Buitenwatersloot 1
www.achterdegevelsvandelft.nl
Hotel De Bolk, buiten de stadsmuur
Kort luisterverhaal op Omroep Delft Radio
door Aad van Tongeren (18-4-2023)

Reeds voor het einde van de zestiende eeuw was op deze plek, juist buiten de Waterslootse poort een herberg gevestigd, waar men de nacht kon doorbrengen als de poorten gesloten waren. De naam zou ontleend zijn aan een gelijknamige vissoort (nu wijting genoemd) die op een nabij gelegen visafslag werd verhandeld. De Bolk was naast hotel ook restaurant, café en stalhouderij.
Bij deze stalhouderij kon men voor een of meerdere dagen paarden en koetsen huren. Ook de gasten konden er hun paarden en rijtuigen kwijt. Ook in de Coenderstraat had het hotel parkeergelegenheid. Uiteraard was de Bolk dus aantrekkelijk voor de boeren die de veemarkt wilden bezoeken. Al bij al was het een aantrekkelijke ontmoetingsplaats.

Het hotel is 250 jaar in het bezit van de familie Vos geweest. In 1939 overleed de laatste eigenaar uit die familie. Zijn zoons hadden geen zin het bedrijf voort te zetten. In de eerste plaats moest het gerenoveerd worden omdat de inrichting niet meer aan de eisen van die tijd voldeed. Er was bijv. geen stromend water. Ook had de familie een tip gekregen dat er inkwartiering van gemobiliseerde militairen dreigde, waartoe het hotel in beslag zou kunnen worden genomen door de overheid. Dit gebeurde echter niet en het pand werd uiteindelijk verkocht. Het diende tot net na de oorlog als meubelfabriek/-showroom, die ook 'De Bolk' heette (C.V. Clubmeubelfabriek De Bolk).
Eind jaren vijftig kwam het pand vrij en kwam in handen van de stichting Studenten Huisvesting, nu DUWO genaamd. Momenteel verleent het pand huisvesting aan de studentensociëteit De Bolk.

In het hotel zijn heel wat belangrijke en bekende personen te gast geweest. Na de dood van prins Willem van Oranje hebben bijv. alle genodigden bij de begrafenisplechtigheid en ook de leden van de hofhouding er gelogeerd.
De Bolk werd geleidelijk aan vooral een hotel voor handelsreizigers, die naar Delft kwamen om hier hun waren te slijten aan de lokale middenstand. Zelfs waren een paar kamers als showroom ingericht, waar ze hun waren aan de klanten konden tonen. Dit zou zijn omdat de Bolk buiten de stadsgrenzen lag, waardoor de vertegenwoordigers en handelaren geen belasting over de verhandelde waren hoefden te betalen.


NB: Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
De Bolk, het verhaal van een herberg welke meer dan 250 jaar eigendom was van familie Vos en nu studenten 'herbergt'.

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Voormalig hotel De Bolk gefotografeerd door Tiemen van der Reijken, voordat het in 1961 werd verbouwd voor huisvesting van studenten. (Collectie Gemeentearchief).

Hieronder nog een paar beelden van de Buitenwatersloot (foto’s René Prooper)

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Nr.48 en 50 Lekker in het zonnetje
Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Nr. 157 Oude molenaarswoning
Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Nr. 270 Eeuwenlang kogelgieterij

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Nr. 209 Vroeger een aardappelhandel

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Nr. 159 Met de gevelsteen uit de oude molen
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Nr. 77 In de 19e eeuw een kruidenier

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Nr. 159 De gevelsteen
Geplaatst: 2008
 
 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft