Nadere informatie over Hippolytusbuurt 1 / Nieuwstraat 20-36

 

Kadasternummer 1832

C 153, 155, 156, 157

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

5-494 (C153)

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3808

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

936r2

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 309 v1

Monumentnummer + jaartal

11768

 

Overige bronnen:
Henri A. Ett, Het Delftse Grachtenboek 1975 (1e druk jaren ’60)
Diverse auterus, Ach lieve tijd, 750 jaar Delft, uitgave Waanders i.s.m. Archiefdienst Delft en Museum Het Prinsenhof.
Delf 2006, 1e kwartaal (tijdschrift Erfgoed Delft)
De Stad Delft, cultuur en maatschappij 1813-1913, uitgave museum Het Prinsenhof, hoofdstuk ‘Woonhuizen Neoclassicisme’ op bladzijde 46. P.Bos, A.P.A.van Daalen en leden Van Leeuwenhoek werkgroep. Leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek 1632 – 1723, Serie Gemeentelijke Archiefdienst 1977.Samenvatting. GAD referentie 1325.
 

terug naar het verhaal