Koornmarkt 1 www.achterdegevelsvandelft.nl
Voorheen brouwerij de ‘In de Weerelt’ NB: Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Op de plek van dit in 1985 gerestaureerde studentenhuis op de hoek van de Breestraat en de Koornmarkt stond oorspronkelijk de brouwerij ‘In de Weerelt’. Na de grote stadsbrand van 1536 werd de brouwerij door Pieter Sasbout opnieuw opgebouwd. Naast brouwer was Sasbout ook een gezien stadsbestuurder, die meerdere malen tot burgemeester gekozen werd. Zijn brouwerij behoorde dan ook tot de grotere en had onder meer een eigen rosmolen om het graan te malen.
In 1600 telde het bedrijf zes stookplaatsen, twee brouwketels en een eestvloer met een mat van paardenhaar waarop de mout (ontkiemde gerst) gedroogd werd. Ten tijde van de opstand tegen de Spanjaarden was de brouwerij eigendom van Dirk Verhooch, die het, gezien zijn politieke verleden, raadzaam achtte in 1572 met de Spanjaarden de stad te verlaten. Pas vijf jaar later zou hij na de Pacificatie van Gent weer in de stad terugkeren. In de tussentijd werd zijn brouwerij ten bate van het nieuwe regiem verhuurd en ook enige tijd ‘gegund’ aan reeckenmeester Bronckhove die dit soort penningen beheerde.
Halverwege de zeventiende eeuw werd in ‘In de Weerelt’ voor het laatst bier gebrouwen. In 1654 werd de brouwerij afgebroken en werd op dezelfde plaats een nieuw huis gebouwd. Van dit zeventiende-eeuwse pand bleef na de ‘restauratie’ van 1985 nog slechts de voorgevel over, en ook die dateerde al lang niet meer van de zeventiende eeuw. Hij was, waarschijnlijk in de tweede helft van de achttiende eeuw, al een keer geheel vervangen en daarna in de negentiende eeuw nog eens vernieuwd.
De bijgebouwen van de brouwerij aan de achterzijde, op de hoek van de Breestraat en de Oude Delft werden halverwege de 17e eeuw apart verkocht. Ene Aeghie Breethoeck maakte er een kroeg van.

Kadastrale kaartjes uit 1832 en 2004. Het kaartje van 2004 maakt duidelijk dat er een stukje van het pand in andere handen is overgegaan. Het buurpand is aanmerkelijk vergroot, maar het stukje grond achter de buren hoort nog steeds bij nummer 1.

Kaarsenmakerij
In de achttiende eeuw deed het pand lange tijd dienst als kaarsenmakerij van de familie Snep die het in drie generaties ruim een eeuwlang zou bewonen. In 1750 telde het gezin van Nicolaas Snep acht kinderen, een hond en een ‘meyd’. Het pand had ook toen een tweede uitgang naar de Breedstraat, die toen nog Korte Breetsteeg heette. Nicolaas Snep jr. werd in 1784 een van de aandeelhouders in het compagnonschap dat de plateelbakkerij De Drie Klokken overnam aan de overzijde van de Breedsteeg, op de plek van het huidige kantongerecht. Hij was ook fervent patriot en moest in 1787, na de mislukte revolte, de stad ontvluchten. Zijn zoon Hendrik nam toen de zaak over.

Meubelmakerij
In 1826 werd het een meubelmakerij van kabinetwerker Pieter Casparij. Het bovenhuis werd deels aan anderen verhuurd. Later woonde hier in de 19e eeuw muziekmeester Jacobus Johannes Ahsmann. In 1912 kwam het pand in de openbare verkoop (DC 116/130).
De gracht van de Koornmarkt is een deel van de Nieuwe- of Voordelft. Evenals de andere delen van deze ‘delft’ werd de Koornmarkt ook Voorstraet en Voordelft genoemd, aldus Peter van der Krogt in Straatnamen van Delft (uitgave Gemeentearchief). Vanwege de grote lengte van de Voorstraat werden verschillende delen ook naar hun functie genoemd. De westzijde van de huidige Koornmarkt bijvoorbeeld was in de veertiende eeuw houtmarkt. Vanaf de zestiende eeuw raakt de naam Corenmart in gebruik.

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster


In 1985 werd het pand ingrijpend verbouwd en teruggerestaureerd in de vroegere vorm
(foto’s Erfgoed Delft Gemeentearchief)


Op deze luchtfoto is goed te zien dat er nu
nieuwe dakkapellen zijn in de zuidelijke dakhelling.
(Monumentenzorg Delft)
Kees van der Wiel
nadere informatie over Koornmarkt 1
Laatste wijziging 13-10-2010  
 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft