Nadere informatie over Oosteinde 149
 
Kadasternummer 1832-1884 D-992
Kadasternummer 1884-1904 D 2324
Kadasternummer 1904-heden D 2892
Huisnummer 1876-1924 Oosteinde 95
Wijk en huisnummer 1806-1876 Wijk 2-441
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 2111
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 338-r1
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 n.v.t.
Monumentnummer + jaartal Gemeentelijk Monument 93-0148 (1700-1800)

Overige bronnen:
1599 Duit op de Gulden Deel 365, folio Ae-010r5: "Adam Borgersz vercoopt Robbrecht Eewoutsz van Schilperoort cum socijs een huijs staende int Oosteijnde genaempt Pinaker"
1600 Haardstedenregister folio 218: “Willem Heyndrickxzoon tapper huurt van Daem Ysaecxzoon cum suis by syn aangeven”
1605 Weeskamer 0072-00337 Bundel 1 folio 192v: “... juli 1605 hebben myn Heeren Weesmeesteren geautoriseerd de voochden van onmondiche kinderen van Daem Ysaaxszn vanden Graft, omme beneffens die andere eygenaers, te mogen vercoopen der kinderen gedeelte van huijs en erve genaemt Pynaecker staande int Oosteijnde…
1605 Duit op de Gulden Deel 365, folio 08e-026r1": Robbrecht Euwoutsz van Schilpoort oudt burgermeester cum socijs vercoopt Gijsbrecht Pietersz bostelverkoper een huijs ende erve staende int Oosteijnde genaemt Pinaecker"
1638 Haardstedenregister Folio 112-v1: "Arijen Corneliszn in Pijnacker"
1639 Weeskamer 0072-1687 Inventaris van de boedel van Dirckgen Pietersdr. weduwe van Wouter Pietersz., erflater van Elsgen, dochter van Gijsbrecht Pietersz. en Barbara Jacobsdr., met rekeningen van de goederen van Elsgen
ONAD 2173 folio 427 boedelscheiding Barbara Jacobs Verspeck 18-1-1675
ONAD 2411 folio 452 akte van huwelijkse voorwaarden van Pieter Berckelshoek en Catharina de Hoogh 5-10-1717
ONAD 2711 folio 165 akte van huwelijkse voorwaarden van Pieter Berckelshoek en Wilhelmina Schenk 11-6-1728
ONAD 3327 folio 55 boedelinventaris Cornelis Bouwmeester 1780
1716 Kohier Familiegeld Folio 52v, post 3: “"Pieter Berckelshoeck, kuijper doet comenijswinckel"
1733 Taxatieregister Verponding Postnr. 2111: "'t Huijs van Pieter Berckelshoek, bij hemself bewoond en in huure getaxeerd jaarlijks voor 80 gulden"
1745 Personele Quotisatie Postnr. 2111: "Pieter Berckelshoek, commenijwinkel"
1749 Impost Postnr. 2111: “Barent Dijkman, plateelschilder, vrouw en vier kinderen, oud 4, 3, 2 en 1 jaren, vrouw doet comenijwinkel”

Eigenaren:
jaartal naam bron
1543-1578 Cornelis Jan Borgersz Kohieren 10e en 100e Penning
tot 1599 Adam Borgersz Duit op de Gulden,
deel 365, Ae folio 1
Verkoop huis Pinaker
1599-1605 Robbrecht Eewoutsz van Schilperoort
& Daem Isaacsz van der Gracht
Duit op de Gulden
1605-1621 Gijsbrecht Pietersz, waard Duit op de Gulden
deel 365, 8e, folio 26
1621-1626 Barbara Jacobs Verspeck / de Loose (weduwe Gijsbrecht Pietersz) Verponding 1620
1626-1661 Arijen Cornelisz Kunst, molenaar Verpondingsregister 1620 &1632
Huizenprotocol
1661-1674 Barbara Jacobs Verspeck / de Loose (weduwe Arijen Cornelisz Kunst) Huizenprotocol
Boedelscheiding ONAD 2173 folio 427
1675-1681 Annetje Cornelis van Yck (kleinkind)
& Cornelis Jansz van Dop
Huizenprotocol (vererving)
1681-1686 Dieuwertje Floris van der Laen Huizenprotocol
1686-1691 Erfgenamen Dieuwertje Floris  
1691-1747 Pieter Gijsbrechtsz Berckelshoek, kuiper Waarbrief 5 H 443v
1747-1758 Erfgenamen Pieter Berckelshoek  
1758-1773 Jan Paulus Waarbrief 6 R 132
1773-1782 Johanna van der Stap Waarbrief 6 Z 266
1782-1813 Jacobus van der Stap, bakker Waarbrief 7 D 283v
1813-1816 Erfgenamen Jacobus van der Stap  
1816-1819 Simon Moulijn & Georg Carel Nicola / Gerard Nicola Verpondingsregister 1810-1832
1819-1866 Nicolaas / Anthonie Freeken, bakker Verpondingsregister 1810-1832
Kadasterlegger nr 447
1866-1868 Petrus Anthonij Engelbregt, grutter Kadasterlegger nr 3042
1868-1883 Hendrikus Johannes Petrus Engelbrecht Kadasterlegger nr 4933
1883-1895 Johannes Paulus Robart, schilder Kadasterlegger nr 7037
1895-1916 Johanna Helena van Hamerden (weduwe Robart) Kadasterlegger nr 7037
1916-1919 Jan Pirovano Kadasterlegger nr 10320
1919-1925 J. van Houten & Apolonia Boersen Kadasterlegger nr 10615
1925-1927 Jan Pirovano, borstelmaker Oosteinde 151 Kadasterlegger nr 10638
1927-1929 Pieter Verkroost, metselaar/aannemer Kadasterlegger nr 10146
1929 Cornelis Ruygrok, slager Kadasterlegger nr 13833
1929-1932 Gerrit van Eyk, caféhouder Kadasterlegger nr 13882
1932-1968 Karel Vrijenhoek, paardenslager Kadasterlegger nr 11898
1968-2005 Arie van Gog, loodgieter & Marianne Leunk Kadasterlegger nr 20583
2005-2013 Kuipers & Van Drommelen  
2013 - K. Lagendijk  

