Nadere informatie over Kolk 22
 
Kadasternummer 1832 B 124
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 6 nr 270
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 42
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 215 v
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 809 r
Monumentnummer + jaartal 11804

Overige bronnen:

 • Wim Weve, Huizen in Delft in de 16e en 17e eeuw (2013), p. 35, 107, 197 en 202
 • Register van de Tiende Penning 1543, 1553, 1561.
 • Haardstedengerister 1600
 • Weeskamerboedel 5857 van Grietje Dircx en Pieter Groen, Weeskamerarchief.
 • Boedelinventaris Pieter van der Kruijck 1723, ONA 2417b folio 46-52.
 • Boedelinventaris Jasper de Goeij 1782, ONA 3329 folio 37 e.v.
 • Boedelinventaris Andries v Dongen, notaris Vernée 1849, akte 112
 • Boedelinventaris Catharina Jansen, overl. echtgenote van Cornelis v Dongen, notaris Vorstman, 1866 akte 111
 • Akte notaris C. 's Gravesande 3 jan 1701, ONA 2538a. (Getuigenverklaring)
 • Waarbrieven 5 C 297V (1685); 5 N 64 (1701); 7 A 261V (1776); 7 F 94V (1783); 7 G 234 (1789); 7 L 130 (1802); 7 L 263 (1803).
 • Kadasteradministratie
 • Bevolkingsregister 1825
 • Consenten (vergunningen) 1858-1895
 • Hinderwetvergunningen 1905, 1912.
 • Landbouwverslag Delft 1889
 • Veetelling 1921, gemeente Delft
 • Registratie veeziekten 1893-1942, secretariearchief 6084.
 • Advertenties Delftsche Courant
 • Delftse Courant 1 april 1960

Bewoners:

jaartal naam bron
1543-1578 Dirck Lourysz, olieslager 10e penningen 1543,1553, 1561 en
100e penning 1578
ca 1585 Dirck Hendricxz ??  
ca 1590-1599 Sasbout Gijsbrechtsz van Holy (overl 1595) & Marytge Coenen trouw- en begraafboeken
1600- ? Jan Coenen, korenkoper (huurder) haardstedengeld
1624-1637 Dirck Corenlisz Menoogen (of Mijnoogen), marktschipper op Leiden begraafboek
1637-1638 Jan Houck, marktschipper op Leiden & Grietje Dircxdr trouw- en begraafboek
1638-1677 Pieter Groen, marktschipper op Leiden & Grietje Dircxdr trouw- en begraafboek
- 1701 Leendert Bredervelt, tuinder & Neeltje Spadijk (overl. 1686) daarna && Jannetje Ariens van der Meijde begraafboek
1701-1723 Pieter van der Kruijck, bouwman boedelinv. ONA 2417b fo 46
?    
? (vermoedelijk geruime tijd niet bewoond door eigenaren)  
?    
voor 1810-1853 Andries van Dongen (1782-1849), bouwman
& Adriana Vonk
patentbelasting 1810; bevolkingsregister; boedelinventaris 1849
1853-1920 Cornelis van Dongen (1829-1919), melkboer
& Catharina Jansen; &&Maria van der Zalm

bevolkingsregister; boedelinventaris 1866

1920-1956 Josephus van Dongen(1879-1934), zuivelfabrikant
& Margretha van der Kleij
bevolkingsregister
1956-2000 Gerard Zuijdgeest, zuivelhandelaar Delftse Crt 1-4-1960;
informatie Peter Zuijdgeest
 

Eigenaren:

jaartal naam bron
1543-1578 Dirck Lourysz 10e penningen 1543,1553, 1561
en 100e penning 1578
ca 1585 Dirck Hendricxz oudste huizenprotocol
-1595 Sasbout Gijsbrechtsz Holy oudste huizenprotocol
1595-1624 Marytge Coenen haardstedengeld, duit op de gulden
1624-1637 Dirck Cornelisz duit op de gulden koopprijs f 1300
1637-1677 Grietje Dircxdr vererving
1677-1685 Engelbrecht Langerberg en Bastiaan van Reens vererving
1685-1701 Leendert Bredervelt Waarbrief 5 C 297v (1685)
koopprijs f 900
1701-1709 Pieter van der Kruijck Waarbrief 5 N 64 (1701)
koopprijs f 740
1709-1776 Leendert van Leeuwen en erven Waarbrief 25 mei 1709 koopprijs f 700
1776-1783 Arie Bleyswijk (boer op de Voorstraat) Waarbrief 7 A 261v (1776) koopprijs f 360
1783-1789 Jochem van der Gaag (boer aan de Geerweg) Waarbrief 7 F 94v (1783) koopprijs f 300
1789-1802 Dirk van der Plas Waarbrief 7 G 234 (1789) koopprijs f 500
1802-1803 Hendrik de Ronde (aannemer) Waarbrief 7 L 130 (1802) koopprijs f 325
1803-1810 Wijnand Bemme Waarbrief 7 L 263 (1803) koopprijs f 600
1810-1815 Isaac Bousquet (zeepfabrikant op de Voorstraat) blijkens boedel A v Dongen anno 1849
1815-1853 Andries van Dongen blijkens boedel A v Dongen anno 1849
1853-1918 Cornelis van Dongen kad. legger 3615
1918-1956 Josephus van Dongen en weduwe kad. leggers
10757 en 9374
1956-2000 Gerard Zuijdgeest kad. legger 17663

Terug naar Kolk 22