worden de interessante, onthullende, leuke of soms treurige geschiedenissen over Delftse panden en pandjes verzameld. Tot nu toe zijn er zo'n 150 geschiedenissen verzameld.
De verhalen worden geschreven door de huiseigenaren of andere geïnteresseerden. Zij doen archiefonderzoek naar vroegere eigenaren en bewoners. Veel aspecten van het leven zoals het vroeger was passeren daarbij de revue. Er zijn vrolijke en amusante feiten, maar ook de treurige kant van ziekte en dood, kindersterfte, analfabetisme, economische neergang, komt voorbij.

Werkgroep AchterdeGevels

Historische stadswandeling in 1600

Adresverwijzingen in literatuur

Bronnenlijst

Cursus en handleiding
historisch huizenonderzoek

Interessante links

Achter de gevels van Delft is onderdeel van


De rode stippen geven de huizen aan waarvan de geschiedenis is uitgezocht.
Klik op de kaart voor een vergroting.

 

 

Achterom 63 - Buurtkroeg met een lange historie
door Piet van der Kruk

Achterom 63 is de linker bovenwoning boven het restaurant Achterom 61 op de hoek naast het speelplaatsje aan de Ham. Het is in 1935 gebouwd in plaats van twee woningen (nr 59 en 61), die onbewoonbaar waren verklaard. Het oude Achterom 63 stond op de hoek van wat toen nog het pleintje van de Ham was. Het pand herbergde in haar geschiedenis vaak een kroeg. Van 1888 tot 1931 waren Jaap Breedveld en Antje van der Stap (de overgrootouders van de auteur ) uitbaters van de tapperij. In 1902 overleed Jaap. Antje bleef met zes kleine kinderen achter, maar zat niet bij de pakken neer en hield naast de opvoeding van haar kinderen dertig jaar de buurtkroeg draaiende. Lees hier meer over huis en bewoners.....

Achterom 61 - Nu gyros-online, vroeger ‘De Vergulde Baers’
door Piet van der Kruk

Het huidige pand Achterom 61 op de hoek van de doorgang van de Ham naast het speelplaatsje ‘de Achtertuin’ is in 1935 gebouwd als een winkelpand met twee bovenwoningen. De laatste dertig jaar is het een horecazaak met steeds wisselende smaken. Voordien stonden hier drie winkelpandjes naast elkaar, waarvan 61 de middelste was. In de 17e eeuw droeg het de naam ‘De Vergulde Baers’ en was het de werkplaats van kuipers, mandenmakers en andere ambachtslieden. In de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn de oude pandjes onbewoonbaar verklaard en gesloopt. Lees hier meer over huis en bewoners.....

Achterom 59 - Voorheen het Vergulde Aambeeld
door Piet van der Kruk

De begane grond van Achterom 59 deed vaak dienst als werkplaats of winkel. Er werd onder meer brood, aardewerk, aardappelen, groenten, hout en vis verkocht. Veel bewoners exploiteerden naast hun baan als knecht in het voorhuis een tapperij. De oude naam van het huis wijst naar een smidse. Dat moet het bedrijf zijn geweest van smid Arjen Huijgensz van t’ Hoff, die in 1632 hier verpondingbelasting (woz-belasting) betaalde. Lees hier meer over huis en bewoners.....

Achterom 143 - Drie generaties melkboeren Van Leeuwen
door Kees van der Wiel

Tot 1974 heeft op Achterom 143 een melkhandel gezeten, die voortkwam uit een stadsboerderij die hier anderhalve eeuw heeft gefunctioneerd. Het bedrijf exploiteerde voor de oorlog zelfs enige tijd zijn eigen machinale melkfabriekje. De zaak kwam ten einde toen melkboer Gerard van Leeuwen in het huis door zijn kostganger werd doodgestoken met een broodmes. Het pand zoals dat er nu staat, was toen net in 1964 geheel nieuw gebouwd. Lees hier meer over huis, eigenaren en bewoners.....

Markt 74-76 - Het huis van een kunst verzamelende notaris
door Corrie den Hengst en Piet van der Eijk

Pieter Stevenszn de Langue moet een van de eerste bewoners van na de grote stadsbrand in 1536 zijn geweest die in het huis ‘besijden de Nieuwe Kerk aan de noordsijde van ’t Marctvelt’ is gaan wonen. Hij werkte bij de Weeskamer als kamerbewaarder en bode. De familienaam werd op zijn Frans geschreven, maar ook heel vaak als gewoon als De Lange. Zijn kleinzoon Willem is de kunstverzamelende notaris uit de titel, die daarnaast ook nog dichter was.
Markt 74-76 bevindt zich naast de Nieuwe Kerk met de Koninklijke grafkelder. Begrafenissen van koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen trokken door de eeuwen heen veel toeschouwers, die het liefst alles van dichtbij willen zien. Enkele van de eigenaren waren timmerman van beroep en gewend aan het bouwen van steigers,: zij konden dus ook tribunes bouwen voor belangstellend publiek. Lees hier meer over huis, eigenaren en bewoners.....

