Nadere informatie over Schiekade 1-5
   
Kadasternummer 1832
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw
Verpondingsnummer in de 18e eeuw
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Monumentnummer + jaartal Rijksmonument 12167

Overige bronnen:

  • Scouting Delfland
  • R. Boitet, beschrijving der Stadt Delft, blz. 564 e.v.
  • Het Generaliteits-kruitmagazijn aan de Schie bij Delft “Het kruithuis”, ISBN 90-9013377-1
  • W.A.Feitsma, brigadegeneraal der artillerie b.d., ‘Delft en haar krijgsgeschiedenis’.
  • www.kruithuis.nl