Nadere informatie over Koornmarkt 67

 

Kadasternummer 1832

D 591

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 2 no. 73

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3544

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648

323 r

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 952 v

 

Eigenaren:

jaar

naam

bron

1553-1578

Adriaen Alewijnsz van der Made

10e penning 1553,1561
100e penning 1578

 

Machtelt Ariensdr, weduwe van der Made

Oud huizenprotocol

 

Simon Adriaens van Groenewegen

Oud huizenprotocol

1632

Adriaen Simonsz van Groenewegen

Verponding 1632

1638

Cornelia (Neeltje) van Groenewegen

Huizenprotocol, haardstedengeld

1667

Mr Adriaen Fijcq

Waarbrief 4 I 357v, kadegeld

 

Johannes Fijck

vererving

1709

Jacob en Arent van der Dusseen

Waarbrief 5 R 167v ( f 1600)

 

Maria en Arnoldina van Kinschot

vererving

1746

Arnaudina en Maria Briell

Waarbrief 6 N 94v

 

Dirk Ingelby

Waarbrief 6 N 140

1767

Magdalena Ingelby

Vererving, straatgeld 1767

1795

David Graswinckel

Waarbrief 6 W 155v,
verponding 1795

1810

Elisabeth van Slingerland, weduwe Graswinckel

Verponding 1810

1825-1832

Jan le Ferre

Verponding

1832-1864

Hendrik Kleyn van Willigen

Verponding, kadaster

1864-1896

Paul Tetar van Elven

Zie Kleinood,  koopprijs f 5375

1896-1926

Mevr Pitlo van Duuren, weduwe Tetar van Elven

Zie Kleinood

Sinds 1927

Museumstichting

Zie Kleinood

 

Bewoners:

jaar

naam

bron

1543

Cornelis Ariaen Vranckensz

10e penning

1561-1578

Adriaen Alewijnsz van der Made, brouwer
met rosmolen (1561), brouwerij staat ‘ledigh’ (1578)

10e penning 1561,
100e penning 1568/ 1578

1600

Claes Cornelsz Beaumont
(huurder van ‘huisinge’, dus geen brouwerij meer)

haardstedengeld

1666-1679

Mr Adriaen Fijck, notaris en (oud-)schepen

Familiegeld 1674 (geschat vermogen f 29.000) , wijngeld 1679

1715

Jacob van der Dussen

Familiegeld 1715

1730

verhuurd aan A. van der Heul voor f 380 pj

Verponding

1742

Sara Louwburg en Ghislene Wilbert (huurders)

Personele quotisatie

1748

Burgemeester Dirk Ingelby († 1748), met twee meyden en een provisionele knecht
Woont in Willem Roeloff, marktschipper op Rotterdam

Impost 1750

1792-1802

Paulus van den Ende (huurder)

Wacht- en tuchtgeld

1832

Jan le Ferre, boelhouder

belastingkohiet

1850

Hendrik Kleyn van Willigen

kiezerslijst

1864-1894

Paul Tetar van Elven, kunstschilder

Zie Kleinood

1900

P. Bron (huurder)

adresboek

1920

C.C. Visser (huurder)

adresboek

1925

Ir J de Booy, directeur Openbare Werken (huurder)

telefoonboek

Sinds 1927

Museum

Zie Kleinood