Oude Delft 194 - De Peereboom, een oud regentenpaleis
door Kees van der Wiel

Het huis ‘genaempt Die Perenboom, staende aende Oude Delft over ’t Bagijnhoff’, zo wordt het huidige Oude Delft 194 omschreven in de oudst bewaard gebleven koopakte uit 1554. Hierin staat dat de zusters Catrijn en Lysbeth Dirksdochter, beide weduwen, De Peereboom verkochten aan ene Willem Aertsz. Het huis moet er toen al enige tijd gestaan hebben. In het register van de Tiende Penning uit 1543 en 1553 staat het huis op naam van Aertgen Copheer en diens weduwe. Vermoedelijk was het na de stadsbrand nieuw gebouwd.
Van 1914-2011 zat hier een chirurgenpaktijk: tot 1937 van dr. Foppe de Walle. Daarna werd de praktijk voortgezet door dr. Everwijn Verschuyl, die de eerste patiënten wist te genezen met penicilline die in de oorlog door de Gistfabriek ontwikkeld was. Zijn zoon, ook een bekend chirurg in Delft, woonde bijna zijn hele leven in dit huis. Lees hier meer over huis, eigenaren en bewoners.....

Verwersdijk 164 - Verborgen Schat en stadsboerderij van de familie Van Witteloostuijn
door Kees van der Wiel

Verwersdijk 164, een oud zestiende of vroeg zeventiende-eeuws pandje met trapgevel, was de hele 19e eeuw een melkhandel/boerderij van de familie Van Witteloostuijn. Vanaf 1821 woonden hier de in Monster geboren melkboer Jacobus van Witteloostuijn (1797-1844) en zijn vrouw Wijntje Mooiman. Hij was toen 24 jaar en had het pand net gekocht. Het terrein liep achter verschillende huizen aan de Verwersdijk door, rond het achterliggende slop de Asput. Dat slop geeft nog steeds tevens toegang tot het Hofje van Pauw. Zijn voorganger Hendrik Mulder betaalde in 1809 patent voor het beroep van tuinder. Vermoedelijk hield hij geen koeien, maar wel had hij in een voormalig huisje achter in de Asput een varkensschuur. Lees hier meer.....

Nieuwe Langendijk 59 - Oude stadsboerderij van neerslachtige boer en botervaatjes voor Zijne Majesteit
door Kees van der Wiel

Inmiddels is het een Indiaas eethuis, maar van oorsprong is Nieuwe Langendijk 59 een oude stadsboerderij. In 1608 kocht ‘bouman’ (boer) Ariën Cornelisz het bedrijf met een poort tussen de Nieuwe Langendijk en de Donkersteeg voor fl 2.200. Verkoopster Jorisge Willems bedong daarbij wel dat zij de rest van haar leven het voorhuis en de zoldering erboven mocht blijven bewonen. In 1681 werd het ‘bouhuis’ met koestal en plaats daarachter en poort ernaast eigendom van Joris van der Arend, die het geheel in 1698 voor fl 900 doorverkocht aan Jan Cornelisz Tanthoff. In 1704 was Jacob Jacobsz van den Acker hier boer. Hij leed aan een 'melancholijcke of mistroostige sieckte, daar door sijn gesicht soo wonderlijck was gestelt als van een sinneloosch mensch’. Dit zijn slechts een paar van de bewoners/eigenaren, lees hier meer.....
Oosteinde 149 - Herberg, commenijwinkel en bakkerij
door K. Lagendijk

