Nadere informatie over Vrouwjuttenand 15 (en DeVlouw 33)
Kadasternummer 2004 C1001     (C1002)
Kadasternummer 1832 C1001     (C1002)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 4 nr 103     (wijk 4 nr 103)
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1127     (1128)
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 671r1     (684v2)
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 112v1     (-)
Monumentnummer + jaartal 12241 Rijksmonument

Overige bronnen:

  • De Nederlandsche Leeuw feb/mrt 1981. 
  • Krogt, P.C.J. van der (2000). Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen. Delft: Gemeentearchief.
  • Schuur, T. (1982). Drukkers en uitgevers 1660-1815. In I.V.T. Spaander en R.-A. Leeuw (Red.). De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813 pp.113-117).Delft: Het Prinsenhof. 
  • http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

Bewoners:
jaartal naam bron
c1600-1624 Heyndrick Jorissoon / Gorisz (-1624),
naeldemaecker x N N, zijn huisvrouw (-1623)
Haardstedenregister 1600, begraafregister
(1666-1694) Abraham Galeijnsz Suijthouck -1705, kleermaker
x1) 1659 Jacobmijntge Dirckx vdr Struijck (-1670)  x2) 1670 Evertge Gerrits Mombaer
Kadegeld 1666, doop-, trouw- en begraafregisters
1716-1739 Cornelia van der Schonk (-1739)
x1) 1716 Johannes Vermeulen (1680-1722)
x2) 1722 Hendrick Blickman (-1739), timmerman
Comparitieregister wees-kamer, doop-, trouw- en begraaf-registers, taxatie-register verpond.1732
1739 -1776 Hendrick Evers Reijndertsz Verbeek (1694-1776), seemwinkel
x1733 Catharina Geertruij van Borck (1693-1751)
Impostregister 1750, doop-, trouw- en begraaf-registers
1739-1787 Gerardus Verbeek (1737-1827) boekhandelaar
x1762 Anna L. d’Olaeij (1733-1821)
Lidm.register NH-kerk, rekesten, doop-, trouw- en begraafregisters
1811-1853 Johannes S. Warffemius (1785-1857), uitdrager, veerschippersknecht op ’s-Gravenhage
x1810 Johanna Inders (1789-1830)
x1831 Engelina Harmse (1805-1881)
Patentregister, doop-, trouw- en begraaf-registers, bevolkings-register, burgerlijke stand
1839-1855 Johannes P. Hendriks (1777-1855), timmerman, uitdrager, werkman aan ’s Rijks Magazijnen
x1806 Hendrina van Embden (1777-1856)
Volkstelling 1839, doop-, trouw- en begraaf-registers, bevolkings-register, burgerlijke stand
1854 Gerrit Hendrik Houtzager (1822-1855), smid
x1854 Johanna Hendriks (1821-), dr v Johannes
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1854 Arie Koster (1793-1856), broodbakkersknecht
x Alida van der Horst (1796-1854)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
c1855 Cornelis van der Burgh (1828-), huisverwer
x1855 Cornelia Adriana van Zuilekom (1835-) 
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1855-1866 Antonius Kortekaas (1824-), schuitenjager
x Maria M. Brand (1810-)
Bevolkingsregister
 -1855 Christiaan P. Spaans (1826-1910), mandenmaker x Barbara van der Kroft (1826-) Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1856-1858 Franciscus J. Demmenie (1825-), kledermaker
x Maria J. Nooten (1815-)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1857-1858 Maria M. Ploos van Amstel (1785-1859), naaister Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1858-1859 Cornelis Garos (1821-1909), looijersknecht
x1855 Helena J. E. Gersabeck (1835-1860)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1867-1885 Gerardus J. v. Deudekom (1799-1894), barbier
x1821 Pieternella van der Heijden (1799-1884)
Adresboek, bevolkings-register, burgerlijke stand
1884-1887 Hendricus P. van Geest (1857-1917), lijsten- en meubelmaker
x1879 Gerarda Schuurman (1858-)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, De Tijd  21 feb 1889, wiewaswie
1887-1896 Christina Helena Meeder-Möller (1826-1916),
wed v Johannes A. Meeder (1827-1863), waagwerker
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, Adresboek
1887-1890 Gerardus H. Meeder (1859-1932), zadelmaker x1888 Geertruida J. van der Veen (1862-) Bev.register,burgerlijke stand, Adresboek
1887-1891 Christiaan August Meeder (1866-1938), “in comestibles” Bev.register, burgerlijke stand, Adresboek
1891-1897 Karel H. van Heusden (1849-1920), sigarenmaker
x1874 Hendrica E. Calamé (1848-1931)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, Adresboek
1892 D. Groeneveld, meubelmaker Adresboek
1896-1898 Hendrik de Vriend (1817-1910), kabinetwerker
Weduwnaar v Catharina J. Meeder (1825-1862)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1897-1944

