Nadere informatie over Oude Delft 122
 
Kadasternummer 1832 C 143
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw 5-534
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3733
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 925v1
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 300r2
Monumentnummer + jaartal  

 

Overige bronnen:
R.van Laarse, “Verzwolgen door den ultramontaanschen vloed”
Leken en clerus in Katholiek Delft in de 19e eeuw. Artikel in “Broeders sluit U aan, aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten”
Correspondentie met mevrouw M. Remery, auteur van reeks publicaties over de geschiedenis van katholieke scholen in Delft.
 
Bewoners:
jaartal naam bron
1600 Haesgen Doen, de dochters van Andries van der Goes Haardstedenregister 1600
1632 Johan Camerling Familiegeld 1632
1638 Johan Camerling Haardstedenregister 1638
1750 Albertus Wilhelmus Arendse Impost 1750
1890 H. Greve de Valkenier (OD 122) Adresboek 1890
1900 R.E. Verbeek en P.M. Bolderman (OD 122) Adresboek 1900
1910 R.A. Verbeek (OD 122) Adresboek 1910
1920 P. Fuijkschot (OD 122) Adresboek 1920
1931 Idem Adresboek 1931
1949 E.A. Brongers (OD 122) Adresboek 1949
1900 H.J. Verbeek (OD 122a) Adresboek 1900
1910 P.Fuijkschot (OD 122a) Adresboek 1910
1920 S.J. van Noorden (OD 122a) Adresboek 1920
1931 Idem Adresboek 1931
1949 Wed. Th van der Heijden (OD 122a) Adresboek 1949
 
Eigenaren:
jaartal naam bron
Vóór 1600 Haesgen Doen Huizenprotocol 1585-1648
1600 Haesgen Doen Haardstedenregister 1600
  Dirck Fijcken van Hove Huizenprotocol 1585-1648
  Jacob Dassigny Idem
  Johan Camerling Huizenprotocol 1585-1648
  Erfgenamen Camerling Kadegeld 1667
  Weduwe Camerling Familiegeld 1674
1716 Cornelis Dellafeille Scheiding odh
  Adriaen Wevering ORA 3o281
1729 Martina Baart, wed Adriaen Wevering Testament Jan de Bries
1783 Bartha Wevering Scheiding odh
1792 Carel Godfried Schmidt Verponding 1795-1810
  Wed. S. van Maaswijk ORA
1802 George Carl Nicola en Carel Godfried Scmidt ORA 7l205v
1802 George Carl Nicola ORA 7l215v
  Johannes Pijpers ORA 0a138
  Idem Verponding 1810-1832
  Cornelis Franciscus van Berkel Kadaster
1882 Ver. Tot oprichting van bijzondere school Kadaster
1885 Huis en erf Oude Delft 122 Kadaster
1887 Huis en erf Oude Delft 122a Kadaster
1906 W.O.A. Lans (Oude Delft 122) Kadaster
     
1938 Kon. Ned. Mij. Ter Bevordering der Geneeskunst. (OD 122) Kadaster
1965 Het algemeen Ziekenfonds Delft en omstreken (OD 122) Kadaster
1913 Hendrik Jan Verbeek (OD 122a) Kadaster
1913 Simon Hanemeijer (OD 122a) Kadaster
  Stephanus Johannes van Norden Kadaster
1953 Willibrord Josephus Petrus Bender Kadaster
1968 Gerardus Anthonius van der Heijden Kadaster
 

terug naar het verhaal