Op de plek van Oosteinde 149 stond begin 17e eeuw de herberg ‘Pijnacker’. Deze had de naam waarschijnlijk te danken aan de klandizie uit die omgeving, die na de markt op weg naar huis de dorst kwam lessen en bleef overnachten. In 1605 wordt Gijsbrecht Pietersz. de eigenaar. Hij begon zijn carrière als schipper, maar werd later bostelverkoper en herbergier. Bostel is een restproduct van het brouwproces dat als veevoer gebruikt werd. In 1694 kocht kuiper Pieter Gijsbrechtsz Berckelshoek het huis. Hoewel hij kuiper was, runde Pieter hier een “comenijswinckel”, een levensmiddelenwinkeltje voor zuivelproducten en eieren. In 1782 kocht broodbakker Jacobus van de Stap het pand: hij heeft hier de rest van zijn leven brood gebakken.
Lees hier meer over de historie van het pand en haar vele eigenaren, bewoners en uitbaters....
Boterbrug 8 (in 1928 gesloopt) - Woonhuis van Maria van Sassen en Willem van Assendelft, later werkplaats, pakhuis en fietsenmakerij
door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing

De Boterbrug was nieuw in 1558. Er werd twee jaar gewerkt aan deze overkluisde gracht, die de Oude Delft en de Wijnhaven verbindt. De brug werd ‘Mijn’s Heeren Brugge’ gedoopt, maar die naam hield niet lang stand. Al in 1600 werd de straat Boterbrug genoemd, naar de boterhandel, en met name de handel voor de export naar het buitenland, die hier al eeuwenlang zat. Alle huizen op de brug waren oorspronkelijk eigendom van de stad. In 1600 werd Boterbrug 8 verhuurd aan slotenmaker Frans Pietersz. In 1617 werden al deze huizen door de stad te gelde gemaakt en aan particulieren verkocht. Gerrit van Sassen kocht Boterbrug 8 en schonk het in 1629 als bruidsschat aan zijn dochter Maria, die met Willem van Assendelft trouwde. Lees hier meer over de historie....
Oude Delft 210 - De Bonte Hengst
door Jan Freie

Eind 16e, begin 17e eeuw wonen en werken er aan dit deel van de Oude Delft veel ambachtslieden. De eerste eigenaren in de 16e eeuw zijn kuipers. Cornelis Hovering en Dirk Jansz. leveren waarschijnlijk de tonnen voor het beroemde Delftse bier.
Later wordt het huis eigendom van bekende regentenfamilies als Verburch, Van der Dussen, Van der Lelij en Van der Goes. Op de foto's Agneta Graswinckel die het pand eind 17e eeuw erft, en haar man, de Amsterdamse regent Pieter van Loon. In de 18e eeuw woont er een succesvolle zilversmid, en is het een Franse kostschool. Eind 19e eeuw komen er bewoners die met de Gistfabriek te maken hebben. En in het begin van de 20e eeuw is het een studentenpension met veel bekende namen. Lees hier meer over de bewoners en het pand....
Wijnhaven 17 (vroeger 18) - De Vergulde Roemer is verdwenen
door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing

Op de plek waar nu de winkel van Halfords is, stonden vroeger vier panden. Een van die panden droeg ooit de naam “De Vergulde Roemer”. Het was toen de zaak van een glazenmaker. Nadien zaten er onder meer een tingieter en een broodbakker. In de negentiende eeuw was het onderdeel van de tabakshandel “Het Gekroonde Anker” van diverse generaties Gussenhoven. Het was lange tijd een geheel met het pand ernaast. Beiden werden ze verwarrend genoeg tussen 1875 en 1928 als Wijnhaven 18 genummerd. Het resterende deel van 18 staat er nog steeds en was tot voor kort samen met nummer 19 een schoenenzaak. Lees hier het hele verhaal....
Werkgroep historisch huizenonderzoek verder onder de vleugels van Delfia Batavorum
De werkgroep die het historisch huizenonderzoek organiseert en begeleidt, heeft besloten de activiteiten in de toekomst uit te voeren als commissie van de historische vereniging Delfia Batavorum. Op 11 mei 2017 hebben de leden van Delfia Batavorum op de jaarlijkse ledenvergadering ingestemd met deze samenwerking.
De samenwerking heeft voordelen voor beide partijen: Delfia Batavorum is een grote, actieve vereniging en kan daarmee de resultaten van ‘Achter de gevels van Delft’ voor een breed publiek bekend maken. Ook kunnen er samen nieuwe activiteiten worden opgezet.
‘Wij hopen dat door deze samenwerking de fascinerende verhalen van Delftse huizen en haar bewoners bij steeds meer mensen bekend worden en Delftenaren zal inspireren zelf ook op ontdekkingstocht te gaan door de geschiedenis van hun huis’
, aldus Kees van der Wiel, docent huizenonderzoek en historicus en Theo Thomassen, voorzitter van Delfia Batavorum.
Wijnhaven 17 - 't Houten Huysgen was van steen en stond op de hoek
door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing

