Nadere informatie over Koornmarkt 75

 

Kadasternummer 1832

D 586/587, later D 1266

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 2 no. 77

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3548

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

322 v

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 951 v

Monumentnummer + jaartal

Rijksmonument 11829

 

Overige bronnen:
Jubileumboekje ‘75 jaar Vrijzinnig Hervormden Delft’
GA Delft Losse Aanwinst 542 (oude koopbrieven)
GA Delft Losse Aanwinst 431 (concept koopbrief)
 
Eigenaren:

jaar

naam

bron

Voor 1519

Andries Mathijsz

Losse aanwinst 542

1519-1527

Jacob Arijsz van Bleyswijck

Charter 10.248

1527-1528

Cornelis Dirck Domans

Charter 10.247

1528-1578

Dirck Duyst Heynricx

Charter 10.246

1578-1619

Maerten Jansz Hoogenhouck en diens weduwe

Charter 3.833

1619-1652

Jacob Maertensz Hoogenhouck

Duit op gulden 367/36 16 r1, 8/9 gekocht voor f 6222
Charter 6434

1652

Opdeling in drieën

 

1652-1680

Antonij Vockestaert, doctor medicinae

Waarbrief 4 D 165v
Charter 7554

1680-1688

Dr Gerard de Muyt & Dian Vockestaert

Waarbrief 5 D 253

1688- 1727

Adriaen de Bie

Waarbrief 5 Z  296
Charter 6431

1727-1765

Cornelis van der Goes

Waarbrief 5 Z 323,
Losse aanwinst 220

1765-
ca 1769

Hendrik, Agatha en Maria van der Goes

Scheiding onder de hand/ huizenprotocol

Ca 1769

Agatha en Maria van der Goes

Waarbrief 6 W 157

 

Maria Dulcia van der Goes

Huizenportocol, vererving

 

Willem van der Goes

Huizenportocol, vererving

1792-1833

Alexander de Vroom, metselaar

Waarbrief 7 G 487, kadaster 1832
Charter 6433

1833-1844

Gijsbert Metselaar

verponding

1844-1877

Marinus Sebastiaan Gutteling

Notaris J. Vernée, akte 101

1877

Wilhelmina Kleijn van Willigen, zijn weduwe

Kad legger art 6180

1877-1900

Nicolaas Henket

Notaris Vorstman, akten 139/145

1900-1921

W.C. Braat

Notaris W v Berkel a 263, 28-7-1900

1922-1928

Hanzebank

 

1928-1985

Ver. Vrijzinnig Hervormden

 

1985-

 

 

 
Bewoners:

jaar

naam

bron

1528-1578

Dirck Duyst, korenkoper & Machteld Gerritsdr

10e penning 1543,
100e penning 1568, 1578

1578-1617

Maerten Hoogenhouck, korenkoper/
burgemeester (1550-1613)
& Catharina vdr Dussen

Haardstedengeld 1600

1617-1652

Jacob Maertensz Hoogenhouck (†1638), schepen, weesmeester
& Catharina van der Made

Haardstedengeld 1638

1652-1680

dr Antonij Vockestaert († 1673), arts
& Sophia Lodensteijn (†1685)

Famieliegeld 1674,
Wijngeld 1679

1687-1727

Frederick Wolphert van Overschie († 1727), capitein der schutterij & Antonie van Assendelft

begraafboek

1727-1764

Cornelis van der Goes, burgemeester († 1764)
& Christina Vockestaert († 1744)

verponding 1732,
impost 1750

 

???

 

1792-1832

Alexander de Vroom, metselaar/aannemer

Wacht- en tuchtgeld
Kiezerslijst 1832

1844-1877

Marinus Gutteling, chirurgijn
& Wilhelmina Klein van Willigen

Bevolkingsregister

1877-1900

Nicolaas Henket, hoogleraar Polytechnische School

adresboeken

1900-1921

Wouter Cornelis Braat, fabrikant

Ett, p. 79, adresboek 1920

1922-1928

Filiaal van de Hanzebank

Advertenties DC

1928–1963

‘Ons Gebouw’ van de Ver. van Vrijzinnig Hervormden

Jubileumboek 75 jaar Vrijz Herv. Delft

(1949

Chr van Renssen, conciërge

Adresboek)

1963-1985

Verhuurd

 

1985-

Verbouwd tot appartementen

 

 

terug naar het verhaal