Nadere informatie over Oosterstraat 21 -23

 

Kadasternummer 1832

C 807

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 4 nummer 338

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

1635-2 (wellicht ook 1580)

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

433 v1 en v2

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 nvt

Monumentnummer + jaartal

93-0161

 

Overige bronnen:

  • Haardstedenregister 1600, Gemeentearchief Delft, Stadsarchief afd. I, no.589
  • Wik Hoekstra-Klein, De geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen, deel 12, De Nachtegael 1633-1651.
  • Wik Hoekstra-Klein, Plateelbakkerijen, deel 12, pag 87, 4 juli 1633, aankoop door Cornelis Jansz. van der Graef van Pieter Maertensz Schuyllenburch, metselaar, een blok huizen voor ƒ 500, zijnde zes kamerkens, genoemd De Nachtegaal, met al hetgeen enz., zoals het thans in huur door hem bezeten wordt....
  • Pieter Maertens zn Schuylenburg, metselaar in het huis In den Flapkan, Verponding 1610-1632, postnummer 496v1
  • Wim Weve Bouwhistorische Notitie Oosterstraat17/19 en 21/23, waarschijnlijk omstreeks 1987-1989.
  • Mededeling over voortzetting verbeterhuis: GA Delft, OSA inv nr. 45, fol. 46.
  • Lex Verbraeck (†17 maart 2011) Vlamingstraat 107, De Drie Taarlingen, verbeterhhuis voor ‘zwarte schapen’ in de familie. Zie deze website bij genoemd adres.
  • M. Claessens en R.F.Wybrands Marcussen, Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, deel 5, Delft. Bijlage II, Beschrijving der gemeente, pagina 47, Tucht- en Spinhuis.
  • Consent mr metselaar T.B.Huurman 23 december 1864 “het doen maken van een broodbakkersoven in het huis wijk 4 nr. 338 Oosterstraat hoek Trompetstraat”.
  • Bart Kuit, Boudewijn de Haas, Van Oostvest tot Oosterstraat (1984), pagina 24, Osterstraat 23, Winkel van de fa. Kerkhof, handelende in o.a. petroleum, schoonmaakartikelen, snoepgoed (voor een halve cent).

 

Vermoedelijke eigenaren, volgens Historisch GIS,
Gebaseerd op ORA 281-283, ca. 1648, postnummer 433v2.
Alle postnummers in Historisch Gis hebben betrekking op het totale complex.
Niet uitgezocht is welke nummers specifiek bij Oosterstraat 21-23 horen.

jaartal

naam

bron

1600

Heijndrick Maertenszoon leydecker

Haardstedenregister 1600

1633

metselaar Pieter Maertensz Schuyllenburch

Wik Hoekstra-Klein, De geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen, deel 12.

1633

Cornelis Jansz van der Graeff, plateelbakker Cornelis Jansz van der Graeff

Wik Hoekstra-Klein, De geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen, deel 12.

 

Harmanus Taerling

Waarbrief 2voo4

 

Cornelis Taerling

Waarbrief 3h308

 

Christiaen van der Tack

Waarbrief 3l121

 

Cornelis van der Lee, “met het beterhuijs”

Waarbrief 5x272

 

Matheus van der Lee

Waarbrief 6k013v

 

Elisabeth van Akerval, weduwe van Matheus van der Lee

Testament 1735 notaris Francois Boogert

 

Jan Cordij junior

Waarbrief 6o002v

 

Willem van Noordeloos

Waarbrief 6v150v en Verponding 1795 post 1576

 

Bernardus Jacobus Wolterbeek

Waarbrief 7o---

 

 

 

 

Adrianus Augustijn

Verponding 1810 post 4-190A

 

Franciscus Bombled

Verponding 1810

 

Jacobus Boejee

Verponding 1810, Kadaster 1832

 

terug naar het verhaal