Op de hoek Wijnhaven/Boterbrug hebben vier huizen moeten wijken voor het huidige winkelpand. Ze hadden allen een zeer oude geschiedenis en illustere huisnamen. Het huis op de hoek stond tot 1800 eeuwenlang bekend als “Het Houten Huys”, al was het toen waarschijnlijk, inclusief het pothuis ernaast, al degelijk van steen. In dit huis is in de 17e eeuw een ander naastgelegen huis “De Vette Henne” opgegaan. Het gecombineerde pand bood onder andere onderdak aan een lakenkoper, een boekdrukker, een zilversmid en een banketbakker. Lees hier meer over de historie...
Vrouwjuttenland 15 - Oude sigarenzaak en opstandige boekhandel
door Wim van Veen

Op de zuidoosthoek van De Vlouw met Vrouwjuttenland staat een gerend (schuin toelopend) winkelpandje uit de zeventiende of achttiende eeuw met gepleisterde gevels. Het is de oudste nog bestaande sigarenzaak in Delft met een geschiedenis van 125 jaar waarvan 120 jaar met een Van Renssen als eigenaar. Kort voordat het een sigarenzaak werd kreeg het huis in 1887 een winkelpui, hoewel het al veel langer een winkelfunctie had; in de achttiende eeuw onder andere als geruchtmakende boekhandel. Lees hier meer over historie van dit pand en haar bewoners...
Vrouwjuttenland 13 - Bosietmakerij, magazijn voor schrijfbehoeften
en volksschoenen

door Wim van Veen

Door de eeuwen heen hebben allerhande neringdoenden in het pand gewoond: metselaar Gerrit Jansz., lakenbereider Coenraet Jansz, bosietmaker Jasper Jorisz, Annetge de Tassemaeckster, kleermaker Dirck Barentsz Ouste, Helena Jacobs de Koninck die een “Uijt Draagers Winkel” drijft, hoedenmaker Nicolaas Marchand en nog veel meer. Lees hier meer over de bewoners en eigenaren van dit pand...

Vrouwjuttenland 11 - Breischool, uitdragerij en tabakshuis
door Wim van Veen

Het dubbele pand tussen het schilderachtige trapgeveltje op het Vrouwjuttenland en de sigarenwinkel op de hoek met de Vlouw heeft zijn huidige lijstgevel waarschijnlijk sinds een verbouwing in 1888. Het linkerdeel van dit pand was voorheen Vrouwjuttenland 11.
De oudst bekende bewoner van dit perceel lijkt rond 1600 Pieter Pietersz te zijn. Volgens het Haardstedenregister waarin deze Pieter dat jaar vermeld wordt, is hij kleermaker en huurt hij het huis van een zekere Adriaen Hendricx. Het huis telt één stookplaats, zo blijkt verder. Pieter en zijn vrouw Marritgen worden in 1609 lidmaat van de nieuwe Gereformeerde Kerk en later ook eigenaar van het huis dat ze al langer bewonen. Lees hier de historie van het pand en haar bewoners....

Vrouwjuttenland 9 - Vanouds genaamd den Appelboom
door Wim van Veen

Vrouwjuttenland 9 heeft een opvallend oud geveltje met een gevelsteen met het jaartal 1606. Tegenwoordig bestaat nummer 9 niet meer en maakt het deel uit van een perceel dat ook de voormalige nummers 11 en 13 omvat. Een van de bewoners was ooit Jacobus Makkes. Hij begon zijn loopbaan in Delft als wagenmaker en werkt vervolgens als meubelmaker in Enkhuizen voor hij zich in maart 1893 vestigt op Vrouwjuttenland 9. Hij heeft een meubelmagazijn met voor elk wat wils. In 1924 houdt hij ermee op en verhuist hij naar Voorburg. Foto: Jacobus was begin 1900 lid van de Gereformeerde Kerkenraad, staande derde van links. Lees hier het hele verhaal....

Vrouwjuttenland 7 - Legowinkel was eeuwenlang uitdragerij
door Wim van Veen

Halverwege de zeventiende eeuw bouwde “steen- ende kalckvercooper” Hendrick van Schagen drie huizen aan de Appelmarct: Vrouwjuttenland 3, 5 en 7. In no. 7 zit nu een Legowinkel. Hendrick bezat nog zo’n zes panden elders in Delft. Hij moet goed verdiend hebben aan de wederopbouw van de stad na de Delftse Donderslag in 1654. In welk van de drie huizen waarvoor hij in 1667 kadegeld betaalde hij zelf woonde is niet duidelijk.
Vele eigenaren en bewoners volgden. Waaronder Jacob van Loon, zoon van een Haagse kartonnendozenmaker,die het pand in 1891 koopt en er een behangerij en stoffeerderij heeft. In 1914 breidt hij zijn zaak uit met het buurpand no. 5. In 1920 neem zoon Jacob jr de zaak over, hij koopt later no. 9 erbij. Uiteindelijk strekte woninginrichtingzaak Van Loon zich uit over vijf panden (no. 5-13), no. 7 bleef echter steeds de ingang. Lees hier het hele verhaal....

