Nadere informatie over Koornmarkt 41
Kadasternummer 1832 E 538, later E 1885 en E 2562
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 1-101
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3533
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 954v
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 325v
Monumentnummer + jaartal Rijksmonument 11816
Overige bronnen:

  • Schatten in Delft, p 85 en 160.
  • Wim Weve, bouwhistorisch rapport Koornmarkt 41
  • GA Delft, Losse Aanwinst 824, afschrift koopakten 1736
  • Huub Wijfjes, Het Stanislas, School- en jeugdcultuur op eem katholiek college te Delft, 1948-1998.
  • C.D. Goudappel, Manslag op de Koornmarkt, in ´Historische Sprokkelingen´.
  • Emailreactie van Jan Boshuizen, in de jaren 1973-1980 als gemeenteambtenaar werkzaam in het pand.
Bewoners (vóór 1650 alleen het linkerdeel):
jaartal naam bron
1578 Ariaen Dircxz van Gerchinus ?? 100e penning
1600 Cornelis Hendricksz, brouwer haardstedengeld
     
  Cornelis Maertensz Hoogenhouck (-1656), brouwer, schepen
& Maria Jorisdr van der Houve (-1643)
 
     
1674-1702 Boudewijn van Leeuwen (-1702), brouwer (RK)
& Adriana Brasser    && Adriana van der Wiel (-1684)
familiegeld
1706- ca 1725 Jan Keyser, brouwer (1681-1733 Negapatnam)
& Adriana Grommee (1682-1747)
familiegeld
1730 Cornelis en Pieter van Overschie, brouwers Verponding
1736-1749 Pieter van Buyten, impostmeester Personele Quotisatie
1749 Jan Thierens  
  Overste van Storm K predikantenboekje
  Jacob Guyot (-1767) & Barbara Durven (-1781) predikantenboekje
(1792)-1809 Antonis van der Kemp(-1809) & Neeltje van den Ende (-1804) wacht en tuchtgeld belasting
     
-1835 Adrianunus Hoekwater (1771-1818), wijnkoopman
& Cornelia Maas
DTB, bev reg.
1835- Jan Daniel Hoekwater (1803-1867), wijnkoopman
& Anna Jacoba Bekkers (-1902)
Bev. reg.
     
1879-1889 H.G. Affelen van Saemsfoort, commissaris van politie bev. reg., jaarboekje
  mej. Laura Venaingre (1848-1917)  
1905- Maximiliaan Graaf le Grelle, bankier (1882-1922)
& Johanna Ficq (1882-1926)
 
 
Eigenaren (vóór 1650 alleen het linkerdeel)
jaartal naam bron
1461-'65 Heyn Bugge Tijnsregister
     
1543-1553 Willem Brasser 10e penningen
1561 Adriaen Pietersz 10e penning
1578 Ariaen Dircxz van Gerchinus (van Gorchum??) 100e penning
(1585-1600) Cornelis Hendricksz haardstedengeld
1610-1656 Cornelis Maertensz Hoogenhouck duit op de gulden
  juffr Hoogenhouck  
ca 1670-1702 Boudewijn van Leeuwen  
1702- Cornelis en Johan Keyser Waarbrief 5 P 102
  Cornelis en Pieter Overschie Waarbrief 6 B 201
1736 Gesamentlijke Brouwers en Brouwsters  
1736- Pieter van Buytenen  
-1767 Jacob Guyot  
-1784 Barbara Durven  
1795 Antony van der Kemp verponding
1810 Adrianus van der Linden verponding
-1818 Adrianus Jan Hoekwater  
1818-1835 Cornelia Maas, weduwe A.J. Hoekwater kadaster
1835-1879 Jan Daniël Hoekwater  
1879-1889 H.G. van Affelen van Saemsfoort not. Verschoor, akte91
1889-1896 Ludovicus Gerardus Kok not. v Berkel, akte121
1896-1905 Laura Venaingre not. v Berkel, akte 109
1905-1918 Maximiliaan Graaf le Grelle not. v Berkel, akte 67
  Incassobank  
  Jezuïtenorde  
1950- Gemeente Delft  
1997-    
 

terug naar het verhaal