1899

1928, 1930
1928, 1930
Anthonie H. van Renssen (1873-1943),
x1897 Christiana J. van der Laan (1872-1944)
Frederik Hendrik van der Laan (1874-), onderwijzer, broer van Christina
A. van Renssen, kantoorbediende
W. van Renssen, onderwijzeres
Bevolkingsregister, burgerlijke stand


Adresboek
Adresboek
  Andries van Renssen (1906-)
x1933 Johanna H. De Vos (1911-1962) 
WikiDelft, burgerlijke stand
  Bob van Renssen (1938-)
xC.M.A. (Toos) van Heteren (1931-)
WikiDelft
  N.N. van Drimmelen
x Marjolein J. van Renssen (1966-)
WikiDelft

Eigenaren:
jaartal naam bron
Jaar Naam Bron
  Cornelis Florisz, vleyshouwer Huizenprotocol 
1610 a Maria van den Brouck, wed.
b mr Anthonis van de Brouc, zal.
Huizenprotocol, verponding,
Duit op de gulden
(1632-1654) Wichman Gillisz van den Corputh, bakker Huizenprotocol, verponding 1632, schade buskruitramp
(1666-1705) Abraham G. Suijthouck (-1705), kleermaker Huizenprotocol, kadegeld
1705?-1724 Jan Kuiper (-1728), schoenmaker                 Huizenprotocol 
1724 -1739 Hendrik Blikman (-1739), timmerman          
x Cornelia van der Schonk
Verkoopbrief 5 X 241
(f 1100), Taxatieregister verponding 1732 Nat Archief
1739 -1762 Hendrik E. R. Verbeek (1694-1776)              Huizenprotocol 
1762- 1787 Gerardus Verbeek (1737-1827)                                   Verkoopbrief 6 T, 3 akte van donatie
1787-1789 Staten van Holland Decreetbrief Hof van Holland “geconfisqueerd”
1789 Anthonij Box (1717-), notaris in Den Haag  
(1789 - ca1809 Johannes Berghuis (-1801)
en diens weduwe Maria Otte (-1809)
Huizenprotocol
ca 1809 -1835 Fredrik Johan Berghuis (1762-1835), muziekmeester           Onderhandse verklaring, kadastrale legger 84
1835-1957 Kamer van Charitate, diaconie Nederlands Hervormde Kerk Kadastrale legger 2215
1957-2006 Bob van Renssen (1938-) WikiDelft
2006 - Marjolein J. van Drimmelen-van Renssen (1966-) WikiDelft

Bewoners De Vlouw 33:
c1750 Jan Pater (-1753), kraanwerker en dooddrager x1744 Geertruij den Hengst (1717-)
Geertruij van der Minne (1699-), naaijster
Impostregister 1749

Eigenaren De Vlouw 33:
1632 Cornelis Adriaensz, glaesmaecker Verponding 1632  
  Zijn erfgenamen Verponding 
  Michyel Jansz Bosch, vleyshouwer Verponding
  Hubrecht Voorstadt (1656-1694), wijnkoper en Maria Pieters van der Starre (-1727), wed Hubrecht Voorstadt en W. Groenhout   Verkoopbrief
1710-1720 Jacobus Ste(e)vels (-1716), laeckendrapier

en Angeniesje Jans Kerck (-1720)              
Openbare verkoop not. C.'s- Gravesande inv 2543A fo53
26 jan 1710 (f 1400)
1720 -1734 Pieter van Dalen                   Verkoopbrief 5 V 323v (f 400)
1734-1739 Hendrik Blikman (-1739)                               Verkoopbrief 6 F 2 (f 600)
1739-1764 Hendrik de Jong (-1735) en Catharina van der Nolff (1681-1764) Verkoopbrief 3 P 217
1764-1787 Gerardus Verbeek (1737-1827)                    Verkoopbrief 6T 327v (f 500)
1787-1789 Staten van Holland “Geconfisqueerd”
1789 Anthonij Box (1717- ), notaris in Den Haag Decreetbrief Hof van Holland
1789-1809 Johannes Berghuis (-1801), stadsklokkenist, organist Nieuwe Kerk
en Maria Otte (-1809)
Huizenprotocol
1809-1835 Frederik Johan Berghuis (1762-1835), muziekmeester, stadsklokkenist, organist Nieuwe Kerk Kadastrale legger 84
1835-1957 Kamer van Charitate, diaconie N.H. Kerk kad.legger 2215
1957-2006 Bob van Renssen (1938-) WikiDelft
2006-heden Marjolein J. van Drimmelen-van Renssen (1966-) WikiDelft

Terug naar Vrouwjuttenland 15