Wijnhaven 17 - Vier huizen gesloopt voor modern winkelmagazijn
door Henk Verbruggen, Kees van der Wiel en George Buzing

Op de plek waar nu de grote winkel van Halfords (vroeger modemagazijn Bervoets) is, stonden vroeger vier panden. De winkel van Bervoets werd in 1929 gebouwd en daarvoor werden drie huizen gesloopt: twee aan de Wijnhaven en een op de Boterbrug. In 1940 of iets later werd een vierde pand gesloopt, ook op de Boterbrug, voor de uitbreiding van Bervoets, maar dat ging door de oorlog niet door. De drie auteurs hebben de historie van deze panden uitgezocht. In een introductieverhaal leest u er meer over. De aparte verhalen over de vier panden volgend later. Lees hier meer......

Koornmarkt 66 - De Hollandsche Tuin in de schaduw van ‘Het Truweel’
door Corrie den Hengst, met een bijdrage van Kees van der Wiel

In 1917 kwam het (grote) gezin van Daniel den Hengst inwonen in het bovenhuis bij zijn broer Simon die de eigenaar was van het pand. Daniel was beambte en daarnaast organist en koordirigent in de Gereformeerde kerk. Op de foto de twaalf kinderen van Daniel in 1920.
De oudste bewoner/eigenaar van dit pand is Mathijs Hackesz, hopcoper, die in 1543 voor dit huis de tiende penning betaalde. Latere bewoners waren onder andere de schilder Cornelis Jacobsz. Delff, markschipper op Rotterdam Thomas Trimmel, koopman Willem Pool (vermoedelijk handelaar in koloniale waren), brouwer en mouter Johan van Rielle (bedrijfsleider van de belendende brouwerij Het Truweel) en meester-kleermaker en lakenverkoper Levinus Rombouts. Nu is het Medisch-Farmaceutisch museum De Griffioen er gevestigd. Lees hier het hele verhaal....

Kanaalweg 4 - Geodesie, gebouw met een sterrenwacht
door Piet van der Eijk

Aan de Kanaalweg ontwierp rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst een fors gebouw (111,5m lang) in neorenaissancestijl voor de opleiding Geodesie. Het werd tussen 1892 en 1894 gebouwd. In 1896 werd het in gebruik genomen door de Polytechnische School voor het onderwijs in landmeten en waterpassing. Lees hier het hele verhaal....

Vlamingstraat 25 - Nieuw gebouwd in de 19e eeuw
door Bram Klapwijk

Een foto uit 1962 met in het midden Vlamingstraat 25. De eerste woonlaag heeft Romke Schut (houtschipper en koopman in hout) laten bouwen. In 1840 kocht hij van Daniel Florijn (slijter en destillateur) een huis aan het Vrouwenregt op een kavel, dat onderdeel was van een enorme lap leeg terrein tussen Vlamingstraat en Trompetstraat. Het perceel, dat Schut kocht, was zo groot, dat er makkelijk twee huizen aan de Vlamingstraat gebouwd konden worden. En dat ging Romke Schut dan ook doen. Deze panden hebben nu huisnummers 21/23 en 25. Vlamingstraat 25 werd een kleine arbeiderswoning, zeer waarschijnlijk een dwarshuis met één bouwlaag en een kap met de nok evenwijdig aan de straat.  Het huis werd verhuurd aan de dames Biesmeijer, naaisters, die er tot 1857 bleven wonen. Lees meer....

