Nadere informatie over Achterom 59
 
Kadasternummer 1832 E 292
   
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw W1 – 371
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3351
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 7r1
Monumentnummer + jaartal  

Overige bronnen:

  • Achter de gevels van Delft : Thera Wijsenbeek – Olthuis, uitg. 1987
  • Eeuwfeest gebroeders Mensert B.V. 1892 – 1992: Mr. A.P.A. van Daalen, uitg. 1992
  • Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen deel 13 : Wik Hoekstra – Klein, uitg. 2006
  • Delft – het Achterom: Jaap Hoekstra, uitg. 2008
  • Getuigenverklaringen over de bakkerswinkel van Van der Spriet : AD 2509g folio 381 en 383 en ONAD 2508h folio 404 (1696)
  • Contract over trouwbelofte tussen Johan Voorstrad en Geertruyd van der Spriet :ONAD 2461 folio 510 e,v,, d.d. 25-10-1697
  • Schuldverklaring van Josie Kopers inzake kost- en slaapgelden bij Van der Spriet : ONAD 2428 folio 33
  • Openbare verkoping van smid Heijndrick Barentz: ONAD 1812 D fo 175
  • Weeskamerboedel Boudewijn van Busselen 1716: archief 72 nr 8814
  • Boedelrekening van de nalatenschap van Hillegont Wolpherts van der Corper, weduwe van Arien van’ t Hoff : ONAD 1900 E folio 280 e.v.
Bewoners:
jaartal naam bron
1561Joost Pietersz, smid Tiende Penning 1561
1578 weduwe Joost Pietersz, smid Honderdste Penning 1578
1600 ???
1620 – 1634 Claes Maertenszn, wagen- en wielmaker
1634 – 1669 Arien Huijgenzn van ‘t Hoff, smid (overl 1654) & Hillegont Wolferts van den Kemper, alias van der Corper (overl 1669) begraafboeken, DTB boedelrekening ONAD 1900E folio 280
1670 – 1699 Pieter Gijbrechtszn van der Spriet, mr broodbakker (overleden 1699) & Maria/Marij Gerrits van Noortw(e)ijck (overl 1699) inwonend (in 1697) bakkersgezel Maerten Persoon & Aaltje van der Wilde voordien: Josie Kopers, weduwe van Leendert Kruijer begraafboek DTB ONAD 2428 fo 33 ONAD 2508h fo 404 (1696) ONAD 2509g fo 381 en 383
1699 – 1718 Geertruyd van der Spriet (overleden 1718 in Gasthuis)
& Boudewijn van Busselen, timmerman/kuiper (overl 1716)
Weeskamercomparitie
Weeskamerboedel 8814
ONAD 2461 fo 510 (1697)
ONAD 2516A_069 (1704)
1718 – 1749 Johannes van Berschot, timmermansknecht
In 1749 was Johannes Gelidt, gepensioneerd Luijtenant met echtgenote inwonend bij Johannes
& Josijntje Westerbaen (overleden 1731)
in 1731 vier kinderen; Adriaan 15j, Maria 13j, Johanna 10j en Willemijntje 5jaar.
Impost 1750, begraafboek
Predikantenboekje.
Weeskamerboedel 478
Taxatiereg. verponding 1732
1749 – 1789 Gijsbert van der Bergh, dooddrager Predikantenboekje; DTB
1789 – 1793 Gerrit den Kreijger, “bidder ter begravenisse” en veerschuijt-voerder op Rotterdam” Predikantenboekje
Rekest
1793 – 1800 Jenneke van Bokkel en Jan Friedrich Balman, handelaar in huizen Predikantenboekje.
1803 – 1806 Johannes Bouwman, veerschippersknecht op de Rotterdamse Marktschuit, later ook koopman 1809 belasting 3 milj. (1,-)
1806 – 1832 Cornelis Storij, koopman, houtkoper later viskoper getrouwd met de weduwe Elizabeth Stulting.
