Nadere informatie over Vlamingstraat 51
en Trompetstraat 36B en 38; 40-44
 
Kadasternummer 1832 C 770
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 4 nr. 218     --   2717 en 2718
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1536
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 5s263v   -  6f007 –  6r256 – 6t80 – 7f245v
Monumentnummer + jaartal  

Overige bronnen:

Consent 12-3-1606 Aan Steven Rijcken: om op zijn huis een korenmolen te stellen
Consent 9-10-1606 Aan Steven Rijcken; om op de Rietveldse Toren een korenmolen te bouwen.
Not. A. Rijshouck Faillissement Steven Rijcken 1608 inv. Nr. 1760
Huisnamen GAD In de Trapmolen
Not. W. van der Velden   11-10-1832 Procesverbaal van koop--- Overlijden Jan van der Laan
Not. W. van der Velden  2-2-1839 Contract van verkoop en koop van onroerend goed aan P. van Velzen
Not. B. van Berkel  18-12-1863  nr.213 Inventaris overlijden van Maria van der Laan 28-7-1863 wed. Pieter van Velzen
Not. B. van Berkel 7-1-1864 akte 4 Vierdag verkoop van nr. 218, 219 en 220    wijk 4
Consent P. Lugtigheid 9-12-1876 Overdekte mestschuit tijdelijk te laten liggen aan de Vlamingstraat voor zijn stalling aldaar
Consent H. Bukman  3-5-1879 Tot het afbreken van dit perceel aan de Vlamingstraat (51)  en het daarvoor in de plaats stellen van een woning.
Consent H. Bulman 13-2-1888 Verbouwen van een huis aan de Trompetstraat 40/42
Woningonderzoek gezondheidscommissie 1-7-1904 Trompetstraat  C 2718
Bewoners op straatnaam 1838 Trompetstraat 36 stal    Trompetstraat 38a pakhuis 38b werkplaats
A.P.J. Käyser- van der Zee ‘Van Luchticheijt’ tot ‘Lugtigheid ‘. Jubileumboek 2001 genealogische vereniging afdeling Delfland
Citaat van E.H. Bukman ‘Gefortuneerde boeren gingen aan het einde van de 19e eeuw op de Vlamingstraat ‘het boerenparadijs’ wonen’.
Bukman Genealogische gegevens verzameld door de heer E.H. Bukman. Mededelingenblad genealogische vereniging afdeling Delfland nr.3    2009
J. Moerman ’t Woudt, De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland.
Centraal Woning Beheer verkoopakte 10-10-1992 M. de Waal en E. Warffemius  Trompetstraat 40 (sektie C nr. 2718)
Bewoners:
jaartal naam bron
1603 Steven Rijcken en Dieuwertgen Claes Bev. reg.
1620 Dirck Mol en Beatrix Jans Bev. reg.
1734 Maria Longepeé  Trompetstraat 6f007v
1734 Pieter van der Bijl   Trompetstraat 6f007v
1760 Grietje van der Bijl   Trompetstraat 6r256
1747 Nicolaas van der Laan en Maria Tetteroo Verp nr 1536
1785 Nicolaas, Jan en Marijtje van der Laan  Vlamingstraat 51 7f245v
1825-1829 Jan en Marijtje van der Laan Vlamingstraat 51 Bev. reg.
1839 Pieter van Velzen, Maria van der Laan en hun kinderen: Catharina, Anna en Maria van Velzen en de knechten: Hermanus Rademaker en Hendrik Vierdag  Vlamingstraat  51 Volkstelling 1839
? tot 1879 Hendrik Vierdag, Catharina van Velzen, Johanna Hendrika Maria Vierdag (dochter) Maria van Velzen (zuster) Vlamingstraat 51 Bev. op straatnaam
1879 De boven genoemde personen verhuizen naar Trompetstraat 40/42 Bev. op straatnaam
1891 Johannes Vink  bouwknecht en Johanna Hendrika Maria Vierdag,  Trompetstraat 40 Bev. op straatnaam
1916 G.D. Demmenie, melkslijter, Trompetstraat 40 Bev. op straatnaam
1949 M.R. Schenk    Lederbewerker,  Trompetstraat 40 Bev. op straatnaam
1949 E. Berkel   handelaar in: kaas, boter en eieren,  Vlamingstraat 55 Bev. op straatnaam
1992 M. de Waal en E. Warffemius, Trompetstraat 40 M. de Waal
1880 Johannes Sijpesteijn, Cornelia van der Burg, Jouke Joha, Johanna Hazenkamp, Grietje Stranis, Vlamingstraat 51 Bev. op straatnaam
1882 Hermanus Christiaan Jedeloo, Johanna Carolina Burnier, Hermanus Christiaan Jedeloo (kind), Vlamingstraat 51 Bev. op straatnaam
1886 Hendrik Bukman, Elisabeth Maria Lugtigheid en Dirkje Alida Bukman, Vlamingstraat 51 Bev. op straatnaam
1928 G. Koopman, Vlamingstraat 51 adresboek
1930 J.H.A. van den Akker, Vlamingstraat 51 adresboek
1949 H.Luinstra, M. Luinstra en G. Dijkstra, Vlamingstraat 51 adresboek
1980 I.Heederik en C. de Klerk Wolters, Vlamingstraat 51 C. de Klerk Wolters
Eigenaren:
jaartal naam bron
1601 Steven Rijcken, Vlamingstraat 51 + huisjes Trompetstraat Duit op de gulden
1620 Dirck Mol, Vlamingstraat 51 + huisjes Trompetstraat Verponding Delft
1715 Jacob Evervelt aan Willem van der Linden, Vlamingstraat 51 + huisjes Trompetstraat 5s263v
1719 Maria Kok en Hendrik Emmerik, oostelijk deel aan de Vlamingstraat 51 Jongste in dato 6t80
17?? Pieter van der Bijl, Westelijk deel van het perceel (ten westen de koper) Vlamingstrat 51 6f007
1734 Cornelis de Vegter aan Maria Longepée, oostelijke huisje Trompetstraat 6f007
1734 Cornelis de Vegter aan Pieter van der Bijl, westelijke huisje Trompetstraat 6f007
1760 Nicolaas van der Laan, beide huisjes Trompetstraat en westelijk deel van het perceel Vlamingstraat 51 6r256
1762 Jacob van der Horst, oostelijk deel aan de Vlamingstraat 51 6t80
1785 Nicolaas van der Laan, oostelijk deel aan de Vlamingstraat 51 7f245v
1805 Jan en Marijtje van der Laan, Vlamingstraat 51+ Trompetstraat 40 Not. A. Petersen no. 3282E
1833 Pieter van Velzen en Maria van der Laan, Vlamingstraat 51+ Trompetstraat 40 Akte van scheiding Not. W. van der Velden
1864 Philippus Lugtigheid, Vlamingstraat 51+ Trompetstraat 40 Art. 935
1879 Hendrik Bukman en Elisabeth Maria Lugtigheid, Vlamingstraat 51 + Trompetstraat 40 Akte van scheiding Not. Schagen van Leeuwen
1903 Dirkje Alida Bukman, Vlamingstraat 51+ Trompetstraat 40 Akte van Scheiding Not. H.J.J. Buijsen
1910 ??  
1980 I. Heederik en C. de Klerk Wolters, Vlamingstraat 51, Trompetstraat 36 B en 38 C. de Klerk Wolters
19?? Centraal Woning Beheer,  Trompetstraat 40 M. de Waal
1992 M. de Waal en E. Warffemius, Trompetstraat 40 M. de Waal

Terug naar Vlamingstraat 51 en Trompetstraat 36B en 38; 40-44