Vroeger Schoolstraat 12
(nu Oude Delft 189)
www.achterdegevelsvandelft.nl

Museumhotel, maar ook blikfabriek
NB: Klik op de afbeeeldingen voor een vergroting.

Dit stukje van het huidige Museumhotel aan de Oude Delft 189 bevindt zich in in de Schoolstraat. Het ligt ingeklemd tussen het hoekpand OD 189 en de groentenwinkel van Koos Bertels. De gevel ziet er uit als een 19e eeuwse fabriek, maar een ingang is nergens meer te bekennen. Rond 1900 had dit adres het huisnummer 12. Dat is dus overbodig geworden. Nummer 12 is nu verderop in de Schoolstraat in gebruik.
Op deze plek stond vroeger een schoolmeesterswoning die behoorde bij de naastliggende Latijnse School. Het schoolgebouw is in 1776 afgebroken door de regent mr. Adriaen van Vredenburch, onder meer bewindhebber der VOC en bewoner van het huidige Oude Delft 197. Hij liet die op die plek een koetshuis  neerzetten. Aan de rondingen in de gevel is nog te zien hoe de koets hier vanuit de steeg de draai kon maken naar binnen.
Het huisje ernaast werd bewoond door dominee Ketelanus, die mocht blijven zitten. Koster Pieter Kleijn, die ook het hoekhuis bezat, kocht het aan.
In het begin van de 19e eeuw woonde hier de chirurgijn Marinus Gutteling. Later werd het pand gekocht door ijzerhandelaar Adrianus Foppe en daarna door de weduwe Van Everdingen, die er een winkel dreef.

In 1881 werd het huisje eigendom van koperslager Andreas Lorrewa, die al een werkplaats had in het naastgelegen koetshuis. Hij liet het pandje afbreken om er een fabriek voor conservenblikken te bouwen. Daarmee boekte hij grote zakelijke successen. Na 15 jaar werd het hem allemaal te klein in de Schoolsteeg en verhuisde zijn zaak naar een veel grotere nieuwe fabriek die hij bouwde achter een oude brouwerij op de Koornmarkt nummer 22/24. (zie aldaar). Toen hij ook daar uitgroeide, verhuisde hij naar een nieuwe blikfabriek op het Zuideinde.

In het fabriekje in de Schoolstraat kwam in 1896 de sigarenfabriek van J.A. van Schaik en daarna, in 1903 de koffiebranderij van Nienhuis. Het woord “Cichorei” bleef nog tot 1980 op de westelijke zijgevel van het pand te lezen, tot het onderdeel werd van het Museumhotel.

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Op de Kaart Figuratief wordt de ‘Latijnse Schoole’ letterlijk genoemd.
Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Helemaal rechts was het huis van de schoolmeester.

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
Tekening van de gevel met Blikfabriek.

Nico Roorda van Eysinga  
Nadere informatie over Schoolstraat 12  
Geplaatst: 2009
 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft