Nadere informatie over Koornmarkt 24

 

Kadasternummer 1832

D 602, later D 2705

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 2 - 102

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

2657

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

209

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
Gemeentearchief Delft, Charters 10.042 en 10.043, Koopbrief 359.
Noord-Hollands Archief, index notarieel archief Enkhuizen
D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht, Den Haag 1956, p. 203 en 204.
J.M. Montias, Vermeer en zijn milieu, p 293.
B. Verbrugge, Onveranderlijkheden en dynamiek in een historische stad, in: ‘Delft wordt modern’, Delft 1990, p. 88.
W. Weve, Monumenten in Delft, Delft 1996, p. 95/96.
R. van der Laarse, Welstand, macht en aanzien. Het Delfts patriciaat, in: ‘De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1813 tot 1914’, p. 15-20.


Bewoners:

jaartal

naam

bron

1600

Adriaen van der Chijs (1550-1615) en Elisabeth Melisdijk (1563-1644)

Haardstedengeld

1631-1644

Johan Fanjaert, huurder brouwerij

notarieel

1644-1646

Johan Croesert, bouwer

notarieel

1646-1658

Leendert van der Marcq, brouwer

 

1658-1683

Johan Graswinckel (1623 -1712), brouwer en Hillegonda Bruyningh (1628 -1700)

D.P.M. Graswinckel

1683 - 1711

Mr Jacob Vlaardingerwout, brouwer

 

 

 

 

1749

Hendrik van Willigen (-1771), brouwer
en Maria Ophoven (-1774)

Impost 1749

 

 

 

1790 - 1810

Jacob Oprust

Wachtgeld 1810

 

 

 

1844 – (1878)

Hendrick Kleyn v Willigen, boterhandelaar (1807-) en Cornelia van Meerten

geboorteakte

 

Eigenaren:

jaartal

naam

bron

(1553-1578)

Jacop Mathyszoon, brouwer

10e penning 1553, 1561, 100e p 1578

 

 

 

 

Willem Adriaensz Berckel

 

1585-1644

Adriaen van der Chijs

Charters 10.042 en 10.043

6-1-1644

Johan Croesert    (koopprijs f 17.000)

koopbrief

12-12-1646

Leendert van der Marcq  (koopprijs f 20.000)

koopbrief

1658-1683

Johan Graswinckel

D.P.M. Graswinckel

1683-1711

Mr Jacob Vlaardingerwout

Waarbrief 5 C 112

1711-1741

Leonard van Ophoven (-1721)
en zijn weduwe Margareta vdr Elst (-1741)

Waarbrief 5 R 255v

1741

Hendrik van Willigen (-1771)
en Maria Ophoven (- 1774)

vererving
(onder de hand)

1774

Abraham (en Leonard) van Willigen (-1806)

vererving

Ca 1790-1810

Jacob Oprust

Waarbrief 7 G 304v,
Verponding

(1832)

Hendrik Pieter Kleyn van Willigen

Kad art 1622

1840-1895

Hendrik Kleijn van Willigen (1807-)

Kad art 1963

1895-1901

Andreas Lorrewa

Kad art 8788

1901-1921

J.B. Lorrewa, Lorrewa Blikfabriek

 

1921-1926

Gemeente Delft

 

1926 -

Garage Jense