Nadere informatie over Koornmarkt  31 (en 33)
Kadasternummer 1832 E 533, later E 1903
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 1, nummer 99
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3530
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 95..
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 3...
Monumentnummer Rijksmonument nummer 11815

Overige bronnen:

  • Bouwhistorische notitie Wim Weve 1-3-2000
igenaren:
jaar naam bron
1461-1465 Claes Oem tijnsregister
1543 Annitgen in den Cop 10e penning
1553 Jan Apersz 10e penning
1561-1578 Ans Pietersz / Anchelmus Pietersz Bemondt 10e penning / 100epenning 1578
1600 Neelken en Diederick Ansem [Beaumondt] haardstedengeld
Cornelis Sasboutsz van der Dussen Oud huizenprotocol
1620-1632 Gerrit Cornelis Verlaen verponding
Adriaen Pietersz Hoppesteyn Huizenprotocol
1666 Weduwe van doctor Thierens kadegeld
Gerard van Assendelft huizenprotocol
1725 Quirijn Hoogervorst Waarbrief 5 Z 46v  kooppr f 2.000
1740 Johannes Cerfontijn 6 K 174 koopprijs f 1475
1744 Pieter van Buitene 6 L 224
1751 Willem van Gasten 6 O 129v
1760 Hillegonda en Anna van den Boogaard 6 R 261v   koopprijs f 1900
ca 1795 Gijsbert Kardol en Albert Mack 7 H 300v
1810 Muriel van Kuyk verponding
Pieter Toussaint Demmenie verponding
1822 Hendrik de Ronde verponding
1832 Jan Daniel Hoekwater kadaster
1844 Geurt de Ronde Notaris Vernée 1844 akte 165
1869 Gerrit de Ronde
J.J. Cramer
1880 F.Ch. Grauwert Notaris B. v Berkel 1880 akte 230
1882 D.C. Lans
1921- heden Van der Heyden (3 generaties)
 
Bewoners:
jaar naam bron
1543 Annitgen in den Cop 10e penning
1561 Ans Pietersz met de mouterye 10e penning
1578 Evert Cornelisz, pontgaerder (huurder) 100e penning
1600 Neelken Ansem haardstedengeld
     
1674 Catharina van Lodensteyn, wed dr Thierens +
Gerrit van Assendelft
Familiegeld (geschat vermogen f 30.000 en f 16.000)
1679 Gerrit van Assendelft Wijngeld
1715 Catharina van Assendelft familiegeld
1725-1739 Quirijn van Hoogervorst en Maria Bos Verponding (eig/bewoner); Boedel notaris C. de Man 1740, akte 3
1750 Agatha den Danser, weduwe Chr. Bingaerd  
     
1792-1795 Dr Bartholomeus van den Boogaard, arts Wacht- en tuchtgeld
1796-1802 Michiel van Kuyk, en diens weduwe Wacht- en tuchtgeld
1805-1809 F.W. Buyser Inkwartieringsgeld/ belasting
     
1839 Philip Bogaart, kapitein Rijks Kledingmagazijn (61j ) en Alida Bos (24 j) Volkstelling
1850 Geurt de Ronde belasting
1900 Weduwe Zegveld adresboek
1907 H.J. Lenderik, leraar gymnasium Goudappel
Vanaf 1922 Fam. Van der Heyden (3 generaties)  
Terug naar Koornmarkt 31/33