Vlamingstraat 51 - Stadsboerderij met een melkwinkel in de Trompetstraat
door Corrie den Hengst

In 1620 werd Dirck Aelbrechtsz Mol eigenaar van de percelen tussen Vlamingstraat en Trompetstraat. Dirck kwam van het Rietveld en was in 1609 getrouwd met Pietertgen Jansdr. Hij verdiende de kost als spekman/vettewarier; zijn handel bestond uit spek, boter, olie en smeer. Een vettewarier was een winkelier die op kleine schaal levensmiddelen verkocht. Dirck stierf in 1643.  Elf jaar later (1654) kreeg zijn weduwe te maken met de buskruitontploffing op de Paardenmarkt, waarbij meer dan tweehonderd huizen werden verwoest en een groot aantal slachtoffers te betreuren viel. Ook op de Vlamingstraat was er flink wat schade. Bij Pietertgen werd die geschat op 200 gulden. Zij ontving echter, net zoals vele anderen, maar 80 gulden om de boel te herstellen. Lees hier meer over de historie van dit pand....
Breestraat 1 - Het huis Sasbout, met voeten in het water van de Oude Delft
door Wim Boonenburg

Het pand Breestraat 1, op de hoek met het water van de Oude Delft, werd omstreeks 1565 gebouwd door Pieter Pietersz. Sasbout. Naar hem is het huis ook vernoemd, Huis Sasbout. In de boogvulling boven de entree, bezit het huis naar renaissancegebruik een gevelversiering bestaande uit een rijksappel en het devies van Pieter Sasbout; ‘Opiniën van mensen regeren Die Weerelt’. Daaraan dankt het huis zijn tweede naam, namelijk ‘Die Weerelt’.
Dit is ook het pand waarin begin 19e eeuw Mienette Storm-van der Chijs werd geboren en opgroeide. Mienette was een feminist avant la lettre. Ze speelde een belangrijke rol in de vrouwenbeweging van die dagen. Nu is hotel-restaurant 'Grand Canal' er gevestigd. Lees hier meer over de historie van dit pand....

Hippolytusbuurt 12 en 14 - Meer dan een eeuw zat hier het ‘Postkantoor’
door Els Kemper

Pakweg 115 jaar lang zat hèt Delftse postkantoor op het adres Hippolytusbuurt 12-14. Het opende zijn deuren in 1890 en ging in 2005 definitief dicht, toen er in het winkelgebied Zuidpoort een nieuw kantoor werd geopend. Dat sloot na een paar jaar alweer, en daarmee was het wel gedaan met het verschijnsel ‘postkantoor’.
Een opmerkelijke gebeurtenis was in 1958 het aanbrengen van een groot reliëf van de Delftse kunstenaar Jan Schoonhoven. Het was een cadeau van de gemeente Delft aan het toen net flink gemoderniseerde postkantoor. Het was een blikvanger in de lokettenhal, waar niet alle klanten gek op waren. De PTT vroeg vroeg Schoonhoven (zelf overigens ook ambtenaar bij de PTT) naar de betekenis en bedoeling van het reliëf. Daarover heeft de kunstenaar een zeer uitvoerige brief met tekst en uitleg geschreven. Over de historie van het pand en de betekenis van het reliëf kunt u hier meer lezen....

Oude Delft 12A (en 12, 12B) - Plateelbakkerij, koornbranderij, woonhuizen sinds 1884
door Janny van der Jagt

Oude Delft 12, 12A en 12B aan de oostzijde van de gracht zijn in 1884 gebouwd in opdracht van de Delftse aannemer Geurt de Ronde. Hij kocht in 1860 de panden, die er op dat moment stonden: bedrijfsgebouwen van de vroegere plateelbakkerij De Pauw en nog eerder van de bierbrouwerij De Pauw. Aan de Oude Delft verrezen in 1884 de drie grote woonhuizen, die er nu zijn en die sinds 1993 op de gemeentelijke monumentenlijst staan. De voorgevels zijn opgetrokken in een rijke eclectische bouwtrant. Lees meer over dit pand en haar bewoners...

Rotterdamseweg 99 - In 1906 van weiland naar professorenhuis
door Marloes van Kemenade

In 1905 kocht een aantal hoogleraren een perceel aan de Rotterdamseweg voor de bouw van vier woningen, ontworpen door Anton van der Lee, die architect én lector aan de TH was. De eerste bewoners van Rotterdamseweg 99 waren beide hoogleraar (en een paar jaar rector magnificus van de TH): tot 1920 professor Johannes Nelemans en daarna professor Frans Westendorp. De derde eigenaar was ook een hoogleraar: Henri George Nolen, dit was de grootvader van de Van Rossums (bekend van tv). Marloes van Kemenade woont nu in dit pand en zocht de historie uit: lees haar verhaal hier....

