Zelf zoeken

Zoek binnen de site
Zoek naar namen, huisnamen, beroepen etcetera in de verhalen op deze website:

Zoek in literatuur
Zoek naar adresverwijzingen in bestaande literatuur over Delftse geschiedenis.
http://www.achterdegevelsvandelft.nl/boeken/literatuur verwijzingen.htm

Zoek in kranten
Zoek in de krantendatabase Delpher van de Koninklijk Bibliotheek naar krantenberichten over uw huis.
http://www.delpher.nl/nl/kranten

Zoek in adresboeken
Zoek in adresboeken uit de periode 1881-1949 naar vorige bewoners van uw huis.
http://periodieken.collectie-delft.nl

Zoek naar vroegere eigenaren van uw huis
in de periode voor 1832.
http://delft.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=16043cde237e437d80c8d627526f7431

Zoek in lijst van monumenten
https://secure.delft.nl/mpc/f?p=100%3A3300

Zoek in de Delftse archieven
http://archieven.collectie-delft.nl
https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl

Handleiding voor historisch huizenonderzoek in Delft
http://www.achterdegevelsvandelft.nl/documenten/Handleiding huizenonderzoek Delft.pdf

 

 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft