Nadere informatie over Oude Delft 194
 
Kadasternummers

B 628 + 629 (1832);  B 1240 (1859);
B 1856 +1855 (1880); B 2036 + 2035 (1885); B 2268 +2269 (1900); B 2513 + 2269(1912);  B 2620+2269 (sinds 1922).

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 6 -216
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3921
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 folio 205 verso
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 folio 782 r
Monumentnummer 12121

Overige bronnen:

 • Nationaal Archief, Archief Van Vredenburch, inv. nr 246, Charters en oude koopbrieven van De Peereboom 1554-1796; Inv. nr 332, blafferd folio 71.
  inv nr 680, Huurcontracten van de De Peereboom 1799-1818.
 • Boedelinventaris Jacob van der Lelij, notaris C. Onderdewijngaart, 12 dec 1795.
 • Weeskamerboedel Nicolaas van der Graft, nr 3760.
 • Archief Kamer van Charitate, nr 337, folio 153v.
 • Nationaal Archief, Archief Financie van Holland, nr 478.
 • T. Brienen, Johan Cornelisz van Bleiswijk (1618-1696), in ‘Figuren en Thema’s van de nadere Reformatie’, Kampen 1987
 • C. Hoek, in Ons Voorgeslacht 1983 p 567, 1970 p 133 en 1984 p 323, 1985 p 704 en 1978 p 280.
 • C. Postma, Delftse regenten in het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland, 1787-1795, in ‘ Stad Delft, cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813’.
 • J. Smit, De aanslag van Cornelis de Hooghe, in Bijdragen Vaderlandse Geschiedenis, 1938.
 • H. de Walle, De achternaam De Walle, herkomst en familiegeschiedenis.
 • Boedelscheiding Wernhard Koch, notaris Vrijbergh de Coningh 1877 akte 25.
 • T. van der Spek, Jan Willem Giltay: An Instrument Maker at Work in the Early 20th Century, in Bulletin of the Scientific Instrument Society, no 70 (2001), p 28-32.
 • J.W. Giltay, Enige proeven met den sprekenden condensator, in: Natuur, Populair geïllustreerd Maanschrift gewijd aan Natuurkundige Wetenschappen en hare toepassingen 4 (1884); p 180-182.
 • J.W. Giltay, De strijkinstrumenten uit natuurkundig oogpunt beschouwd, Leiden,1916.
 • B.K.P. Griffioen, P.J. Kipp, meer dan een apotheker, in Jaarboek Delfia Batavorum 2000, p 59-69.

Bewoners:
jaartal naam bron
1543 Aertgen Copheer 10e penning
1553 Weduwe van Copheer 10e penning
1561 Weduwe van Symon Jansz 10e penning
1578 Pieternella 100e penning
     
1580-1600 Jonkheer Marc van Steeland (1516-1596) & Anna van Royen Rek Grafmaker, Begraafboek, haardstedengeld
1620 Jacques Cocku, caffawerker & Crijntje Peters Consentboek
     
1632-1639 Nicolaes Damen van der Graft & Martijna Helm Weeskamerboedel
1641-1654 Mr Cornelis van Borselen & Elisabeth van Vliet ONA 1959-fo 221
1655-1696 Johan Cornelisz van Bleyswijck & Clara van der Burch Familiegeld 1674
1696- Alida van Bleyswijck ? Familiegeld 1715 ?
1725-1796 Jacob van der Lelij & Maria Magdalena van Assendelft Impost 1749
1799-1801 Watze Sibius Andringa
in 1801 vertrokken naar Kaap de Goede Hoop
huurcontract Arch v Vredenbrch f 350 pj
NH lidmatenreg.
1801 -1805 Diederick Wiese, (uit Bremen, in 1812 fabrikant van glazen)
& Johanna Armenault
huurcontract Arch v Vredenbrch f 425 pj
1805 -1811 Mr Gerard van Rooyen
& Anna Petronella Onderdewijngaart
huurcontract Arch v Vredenbrch f 425- 450
1811-1814 Dorothea Brade, weduwe van Jacob Zurich huurcontract Arch v Vredenbrch f 425 -350
1814-1817 Petrus Adrianus van Rossum, griffier v Schipluiden en t Woud
& Maria Verschaar (overleden 1814, 22 jaar)
huurcontract Arch v Vredenbrch f 400 -425
overlijdensakte 1814 & wijkboek
1817-1822 Dorothea Brade, weduwe van Jacob Zurich huurcontract Arch v Vredenbrch fl 600 pj
& wijkboek
1822-(1834) Alida van Rielle, weduwe Dirk Fijck Wijkboek, Bev Reg
(1834)-1851 Mr Rutger Metelerkamp, wethouder/burgemeester
& Maria Voet
Volkstelling 1839
Bevolkingsregister
1851-1857 Mr Cornelis Overgauw Pennis, kantonrechter
& Euphemia List
Bevolkingsregister
1857-1871 Anna Henrica van Hasselt, wed luitenant Balthazar de Bruijn Bevolkingsregister
1871-1877 Wernhard Koch, predikant (overl 5 nov 1876)
& Dina Harencarspel
Bevolkingsregister overlijdensakte
1877-1883 Jacob Kremers (verhuisd naar Apeldoorn)
& Jacoba Smit
Bevolkingsregister
1877-1880 Petrus Vrijbergh de Coningh, O I ambtenaar
& Bernardina Binnendijk
Bevolkingsregister
1877-1880 Henri Deckers, O I ambtenaar
& Petronella Praners ?
Bevolkingsregister
1880-1887 Willebrordus Verdonk, kunsthandelaar (overl 13 jan 1877, 44j)
& Aletta Leusen
Bevolkingsregister
overlijdensakte
1887-1892 Mr Pieter Abel Post Uiterweer, advocaat en procureur
& Johanna Elisabeth Mouthaan
Bevolkingsregister;
Adv Delftsche Courant
(1891-1896) Joh van Oel, orgel- en muziekinstrumentenhandel,
mogelijk Oude Delft 194a
Adv Delftsche Courant
1894-1898 Weduwe J. Pestman-Koopmans Bevolkingsregister;
Adv Delftsche Courant
1895- ? Mr Pieter IJssel de Schepper, advocaat Bevolkingsregister;
Adv Delftsche Courant
1899-1914 Jan Willem Giltay, instrumentfabrikant
& Everdine Eijdman
Bevolkingsregister
1914-1937 dr Foppe Bernhard de Walle (1875-1944), chirurg en vrouwenarts & Johanna Luyken Glashorst Bevolkingsregister
1937-1968 dr Everwijn Verschuyl (1903-1997), chirurg
& Maria Arnolda de Rooij
 
(1968)-2011 dr Michiel Arnold Verschuyl, chirurg
& Aaltje de Vos
 

Eigenaren:
jaartal naam bron
1554 Catrijn en Lysbeth Dircksdr Koopbrieven vVrbrg
1554 - Willem Aertsz, molenaar en zijn weduwe Koopbrieven vVrbrg
- 1581 Pieternella Cornelisdr Koopbrieven vVrbrg
1581 - Mr Jacob (Jacques) de Vos, medicus Koopbrieven vVrbrg
(1588) Margrieta de Vos (‘Magareta Daniels’) Koopbrieven vVrbrg
(1600-1609) Jannetje Cornelisdr van Foxdael,
vr v Hubrecht Gerritsz, scheepmaecker in Den Haag
Koopbrieven vVrbrg
(1617-1627) Jannetje Cornelisdr van Foxdael,
vr / wed v Jan Maertensz van der Made, timmerman
Koopbrieven vVrbrg
1627 -1632 Jan van Leeuwen Koopbrieven vVrbrg
1632 -1641 Nicolaes Damen van der Graft Koopbrieven vVrbrg
1641 -1655 Mr Cornelis van Borselen, advocaat Koopbrieven vVrbrg
1655 -1696 Johan Cornelisz van Bleyswijck, burgemeester- theoloog Koopbrieven vVrbrg
1696 -1725 Alida van Bleyswijck Koopbrieven vVrbrg
1725 -1796 Jacob van de Lelij, dijkgraaf Koopbrieven vVrbrg
1796 -1814 Jacob van Vredenburch Koopbrieven vVrbrg
1814 -1858 Maria van Vredenburch Kadaster legger 1559
1858 -1871 Anna Henrica van Hasselt, wed luitenant B. de Bruijn Kadaster legger 4195
1871 -1877 Wernhard Koch, predikant Notaris Vrijbergh de Coning,13-3-1871, akte 19 fl 8500
1877 -1880 Jacob Kremers te Veur Notaris Vrijbergh de Coning,15-1-1877, a 5
1880 -1898 Willebrordus Verdonk, kunsthandelaar
en zijn weduwe Aletta Leusen
Notaris B van Berkel
21-2-1880, a 46
1898 -1914 Jan Willem Giltay, instrumentmaker Notaris Oomen (Wateringen) mei 1898
1914 -1937 Dr Foppe Bernhard de Walle, chirurg en vrouwenarts Kadaster legger 10190
1937 -1974 Dr Everwijn Verschuyl, chirurg Kadaster legger 15304
1974 -2011 Dr Michiel Arnold Verschuyl, chirurg Kadaster legger 19981
2011-     

Terug naar Oude Delft 194