Bewoners:
Alleen hoofdbewoners & gezinnen zijn genoemd; inwonende familieleden of personeel en bewoners die tijdelijke woonruimte huurden zijn achterwege gelaten.
jaartal naam bron
1543-1578 Cornelis Jan Borgersz Kohieren 10e en 100e penning
1600-1605? Willem Heyndrickxzn, tapper Haardstedenregister folio 112v
1605-1621 Gijsbrecht Pietersz, waard Pijnacker (ovl 1621)
& Annitgen Dircxdr
&& Barbara Jacobs Verspeck
weeskamercomparitie 456 folio 272
trouw- en begraafboeken
1621-1626 Barbara Jacobs Verspeck (weduwe) trouwboek,
haardstedenregister 1638
1626-1661 Arijen Cornelisz Kunst, molenaar
& Barbara Jacobs Verspeck (hertrouwd)
Kohier Groot Familiegeld 1674
boedelscheiding ONAD 2173 folio 427
1661-1674 Barbara Jacobs Verspeck
(weduwe Arien Cornelisz Kunst)
 
1674-1681 Onbekend  
1681-1686 Dieuwertje Floris van der Laen (ovl 1686) begraafboek
1686-1691 Onbekend  
1691- na 1743 Pieter Berckelshoek, kuiper (ovl 1747 op Voorstraat)
& Trijntje de Hoogh (ovl 1712)
&& Willemijntje Schenk/Schim (ovl 1727)
&&& Dirkje van Esse (ovl 1743)
Taxatieregister verponding 1733 Personele Quotisatie 1745
Comenijwinkel
trouw- en begraafboeken
1749 Barent Dijkman & Maria Statius en vier kinderen
vrouw doet comenijwinkel (onvermogend)
Impost 1749
1758-1773 Jan Paulus & gezin  
1775?-1816 Jacobus van der Stap, bakker
& Johanna Looijaard
&& Maria van Hulst
huurder in koopakte 1781

trouw- en begraafboeken
1816-1819 Gerard Nicola, bakker
& Wijntje Moulijn
geboorteakte zoon Georg Carel
1819-1854 Anthonie Freeken, bakker
& Anna van Es
Bevolkingsregisters
1855-1868 Johannes Klinkhamer, huidenblooter
& Catharina Keyzer
Bevolkingsregisters
1868-1873 Gerarda Lammers alias Geertruida Lammertse
in 1870 gehuwd met Johannes Schaarman, mandenmaker en weduwnaar
Bevolkingsregisters
1874-1895 Johannes Paulus Robart, verver
& & Maria Rombout
&&& Johanna van Hamerden
Bevolkingsregisters
1895-1916 Johanna Helena van Hamerden (wed. Robart) Bevolkingsregisters

Uitbaters vanaf 1916:
jaartal naam bron
1916-1924? Franciscus/Jacobus Pirovano, borstel- en klompenwinkel Krantenadvertenties/adresboeken
1928 Cor Ruijgrok, slagerij Krantenadvertenties/adresboeken
1928-1931 Adriaan Ruijgrok, Delftsche Beste Volksslagerij Krantenadvertenties/adresboeken
1931-1936 Karel Vrijenhoek, paardenslagerij Krantenadvertenties/adresboeken
1937-1945 Josephus Balk, ijsbar/banketbakkerij Krantenadvertenties/adresboeken
1945-1968 Jan van Houten, groentewinkel Krantenadvertenties/adresboeken
1968-2005 Arie van Gog, loodgietersbedrijf Krantenadvertenties/adresboeken
2005-2013 Kunstatelier Van Drommelen  

Terug naar Oosteinde 149