Nadere informatie over Oude Delft 36

 

Kadasternummer 1832

E 551, later: E 2140, E 2998, E 3011, E 3322 en E 3385

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 1-73

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3581

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 fo 915 r

Monumentnummer + jaartal

3693

 

Overige bronnen:
Gemeente-archief Delft , Losse Aanwinst no. 1437, aantekeningen over akten in de periode 1681-1902.
Voor prof. Roorda en prof Juynboll, zie C. Fasseur, De Indologen
Henri A. Ett, p.66 (de bewering dat het huis aan het begin van de 19e eeuw bewoond zou zijn geweest door de familie ’s Gravesande wordt niet door archiefvondsten bevestigd. Deze familie woonde destijds in Oude Delft 2 en 4).
Website: www.delftinstruments.com

 

Bewoners:

jaartal

naam

bron

Ca 1630-

Cornelis Soetens, commies, & Cornelia Onderwater

 

1674

Mr Cornelis Soetens jr & weduwe Soetens (zijn moeder)

familiegeld

1679

Melchior Wittens & Maria Soetens

wijngeld

1730

Hr burgermeester van Alblasserdam (huurder)

Verpondingstaxatie

1731- na 1750

Mr Willem van Schuylenburg, regent, o.a. baljuw v Rijswjk, later burgemeester v Delft & Elisabeth Gevaerts

o.m. Personele Quotisatie 1742 en Impost 1749

 

Juffr. Gay (Arminiaan)

predikantenboekje

 

Aelbergt van de Burg (Remonstratnts)

predikantenboekje

1783 -

Rachel Overgauw, weduwe Pennis

predikantenboekje

(1792) –ca 1810

Mr C Overgauw Pennis, maire/burgemeester
& Christna Elisabeth Overschie

predikantenboekje, wachtgeld en belasting 1809

 

Dhr en mevr Van Honssen (Waals Herv)

predikantenboekje

1812-1819

Venduhuis der notarissen

 

1819 -1824

Bernardus van Aalst (kostschool)

 

1824 -1842

Martinus Anne Wijnaendts, koopman/ wethouder/kamerlid

Belastingkohier 1832

1842 -1853

Prof. Taco Roorda, hoogleraar Kon. Academie

 

1853 -1871

W.J. Graaf van Bylandt, gepens. militair

 

1871 -1887

Dr Abraham Juynboll, docent Indische Instelling
& Wilhelmina Schadée

 

1887 -1902

Prof J.M. Telders, hoogleraar Polytechnische School
& Adriana van der Schraeff

 

1905 -1919

Prof. dr. Lodewijk Siertsema, hoogleraar natuurkunde TH

 

1919 -1939

Raad van Arbeid

 

1939 -1975

NV Optische Industrie ‘Oude Delft’

 

 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

Ca 1630-

Cornelia Jans, weduwe Mattheus Onderwater

Verponding 1632

 

Cornelis Soetens († 1654) & Cornelia Onderwater

huizenprotocol

1666

weduwe Soetens

kadegeld

 

Maria Soetens, weduwe Wittens

 

    -1731

Adriaen van Schuylenburch

 

1731-1783

Mr Willem van Schuylenburg en weduwe

Notaris S vdr Sleijden 19-2-1731 (f 5.000)

1783 -

Elisabeth Overgauw

Notaris A. Ponse, Den Haag 22-4-1783
(f 15.700)

      –1812

Mr C Overgauw Pennis, maire/burgemeester

Vererving

1812-1819

Zeven Delftse notarissen, waarvan er telkens een afvalt

Notaris B. v Staveren, Delfshaven 6-5-1812
(f 6.000) + nog 5 akten

1819 -1824

Bernardus van Aalst, kostschoolhouder

Notaris ....? 4-10-1819
(f 5.000)

1824 -1842

Martinus Anne Wijnaendts, koopman

Notaris S.A. Scholten
26-11-1824 (f 8.200)

1842 -1853

Prof. Taco Roorda, hoogleraar Kon. Academie

Notaris S.A. Scholten 15-5-1842 (f 10.000)

1853 -1871

W.J. Graaf van Bylandt, gepensioneerd militair

Notaris J.Vernee 1-12-1853 (f 13.100)

1871 -1887

dr Abraham Juynboll, docent Indische Instelling

Notaris A. Schagen v Leeuwen 27-12-1871
(f 14.000)

1887 -1902

Prof J.M. Telders, hoogleraar Polytechnische School

Notaris Post Uiterweer 30-10-1887 (f 17.000)

1902 -1906

Prof. J. Kraus, dir. Polytechnische School

Notaris H. v Buijssen 14-11-1902 (f 21.000)

1906 -1919

Prof. dr. Lodewijk Siertsema, hoogleraar natuurkunde TH

Kad art 9380

1919 -1960

Raad van Arbeid

Notaris H.P. Bok 5-6-1919 (f 42.000)

1960 - 1977

NV Optische Industrie ‘Oude Delft’

Kad art 17138

1977

Ohlsen Holding BV

Kad art 27800

1979

Kobé BV

Kad art 25400

1980

Robero BV, Leerdam

Kad art 29739

1982

Alta & Co, Amsterdam

Kad art 32201

1982

Robero BV, Leerdam

Kad art 32260

1982

Alta & Co, Amsterdam

Kad art 32510

1985 -

Petronella Spaan, echtgenote van Jan Breukel

Kad art 24882