Nadere informatie over Koornmarkt 111/Peperstraat 11-17

 

Kadasternummer 1832

D 574, later D 1477, D 1830 en D 3454

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

W 2- 89

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3560

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

948

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 319

Monumentnummer + jaartal

11838

 

Overige bronnen:
D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht, p. 223-228.
Weeskamerboedel 1965 van François van der Bosch
 

Bewoners:

jaartal

naam

bron

 

 

 

1568

Evert en Grietje Dirck van Bleiswijck (vermoedelijk)

100e penning

1578-(1600)

Antonis Cornelisz, pontgaarder (aanvankelijk huurder)

100e penning,
haardstedengeld

1620-1627

Franchoys van den Bosch, wijnkoper

Weesk boedel 1965

 

Cornelis Lourisz van der Houve, kruidenier

 

(1666)-1681

Jan van Segvelt, koopman (†1681)  &  Catharina de Sallangre

Familiegeld 1674,
Wijngeld 1679

1681-1728

Jan van Segvelt, bewindvoerder der WIC & Alida de Lange (†1728)

Graswinckel p 222

1722-1727

Jacoba Graswinckel

Graswinckel p 226

1730

Johan Keyser (huurder)

verponding

1749

Maarten Graswinckel (regent) & Magdalena vdr Lanen

impost

1767-1813

Mr Jacob van Koetsveld, notaris

wachtgeld

 

Mr Jan Koetsveld du Crocq, notaris

 

1822

Gerrit van Overvoorde & Co, zaadhandelaar

patentregister

1850

Nicolaas Overvoorde, koopman - drukker

Bev register

1857-1868

Jan Koster van Groos, boterkoper

Ett

 

Gebr v Hoytema, commissionairs in effecten

Ett

1900

H.C. Koolschijn, drukker

adresboek

1920

Arnold Spee, parapluwinkel

adresboek

1934-1968

Slagerij Veelenturf

DC nr 155

1968-1977

Slagerij Kroes

 

 

reisbureau

 

 

Eigenaren:

jaartal

naam

bron

1543-1578

Anna, de weduwe van Joost Gerritsz

10e penning,
100e penning

Ca 1585 (1600)

Antonis Cornelisz, pontgaarder

Oud huizenprotocol,
haardstedengeld

 

Jannetge Hendricx

Oud huizenprotocol

1620-1627

Franchoys van den Bosch, wijnkoper

Weeskamerboedel 1965

1627-(1638)

Cornelis Louris van der Houve

Verponding 1632,
haardstedengeld

 

Pieter Dominicus Bosboom

huizenprotocol

1666

Johan van Segvelt, coopman

Kadegeld,
Familiegeld 1674

1683-

Jan van Segvelt, de Jonge,
& Alida de Lange

Boedelscheiding not A vdr Velde 28-4-1683

1730

erven Segvelt

verponding

 

Maarten en Jacoba Graswinckel

 

 

Maarten Graswinckel

 

1767-1813

Jacob Koetsveld

Not 2853 fo 3113

1813-

Cornelis vdr Hout

Losse aanwinst 441

(1822)-

Nicolaas, Daniel en Gerrit v Overvoorden in Comp.

Patentregister,
Kadaster art 1119

 

Nicolaas Overvorden, koopman

Kadaster art 2859

1855-1857

Wouter Overvoorden

Kadaster art 3562

1857-1870

Jan Koster van Groos, koopman

Kadaster art 3569

1870-1900

Antonis Funnekotter, koopman

Kadaster art 3325

1900-1925

Maria en Antoinetta Funnekotter, Hof v Delft

Kadaster art 8684

1925

Josef Steens, agent Hypotheekbank

Kadaster art 13057

1925-1968

NV Gemeenschappelijk Eigendom tot exploitatie v winkelhuizen

Kadaster art 10223
en art 13784

1968-1977

Jacob Kroes, slager (Rijswijk)

Kadaster art 20996

1977-

Willem van Boshuisen, loodgieter (Koornmarkt 99)

Kadaster art 17983

 

terug naar het verhaal