Nadere informatie over Achterom 143
 
Kadasternummer 1832 E 336
Latere kadasternummers E 2669 (1910), E 3096 (1946), E 3165 (1961), E 3187 (1962), E 3679 (2007)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 1 nr 330
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3407
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 nvt
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 folio 21
Monumentnummer + jaartal niet

Overige bronnen:

  • Frits van Leeuwen, ‘Leeuwendeel’ 2006 en 2007 zie ook www.leeuwendeel.info
  • Registratie veeziekten 1893-1942, secr. archief Delft nr 6084
  • Boedelscheiding Magaretha Noordijk, notaris Van Berkel 1872, akte 142
  • Weeskamerboedel 7364 nalatenschap Arij Stolck 1693
  • ONAD Notaris v Vliet 9-1-1661
  • ONAD 1533 folio 50-51 Testament Willem Jansz

Bewoners:
jaartal naam bron
1600 Govert Pietersz schoenlapper haardstedenregister
?? Jan Ariensz ballenmaker op Brab Turfmarkt
& (1607) Trijntje Cornelisdr
&& (1614) Neeltje Jansdr
(1638)-1693 Arij Jansz Stolck ballenmaker, overleden 1693
zijn vrouw Jantje Jans Munte, overleden 1683
hertrouwd met Maria Reijnderts
haardstedenreg 1638
notaris v Vliet 9 -1-1661
begraafboeken 1663, 1668, 1683 en 1693
Weeskmrboedel 7364
1693-1712 Maria Reijnderts (begraven 1712) hertrouwd in 1694 met Barend van der Boon
Barend vr Boon hertrouwd in 1713 met Maria van Amele
?
begraafboek 1712
1722-1727 Cornelis Timmer (begr 1727) & Maria Kerckhoven begraafboek 1724, 1727
1732-1764 Cornelis Storij (overl 1763), plateelbakkersknecht & Sophia van der Leij (overl 1764), winkelierster in kaas en boter begraafboek 1734
Impost 1749
begraafboeken 1763 en 1764
1764 -1792 Christiaan Storij (begraven 1779 of 1792), kaaskoopman & Johanna Houtman (begr 1792) Begraafboek 1779 en 1792
(1799-1812) Sophia Storij, winkelierster (in zout & zeep)
& Isaac van der Schats, plateelbakkersknecht

Wonen in 1822 op de Verwersdijk, wijk 6 (zie patent)
Begraafboek 1799
Patentregister 1809-1811
Stemregister 1803
overlijdensakte 1812
ca 1820 -1872 Jan Haket (1792-1857), melkverkoper
& Margaretha Noordijk (1788-1872)
(Vóór 1820 woonden zij aan de Rotterdamseweg in wijk 7)
geboorteakte1822,
bevolkingsregister
overlijdensakte
1872-1882 Maria Haket, melkverkoopster & Dirk Koelewijn, boer (-1882) bevolkingsregister
1883 -1925 Willebrordus van Leeuwen (1857-1936), bouwman & Cornelia Meijer (1862-1921) bevolkingsregister
1925-1953 Cornelis van Leeuwen (1885-1981), melkboer & Maria Bol (1885-1955) www.leeuwendeel.nl
1953-1974 Gerard van Leeuwen (-1974), melkboer & Catharina Sassen www.leeuwendeel.nl

Eigenaren:
jaartal naam bron
1600 Govert Pietersz schoenlapper haardstedengeld
1610 Willem Jansz, schoenmaker duit op de gulden f 2000
verponding 1620
1632 Liesbeth Jacobs, weduwe van Jan Jansz stoeldraaier verponding 1632
1636? Neeltje Jans, weduwe van Jan Ariensz ballenmaker
en erven (‘met twee doen die zij verhuurt’)
huizenprotocol
verponding
1661-1683 Arij Jansz Stolck, ballenmaker, overleden 1693 notaris v Vliet 9 -1-1661 kadegeld 1667 begraafboek 1693
1693-1697 Catharina Stolck vererving bij boedelscheidiing 5-6 1693 notaris vr Werf
1697-1715 Maria Ariens Reijnderts, weduwe van Arij Jansz Stolck hertrouwd met Barend Jansz van der Boon waarbrief 5 K 277v f 450
1715-1722 Jan van Lambaer (wonend op Gasthuislaan) waarbrief 5 S 284v f 1035
1722-1732 Cornelis Timmer waarbrief 5 X 58 f 200
1732-1764 Cornelis Storij waarbrief 6 D 150v f 1400
1764-1792 Christiaan Storij vererving
1792-?? Cornelis Storij jr (wonend Achterom 59 wijk1-371) vererving
ca 1800-1810 Sophia Storij & Isaac van der Schats vererving
ca 1820 -1873 Johannes Haket, melkboer en weduwe Margaretha Noordijk kadasterlegger 541 en 4247
1873-1911 Maria Haket, melkverkoopster kadasterlegger 5527
1911-1930 Willibrords G van Leeuwen kadasterlegger 8997
1930-1948 Cornelis J J van Leeuwen, bouwman kadasterlegger 13361
1948-1956 Cornelis J J van Leeuwen, melkhandelaar kadasterlegger 10644
1956-1974 Gerard L A van Leeuwen, melkhandelaar kadasterlegger 17979
1974- fam v Leeuwen

Terug naar Achterom 143