Inwonend was haar zus de weduwe Adriana Anthonia Stulting met haar drie jonge kinderen.
Predikantenboekje
1809 belasting 3 milj.( 0,10)
Patentregister 1810
Regionaal Archief Nijmegen
Stadsarchief Rotterdam
Bev. Reg. 1825 – 1829
1809 – 1811 Johann Erard Lodewijk Bruning, opzichter van ’s Rijks kledingmagazijn Predikantenboekje
DTB
1811 – 1824 Jan van den Broek, marktschippersknecht Patentregister 1809;  BS
1840 – 1843 Willem Cieremans, wagenmaker bij ’s Rijks Constructie Werkplaats. Vanaf 1839 milicien loteling in dienst van het Bataillon Artillerie Transporttrein met onbepaald verlof. 1839 Volkstelling,
BS
1843 – 1853 Jacobus van t Woudt, plateelbakker Bev. Reg. 1846 – 1849  
Bev. Reg. 1850 – 1860
1846 – 1846 Leonardus Willebrordus Hanse, koetsier Bev. Reg. 1846 – 1849
Bev. Reg. 1850 – 1860
1848 – 1850 Weduwnaar Abraham van Meurs, borstelmaker, sjouwer, werkman aan ’s Rijks kledingmagazijn Bev. Reg. 1846 – 1849
1848 – 1850 Hendrik Willem Lameij, steenhouwer Bev. Reg. 1846 – 1849
1851 – 1853 Christiaan Martijn, sjouwer Bev. Reg. 1850 – 1860
1854 – 1856  Jan Kip, kolenhopersknecht, schippersknecht, winkelier  Bev. Reg. 1850 – 1860
1856 – 1890 Johan Hendrik Moritz, aardewerkverkoper en kruidenier Bev. Reg.1850 - 1892 
1859 – 1868 Hendrina van Aken, tapster Bev. Reg. 1850 – 1860; BS
1859 – 1861 wed. Anna Dorothea Gerken - Damhuiser Bev. Reg. 1850 – 1860
1850 – 1851 Johannes van der Broek, sjouwer Bev. Reg. 1850 – 1860
1854 – 1855 Jacobus Hoek, houtdraaier Bev. Reg. 1850 – 1860
1867 – 1916 Hugo Holster verwer, behanger en winkelier.
Inwonend Johannes Lelieveld, sjouwer
Bev. Reg. 1876 – 1892 Gezinskaart Bev Reg
1916 – 1919 Wed. Johanna Hendrina Holster – Moritz Gezinskaart Bev Reg
1919 – 1934 Weduwe Johanna van Dijk - van Diesen, winkelierster in lompen. Gezinskaart Bev Reg
1919 – 1923 Maria Theodora van Dijk Gezinskaart Bev Reg
1921 – 1922 Jacob Verwiel, koetsier later chauffeur Gezinskaart Bev Reg
1922 – 1923 Johannes Cribbelier, koopman, venter en kabelspinner Gezinskaart Bev Reg
1922 – 1923 Abraham Krijgsman, arbeider aan de Oliefabriek Gezinskaart Bev Reg
1923 – 1928 Johannes Theodorus van Dijk, koopman in lompen en metalen Gezinskaart Bev Reg
1924 – 1926 Bartha van der Starre Woningkaart Bev, Reg; BS
1924 – 1929 Arie Bijsterveld, ziekenverpleger Gezinskaart Bev Reg; BS
1926 – 1931 Simon Hendrikus van der Helm, perser Ned. Olie Fabr Gezinskaart Bev Reg
1932 – 1932 Jan Hendrik Gagestein, autogeenlasser Gezinskaart Bev Reg
1932 – 1933 Johannes Hendricus Idzes, winkelier glasblazer Gezinskaart Bev Reg
1933 – 1934 Dirk Hazenbroek, werkman bij de gemeente reiniging Gezinskaart Bev Reg
1934 – 1934 Johannes Jacobus Oosten, grondwerker. Gezinskaart Bev Reg
1935 – 1936 Arnoldus Wilhelmus van Haaren, machinist bij de gemeentelijke bedrijven. Gezinskaart Bev Reg
1936 – 1952 Gerrit Mensert, aannemer en beëdigd makelaar en taxateur. Gezinskaart Bev. Reg, BS
1952 – 1975 Wed. Bertha Plonia Mensert –van ’t Woudt mondelinge informatie van een dochter
     
