Nadere informatie over Vlamingstraat 49 (47, 51 en Trompetstraat 36, 38, 40)
 
Kadasternummer 1832 C 764 t/m C769
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 4 nr. 219 t/m 221
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1534
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 5k143v, 6w138, 7g033v, 7i085
Monumentnummer + jaartal Nr. 96-0465 bouwjaar 1800-1900 Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
 
Overige bronnen:
Gemeentearchief Delft: Kaart van Blaue 1649, kaart figuratief van Delft ca.1675, kadasterkaart 1832
Burgelijkestand: Geboorte-, doop-, trouw- en overlijdensakten.
Kadegeld 1667 Oud-notarieel archief
Adresboeken van Delft Volkstellingregister 1839. Bevolkingsregister op straatnaam 1849-1900. Gezinskaarten 1909-1938.
Consent 22-5-1875 Mestput te mogen behouden J.R. van Witteloostuijn
Advertenties Delftsche Courant: 2-2-1880 overlijden J.R. van Witteloostuijn
Delfsche Courant 1929 nr. 182 Christelijke Fröbelschool, Nassaulaan 56. Gebouwd door J. Rothfusz
Kadaster Zoetermeer Eigendomsakten vanaf 1853
www.Watwaswaar.nl Kadasterkaart Klein Vrijenbansche Polder
   
Bewoners (een keuze uit de lange lijst):
jaartal naam bron
10-10-1593 Joris Arienszn Pijnaker (vleeshouwer) Trouwakte
3-2-1776 220 Arij v.d. Laan zijn huisvrouw Anna Smits  en drie kinderen Bevolkingsregister
± 1815 220 Johannes v.d. Laan (schoenmaker) zijn huisvrouw Elizabeth van Rutte en 5 kinderen Nalatenschap Johannes not. S.A. Scholten
1825-1829 219 Petrus Brons (steenhouwer) zijn huisvrouw Cornelia A. v.d. Horst hun zoon Petrus Martinus. Bartholomeus Smit (draaier) zijn huisvrouw  Cornelia Hazekamp  en vier kinderen. Bevolkingsregister
1832 219 Ferdinand Ludmes Akte 3768   not. W. van der Velden
1839 219 fam. Vernee (?? Knecht) Volkstelling 1839
1839 220 Josephus M. Tatti  en Maria Verburg Volkstelling 1839
1870 219, 220 en Tr 36 Johannes R. van Witteloostuijn (bouwman) Adriaantje Luchtigheid en vier kinderen Bevolkingsregister 
1878 Dirkje v.d. Berg (moeder van Adriaantje) Bevolkingsregister 
1884

219 en 220 en Tr 36Theodorus Rothfusz jr. zijn vrouw Adriana v.d. Leeg en hun 9  kinderen.
Bernhard G. Fliche (bouwknecht) zijn vrouw Gerritje Leerdam en zoon Bernhard G.  Ida Vellekoop  kwamen van Vrouwenrecht 4 !

Bevolkingsregister 
1900 T.  Rothfusz Straatnaam
1910 T.  Rothfusz Straatnaam
1930 A. Rothfusz Straatnaam
1965 49 Fam. Groosman Corrie den Hengst
1998 Mevr C. M. den Ouden en de heer B. Meurs Corrie den Hengst
     
Eigenaren:
jaartal naam bron
1667 Arent Joris Pijnaker   (764 t/m 769) Kadegeld
5-5-1696 Jan van Oosten      (764 t/m 769) Huizenprotocol 5k143v  
19-5-1703 Jacob W. Cocq    (769) Huizenprotocol 5n255              
30-1-1723 Johanna van der Tak    (765 t/m 768) Notaris. A. Hoppesteijn van Leeuwen nr.2574 A, Folio 24
1-5-1762 Cornelis Berkel    (769) H.p. 6t106
23-11-1768 Jacobus Staal        (765 t/m 769) H.p. 6w138     
5-2-1772 Anthony Koppert     (769) H.p. 62l55
3-2-1776 Arij van der Laan   ((765, 769 en deel 767) H.p. 7a236
29-7-1786 Anthony Wijgel      (766, 768 en deel 767) H.p. 7g033v  
19-12-1801 Jan van der Laan    (766, 768 en deel 767) H.p. 7l085   
4-6-1832 Johannes van der Laan  (½ 765, 769 en deel 767) Overlijden vader Arij
26-1-1833 Johannes van der laan (768) Akte ven scheiding notaris W.van der Velden 3768  Art. 517
24-10-1837 Pieter van Velzen (765, 768, 769 en deel 767) Dagr N A 3597
21-1-1864 Philippus Luchtigheid  (765, deel 767, 768 t/m 770) Deel 336 no 5
2-1-1884 Adriaantje Luchtigheid  (2202, 2203, 2204 en 767) Deel 690 no 46
18-5-1884 Theodorus Rothfusz    (2202, 2203, 2204 en 767) Deel 701 no 38
28-7-1915 Theodorus Rothfusz jr. (2202, 2203, 2204 en 767) Deel 1486 no 85
28-7-1921 Wijnand Rothfusz  (2202, 2203, 2204 en 767) Deel 167 no 921
11-3-1954 Jacoba van der Kooij (wed. A. Rothfusz) (2202, 2203, 2204 en 767) Deel 320no 1669
1-3-1965 A.H. P. van Oijen echtgenoot van L.B. Groosman, (2202 en 767) Vlamingstraat 49 Deel 387 no 123
28-4-1998 Mevr. C.M. M. den Ouden en de heer B. Meurs, woonhuis met erf, poort en stal Vlamingstraat 49 Deel 14657 no 38

Terug naar Vlamingstraat 49