Oude Delft 69 - In de Indische Instelling wordt nu gewoond
door Ria Bergshoeff en Wim Weve

Midden Generaliteitsmagazijn / rechts Het Wapen van Holland
In het voormalige gebouw van de Indische Instelling, Oude Delft 69, zijn tegenwoordig zeven appartementen voor particuliere bewoning te vinden. In de 17e eeuw was het “Wapen van Holland” - een deftig woonhuis - het eigendom van enkele regentenfamilies en halverwege de 18e eeuw werd het bewoond door oud-burgemeester mr. Caspard Casparsz. van Kinschot en zijn vrouw Catharina Cornelia van Kinschot, twee kinderen en vijf dienstboden. Ooit hoorde het deels bij bij het Weeshuis in het voormalige Sint Barbaraklooster. Later was het Generaliteitsmagazijn (wapenopslag) er gevestigd en nog later het politiebureau en de brandweerkazerne. Lees meer over dit pand en haar bewoners.....

Vlamingstraat 49 - In de zestiende eeuw al een stadsboerderij
door Corrie den Hengst

Over een van de vroegere bewoonsters van dit pand - Maria Pijnacker - is betrekkelijk veel bekend. Zij werd hier in 1599 geboren en woonde er tot ze in 1625 trouwde met notaris, kunstverzamelaar en dichter Willem de Langue. Ter ere van dit huwelijk, werd er een boekje met bruiloftsverzen uitgegeven en kreeg schilder Willem van Vliet de opdracht een dubbelportret van het paar te schilderen. Deze schilderijen zijn te bezichtigen in Museum Prinsenhof Delft! Eerder had Willem al een boekje met ‘rederijkerspoëzy’ gepubliceerd: met onder andere een aantal lofdichten van zijn hand op Maria, zijn toekomstige vrouw. Lees meer over de bewoners en de geschiedenis van dit pand.....

Jaffalaan 10 - De oude beheerderswoning op Jaffa
door Piet van der Eijk

Naast de ingang van de begraafplaats Jaffa staat een oude beheerderswoning. Het is een T-vormig gebouwtje met twee puntgeveltjes (ook wel: ‘tuitgevels’), grijs/wit bepleisterd, gebouwd in een voor die tijd herkenbare stijl. Het is tegenwoordig gemeentelijk monument. Voor de bouw van deze woning op de begraafplaats Jaffa gaan we terug naar de jaren rond 1865. Lees verder.....

Kolk 22 - Melkslijterij en zuivelfabriek De Landbouw
door Kees van der Wiel

Het huis op de hoek van de Kolk en de Annastraat, nu nummer 22, is qua constructie nog een van de weinige voorbeelden van een betrekkelijk eenvoudig huis dat mogelijk de stadsbrand van 1536 heeft overleefd. Na de stadsbrand was olieslager Dirck Louwersz eigenaar van het hoekpand. Gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw woonden er diverse marktschippers. Sinds 1701 is het eeuwenlang een stadsboerderij/melkslijterij geweest. Lees meer over de historie van dit pand.....

Koornmarkt 32 - Oud koopmanshuis Het Vergulde Lam met krijgshaftige stoeppaal
door Kees van der Wiel

In dit oude koopmanshuis woonden sinds de 16e eeuw onder andere graankoopman Gerrit Fransz; koopman in 'greijnen' Niclaas Tristam; koopman en VOC-bewindhebber Engelbregt Pauw; handelaar in suiker, tabak en slaven Arent van der Graeff; Andries Boogert, heer van Alblasserdam met huizenhandel in Batavia. Eind 19e eeuw woonde predikant Van Lummel er een aantal jaren. Als secretaris van de landelijke Anti-Revolutionaire Partij kreeg hij regelmatig Abraham Kuyper op de thee. Lees meer over dit pand en de bewoners.....

Koornmarkt 42 - Voormalig bewaarschool en brouwerij De Bril
door Kees van der Wiel, met een aanvulling door Wim van Veen

Veel Delftenaren kennen dit pand nog als een rooms katholieke kleuterschool. Tussen 1852 en 1968 hebben heel wat kinderen er onder hoede van de Zusters van Liefde hun blokken leren stapelen. Veel eerder was hier echter een brouwerij. De oudste stukken die daarover bekend zijn dateren nog van voor de stadsbrand van 1536: in 1529 was Adriaen Claesz de brouwer.
In dit verhaal is een aanvulling opgenomen over Barbara Hillegonda van der Stel die uit een avontuurlijke familie stamde. Haar overgrootvader stichtte het naar hem genoemde Stellenbosch en was een van de grondleggers van de Zuidafrikaanse wijnbouw.
Lees meer....
Wijnhaven 4 - Vroeger apothekers, later drogisten
door Els Emeis en George Buzing, met een aanvulling door Wim van Veen

