Nadere informatie over Markt 11

 

Kadasternummer 1832

 

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
Monumenten in Delft (1996), Wim Weve, pagina’s 75, 76, 77.
De Stad Delft, cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813, de pagina’s 65, 106,152, 153.