Eigenaren:
jaartal naam bron
1561 Joest Pietersz, smid Tiende Penning 1561
1578 weduwe van Joost Pietersz, smid Honderdste Penning 1578
1600 ???  
1620 - 1634? Claes Maertenszn, wagen- en wielmaker, Verponding 1620
1634 – 1654 Arien Huijgenzn van ‘t Hoff, smid. Verponding 1632
Huizenprotocol folio 7r
1654-1670 Hillegont Wolferts van der Corper, wed van t Hoff Kadegeld
1670 – 1699 Pieter Gijbrechtszn van der Spriet, meester broodbakker Kadegeld
Huizenprotocol folio 7r
Zie ook weeskamerboedel 8814 Boudewijn v Busselen
koopprijs f 800
1699 – 1716 Geertruyd van der Spriet en Boudewijn van Busselen, mr kuiper/ timmerman Huizenprotocol folio 7r
(vererving)
1716 - 1749 Johannes van Berschot, timmermansknecht Huizenprotocol folio 7r
gekocht per decreetbrief voor fl 630
1749 – 1789 Gijsbert van der Bergh, dooddrager Huizenprotocol folio 7r
gekocht per decreetbrief voor f 470
1789 – 1793  Gerrit den Kreijger, “bidder ter begravenisse” en veerschuitvoerder op Rotterdam Verkoopbrief 7G 224v
koopprijs fl 400
1793 – 1800  Jenneke van Bokkel was koopster werd daarmee eigenaresse in de periode tussen ondertrouw en trouw met Jan Frederik Balman, handelaar in huizen, na hun trouwen zijn beiden eigenaar Verkoopbrief 7H 104
koopprijs fl 500
1800 – 1806   Govert van Bokkel, aardappelverkoper en zijn vrouw Hermientje de Raad beide wonende te Amsterdam
Govert koopt in 1800 ondershands van zus Jenneke
NH Archief akte nr. Reg. 5 fol. 32, 20-11-1816, akte Amsterdam
1806 Dirk Spuijman mr spekslager en koopman in huizen, winkelier in turf, hout, kruidenierswaren, zout en zeep. Verkoopbrief 7O 156               Verponding 1810
koopprijs fl 135
1806  – 1832 Cornelis Storij, koopman, houtkoper later viskoper Verkoopbrief A 11
koopprijs fl 125
Verponding 1810
1832 – 1838 Jan Haller, bediende Kadasterlegger nr. 546
1810 – 1832 verponding
1838 – 1860 Pieter Bouwman, schippersknecht Kadasterlegger nr. 2440
1860 – 1863 Hendrik Vasco Caron, boterkopersknecht, koopman in huizen, tapper/slijter Kadasterlegger nr. 3913
Notaris Vorstman, 1860 akten 155 en 159
koopprijs fl 1300
1863 – 1888  Johan Hendrik Moritz, winkelier en koopman Kadasterlegger nr. 4515
Notaris Vorstman 1863, akte 65
1888 – 1919 Hugo Holster, huisschilder, winkelier in kruidenierswaren en aardewerk Kadasterlegger nr.7511
Notaris Post Uiterweer 1888 akte 5953
1919 - 1927 Johannes Theodorus van Dijk, koopman in lompen en metalen Kadasterlegger nr 10926
1927 - 1934 Weduwe Johanna van Dijk - van Diessen, winkelierster in lompen Kadasterlegger nr. 13437
1935 Jan Ariensz Rijsterborgh, aannemer Kadasterlegger nr. 14996
1935 – 1944 weduwe Alida de Boo – van der Kooij Kadasterlegger nr. 11700
1944 – 1956 Trijntje de Boo en Alida de Boo Kadaster nr. 14630 (vererving)
1956 – 1984 Trijntje de Boo Kadaster nr. 14630 (vererving)

Terug naar Achterom 59