Nadere informatie over Koornmarkt 42
Kadaster 1832 nummer D 326, tegenwoordig D 3658
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 3 -119
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 2347
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 folio 158
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 folio 219 r
 
Overige bronnen:
  • Boedelinventaris Maria Magdalena vdr Hoeff, 1712  SAD 161-2298, fo. 323 ev.
  • Weeskamer-dossier De Vogel nr 1639-1643
  • Archief St Hippolytusparochie nr 249, 250 en 253
  • GAD, losse aanwinst 11: koopbrieven 1529-1850
  • M. Remey-Voskuil, De RK-Bewaarscholen in Delft, p. 15-23
  • Bosman-Jelgersma, Vijf eeuwen Delftse apothekers, p. 150
 
Bewoners:
jaartal naam bron
1529; 1543 Adriaen Cleasz, brouwer 10e  penning
1561 Clement Pietersz, brouwer 10e penning
1578 Clement Cornelisz (Berckel) 100e penning
1600 Aeltgen Jansdr, weduwe Clement Berckel, brouwster haardstedengeld
1611-1617 Clement Adriaensz Overschye, doctor en apothecaris
& Elisabeth Verharen
Bosman- Jelgersma
p. 150
1617-1622 Dirck de Vogel, brouwer & Sara van der Houve Weeskamerboedel nr 1639
1641-1648 Nicolaes van der Mast, korenkoper  
1649-1663 Robbert Junius, predikant  
1663-1711 Nicolaas van Assendelft, regent & Maria Magdalena van der Hoeff  
1712-1756 Mr Willem van Assendelft, regent Impost 1749
1771-1816 Meijnardus Ruisch, predikant & Barbara van der Stel  
1816-1850 Cornelis van Buuren, slager  
1852-1886 Ver. Vincentius a Paolo  
1886-1968 RK Bewaarschool  
1968-2004 Pedagogisch Adviescentrum De Dolfijn  
 
Eigenaren:
jaartal naam bron
1529; 1543 Adriaen Claesz, brouwer Charter 7.254;
10e penning
1561 Clement Pietersz, brouwer met zijn rosmolen 10e penning
1578 Clement Cornelisz Berckel 100e penning
1600 Aeltgen Jansdr, weduwe Clement Berckel haardstedengeld
1610-1617 Pieter van Zuyle Charter 7.450
1617-1622 Dirk de Vogel Charter 7.450
1622-1628 Aper van der Houve Weesk boedel 1639
1628-1630 Robbert van der Houve vererving
1630-1641 Cornelis en Maerten van den Berg en erven Charter 7.448/ 7.449
1641-1649 Nicolaes van der Mast Charter 7.454 / 7.566
1649-1663 Robbert Junius Charter 7.565
1663-1692 Nicolaes van Assendelft Charter 7.455
1692-1783 ? mr. Willem van Assendelft
1783-1784 Maria en Willemina Petronella van Heemskerk Huizenprotocol (fl 2800)
1784-1816 Meijnardus Ruisch & Barbara van der Stel Waarbrief 7F folio 226 (fl 3200)
1816-1818 J.A. Schagen van Leeuwen Akte 1-3-1816 Aanw11
1818-1850 Cornelis van Buuren Akte 4-5-1818 Aanw11
1850-1852 Th. van Buuren Akte19-8-1850 Anw11
1852-1886 Ver. Vincentius a Paolo Aanwinst 11
1886-1968 St Hippolytusparochie Archief St Hip parochie nr 253
1968 -2005    
2005-    
terug naar Koornmarkt 42