Nadere informatie over Verwersdijk 164
 
Kadasternummer 1832 B 475
Latere kadasternummers B 1200 (1858), B 2616 (1921), B 3275 (1993), B 3398 (sinds 2003)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 6 nr 562
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 608
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 folio 71
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 folio 619v
Monumentnummer + jaartal Rijksmonument 12187

Overige bronnen:

Weeskamerboedel 2192 nalatenschap van Jan Adriaensz Vlam en Neeltje Maertens, 1625
ONAD 3185 B folio 85 e.v. nalatenschap van Ida Timmers, 1768
Notaris SA Scholten 27-8-1844, akte 156 nalatenschap Jacob van Witteloostuyn, 1844
Notaris Kleijn van Willigen 1892, akte 2473 nalatenschap Reinier van Witteloostuyn, 1892
ONAD 1988 B folio 16-17 koopakte anno 1657
ONAD 2121 B folio 37 getuigeverklaring tbv Arent Oversloot
Notaris Koetsveld du Crocq 1813, akte 25 koopakte 1813
Losse aanwinst GAD nr 13 koopakten 1821
Wim Weve Huizen in Delft in 16e en 17e eeuw, p 73

Bewoners:

jaartal naam bron
1600 Arien Jansz Vlam, grootwerkmaker haardstedenregister 1600
1605? -1624 Jan Ariensz Vlam, grootwerkmaker (overl 1624)
& (1605) Neeltje Martens (overl 1624 + 2 kinderen overl 1624, pest) Drie resterende kinderen
begraafboek 1624
Weeskamercomparitie
Weeskamerboedel 2192
     
1651-1657 Jan Jonasz van der Plaet, timmerman
& Lijsbeth van der Goes (getrouwd 1644)>
begraafboeken (5 kinderen)
     
1662-1682 Arent Corstiaensz Oversloot, vleeshouwer (overl 1682) & Jannetje Lootsman (overl 1735) begraafboeken 1663,1664, 1669, 1672 en 1682
1690-1702 Corstiaen Oversloot, vleeshouder (overl 1702)
& Geertruida van Oosterwijk (overl 1697)
begraafboeken 1692, 1697 en 1702
1724?-1731 Casper Harpers, huurder
& (1724) Helena Roerman (overl 1729)
&& (1730) Maria van Dijk
taxatieregister Verpondin begraafboek 1729
trouwboek 1730
1734-1768 Ida Timmers, vrouw/weduwe v Willem van der Velden (overleden 1740)
(stuurman, later schipper bij VOC)
Boedelinventaris ONAD 3185 B folio 85 e.v.
1776-1781 Jan Silo, chirurgijn (overl 1803 Breedstraat) & Johanna Margaretha Wolters (overl 1780 Verwdyk) begraafboeken 1779,1780
1791 Gerrit Ploos van Amstel & Maria van Haastert begraafboek 1791
     
1821-1849 Jacobus van Witteloostuyn (1797-1849)
& Wijntje Mooiman
bevolkingsregister
geboorte- en overlijdensakten
1849-1911 Reinier van Witteloostuyn (1825-1892)
& Geertruida van den Bos
bevolkingsregister
geboorte- en overlijdensakten
1911-1917 Wijnada en Elisabeth van Witteloostuyn bevolkingsregister
1918-1921 Willem Frederik Jense (1879) instrumentmaker
& Albertina Ruisch
bevolkingsregister
1922-1942 logement “De Bijenkorf” woningkaart
1928-1935 Henri Joseph Meeuwis (1896-)
& Johanna Wilhelmina Maat
bevolkingsregister
1937- (1942) Verenigingsgebouw RK Jongeren
Zaal der RK Democratische Partij
krantenberichten
woningkaart
1942 -1977 Nederlands Hervormd wijkgebouw  
     
  BOP management  
  V J Thissen  

Eigenaren:

jaartal naam bron
1578 Jan Jansz, grootwerkmaker ??  
(1585)-1620 Arien Jansz Vlam, grootwerkmaker Oudste Huizenprotocol
Haardstedenregister 1600
Verponding 1620
Duit op Gulden 1620
1620- 1635 Jan Ariensz Vlam Oudste Huizenprotocol
Verponding 1632
Duit op de Gulden (f 2000)
1635- Pouwels Schot(h), provoost bij het regiment van de hr Chatiljon Oudste Huizenprotocol
Verponding 1632
Haardstedenregister 1638
Duit op de Gulden (f 1500)
  Lijsbeth Cornelisdr van Linschoten Oudste Huizenprotocol
Verponding 1632
(1654)-1657 Jan Jonasz van der Plaet, timmerman Huizenprotocol
Verponding 1632
Buskruitdamp 1654
1657- Jan Andriesz Verhouck, koekenbakker Huizenprotocol
not. Rota ONAD 1988 B folio 81 fl 2800
(1667) -1682 Arent Corstiaensz Oversloot Huizenprotocol
Kadegeld 1667
1682-1713 Jannetje Lootsman, weduwe Oversloot vererving
1713-1732 Quirijn Hoogeveen (1732 begraven vanaf Geerweg) waarbrief 5 S 151v (f 1900)
1732 Maria Hoogeveen vererving
1732-1734 Daniel Verdonck waarbrief 6 D 192 (f 1900)
1734-1768 Ida Timmers, vrouw van Willem van der Velde waarbrief 6 F 11v  (f 3000)
1768 Govert Vosbergen waarbrief 6 W 88 (f 2325)
1768-1776 Jacoba de Zeeuw, wed Jan IJzerman waarbrief 6 W 111v (f 1500)
1776-1781 Jan Silo waarbrief 7 A 283v (f 1350)
1781-1785 Jan Jongste (te Pijnacker) gekocht uit faillissement voor f 1425 (HP)
1785-1797 Gerrit Ploos van Amstel waarbrief 7 F 262v (f 1150)
1797-1813 Hendrik Hennik (in Noordwijkerhout) waarbrief 7 I 139v (f 600)
1813-1821 Johannes Jac. Mulder, koopman notaris Koetsveld du Crocq akte 25  (f 150)
1821-1849 Jacob van Witteloostuyn notaris Vernée 24-1-1821 (f 500)
kad legger 479
1849-1917 Reinier van Witteloostuyn en erven kad legger 3308
1917-1921 Gerardus Lugtigheid kad legger 9505
1921-1924 Hendrik Meeuwis, logementhouder, wonend in Doelenstraat, overleden 1924 kad. legger 8796
1924-1933 Maria Timmermans, weduwe Meeuwis kad. legger 13115
1933-1947 Arie Dijkxhoorn, journalist kad. legger 11869
1947-1977 Ned Hervormde Wijkvereniging kad. legger 16463
1977 Cornelis Broers, aannemer kad. legger 27828
1977- (na 1993) Cornelis F H van Bilsen, kapper op Oosteinde kad. legger 25586

Terug naar Verwersdijk 164