Tot ver in de 20e eeuw was op het adres Wijnhaven 4 drogisterij ‘De Karper’ gevestigd waar onder meer pillen, zalfjes en pleisters werden verkocht. Tegenwoordig bestaat het adres Wijnhaven 4 niet eens meer. Het is een hal met geldautomaten en een huisnummer ontbreekt. De bewoners van de appartementen erboven hebben de ingang op nummer 8. Maar eeuwenlang was het een echte winkel.
Dit verhaal is uitgebreid met een aanvulling over de kunstschilder Pieter van Ruyven die het pand in 1710 kocht en er ging wonen.
Lees meer....

Bijzondere schilderingen aangetroffen in Oude Delft 68


(Klik op de afbeeldingen voor een vergroting)
Op de eerste verdieping van Oude Delft 68 ("De Beurs van Londen") zijn recent (augustus 2014) bijzondere schilderingen ontdekt op plafond en balken. De bewoners zijn bezig om het huis te renoveren en te restaureren. Door voorzichtig de verflaag van balken en plafond te verwijderen ontdekten ze deze decoraties, daterend uit het begin van de 17e eeuw. Onder meer te zien zijn een boer en met een riek, een soldaat met een hellebaard of piek en een edelman met fraaie kousenbanden.
Meer informatie over deze ontdekking kunt u vinden op de Facebook-pagina https://www.facebook.com/debeursvanlonden.

Andere recent geplaatste huizen:
Wijnhaven 10
Het huis Middelburch, ook al in 1543
door Wim van Veen
Wijnhaven 10, vanouds Middelburch geheten, is een werk-woonhuis met een eenvoudige lijstgevel van ca. 1800. Het heeft een dwars schilddak, waarin een dakkapel met gebogen fronton (‘bekroning’) en vleugelstukken. De winkelpui dateert uit 1919 en is ontworpen door Eduard Cuypers (1859-1927).
De Wijnhaven maakte deel uit van de eind twaalfde eeuw gegraven ‘Nieuwe Delft’, die parallel aan de Oude Delft liep. Wijnhaven 10 is een voorbeeld van een voornaam huis aan de Nieuwe Delft met een erf dat doorliep tot aan de Oude Delft, destijds een ‘achterstraat’ met bedrijfspanden. Lees meer....
Geerweg 2, 3, 4, 44
Hooipoort en Cleine (of Nieuwe) Hooipoort
door Kees van der Wiel
Na de buskruitramp in 1654 heeft voerman Thomas Goossens Iselmonde ‘groot rudement tot in de Annastraat, zoo van paerde- als koeijestallen’. Hij woonde sinds circa 1625 in de 'Cleine Hooipoort': een boerderij (ter hoogte van Geerweg 2-4) aan de westkant van de textielweverij, die in het voormalige Sint Annaklooster zat. De naam verwijst naar de voormalige boerderij van het St. Annaklooster, even verderop aan de Geerweg (ter hoogte van nummer 44), die 'de Hooipoort' heette.
Lees meer....
't Haantje 11 De 19e eeuwse boerderij Breedam
door Bram Klapwijk
De boerderij Breedam aan ’t Haantje aan de rand van Delft, maar in de gemeente Rijswijk, is in de jaren 1863/64 gebouwd in opdracht van Abraham Klapwijk. De stadsboerderij van Klapwijk op de hoek van de Annastraat en de Geerweg werd te klein en de boeren deden in die tijd goede zaken. Daardoor kon er worden bebouwd.
Lees meer....

Vlamingstraat 47

Van boerenerf naar grachtenpand
door Corrie den Hengst
Er moeten in vroeger eeuwen vaak koeien gelopen hebben over de Vlamingstraat. Niet alleen woonden hier veel vleeshouwers (slagers), ook waren er verschillende stadsboerderijen. De stadspoort aan het einde van de gracht heette niet voor niets de Koepoort. Die is in 1861 gesloopt, maar tot 1936 bleef daar nog de Koepoortbrug. Ook het huis Vlamingstraat 47 had van oorsprong te maken met een stadsboerderij.
Lees meer....

Mochten we onbedoeld een afbeelding binnen de site gebruiken waar copyright op berust, neem dan contact met ons op. We verwijderen de afbeelding of vermelden de eigenaar van het copyright.

Laatste wijziging: 4 april 2018

De titel van deze website is ontleend aan het boek van Thera Wijsenbeek-Olthuis uit 1987 over de materiële cultuur in Delft.
 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft