Nadere informatie over Schoolstraat 12 (Oude Delft 189)

 

Kadasternummer 1832

C 61, vanaf 1881 C 2515

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 5 no. 7

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

4092

Folio Huizenprotocol

folio 867

 

 

Zie: N.P.H.J. Roorda van Eysinga, Stadspaleizen aan de Oude Delft (2001)

Eigenaren

1776

Pieter Klein

1810

Petronella Cornelia huisvr. van Abraham van Willigen

1813

Petrus Jacobus van de Colff

 

Marinus S.Gutteling, chirurgijn-verloskundige

1853

Adrianus Foppe, ijzerverkoper [kad.art.441] en/of Gerardus W Foppe [kad. art.442] koopman

1861

Johanna W.van Woensel, weduwe Van Everdingen, winkelierster [kad.art.1861]

1881

Andreas Lorrewa, koperslager [kad. art.5516]

1881 (gesloopt)

 

1881 (nieuwbouw)

Andreas Lorrewa

1899

Agnes Lorrewa

 

Johannes van Dijk en Maria de Hessele

1956

De Porceleijne Fles

1963

Delfts Modehuis

1974

Gemeente Delft

1983

E.J.G. Schermerhorn

Bewoners


1750

Pieter van der Linden, kuiper in brouwerij Van de Star met vrouw en drie kinderen. Inwondend Jan Sas en zijn vrouw. (Impost)

1776

ds Ketelanus