Nadere informatie over Vrouwjuttenland 7
 
Kadasternummer 2004 C4394
Kadasternummer 1832 C1005; vervolgens C1966 (1869); C 3614 (1933); (deel van) C 3621 (1936)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 4 nummer 100
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1123
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 -
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 672
Monumentnummer + jaartal (niet)

Overige bronnen:

  • Altena, Pieter (2012). Gerrit Paape (1752-1803), Levens en werken. Nijmegen: Van Tilt.
  • Brink, W. van den. Alle bordelen zijn van ‘Moeder Kee’. Waarom Cornelia Hermans-Winkelaar de negentiende-eeuwse prostitutiemarkt in Haarlem domineerde' (p138). Haerlem Jaarboek 84 (2013) 134 – 151.
  • Houtzager H. & Jonker M. (Red.). (2002). De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht (p114-115, 123). Zwolle: Waanders.
  • Verhoeven, G. (2015). De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795 (p445-446 ). Zwolle: WBOOKS.

Bewoners:
jaartal naam bron
c1749-1780 Jan de Blij (1687-1755), (plateel)schilder
x1724 Kniertje van Engelen (1697-1780)
Impost 1749
1796-1819, 1825/’29 Adam Inders (1754-1819), uitdrager
x1796 Johanna Meyer (1749-1836), uitdraagster
Elisabeth Inders (1779-1837)
Wacht- en tuchtgeld,
patentregister,
bevolkingsregister
1839-1852 Fredrik H. van Hateren (1791-1852), kuiper, tapper
x1824 Johanna M. van Woensel (1800-1843)
Volkstelling 1839, bevolkingsregister
1846 Christiaan J. Muldert (1808-1849), fuselier 1833, schoenmaker
x1845 Wijnanda Snel (1807-1890), naaister
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1848-1851 Cornelis J. van Baggum (1821-1887), verwer
x1847 Maria Cath. de Hoeft (1820- 1878)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1850/’60 Joanna Borking (1806-1885) wed tabakwerker Joannes Kerger (1811-1839) Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1850-1857 Wilhelmus H. Wiel (1815-1857), gepensioneerd militair, uitdrager Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1841-1875
1857,

1870-1873
1874

Maria J. Scheele-van den Bosch (1807-1875), wed., winkelierster
Jan Hendrik Scheele (1834-1884), werkman
x1)1854 Pieternella Buijs (1832-1869)
x2)1870 Johanna den Brinker (1840-1910)
Cornelis Scheelen (1833-)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1864-1865 Jan Bosch (1834-), kramer, bordeelhouder
x1858-1906 Maria van der Hoeven
Bevolkingsregister, burgerlijke stand Rotterdam
1864-1865 Klaas Drevijn (1837-), smid
x1863 Johanna H.Collée (1839-)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1873-1881 Stephanus Leonardus Vredenbregt (1845 -1905), vleeschhouwer
x1866 Cornelia Dekker (1848-1927)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand, Adresboek
1876 Hendrikus van de Wouw (1858-) Bevolkingsregister
1880 Cornelis J. van Heusden (1852-1883), stucadoor
x1880 Lijntje van de Kuil (1854-)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1880-1882 Gerritje Versteeg (1860-) Bevolkingsregister
1880 Johannes W. Willemse(1849-), vleeschhouwer Bevolkingsregister
1881-1882 Bernardus G.E. van der Horst (1859-1927), kleermaker
x1883 Antonia M. Dijkman
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1882-1890
1884-1890
Jacobus P. C. Verboom (1831-1911), wedr, zakkenfabriekant, koopman
x1884 Catharina Ketting (1841-1917 ), wed
Bevolkingsregister, burgerlijke stand. Adresboek
1883-1884 Maria Bosman-Blom (1844-1892), wed.
(x1884 Hans Olsen Bjorgecie)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1883-1889 Clasina Schoenmaker (1850-) Bevolkingsregister
1891-1926 Jacob A. C. van Loon (1852-1926), behanger
x1882 Johanna M. Dupon (1848-1936)
Bev. register en akten burgerlijke stand; Adresboek
1926-1936

1891-1984
Jacob A. C. van Loon Jr (1887-1964), behanger, stoffeerder;
x1914 Johanna E. Setteur (1890-)
Woninginrichting Van Loon (huisnr 5-13)
Adresboek, burgerlijke stand, kadaster
Het Vrije Volk 15 mei 1976
1984-1998 Videotheek De Klis  
1998-2013 Computerwinkel Delft op zondag 18 jun 2013
2013-heden Legowinkel  

Eigenaren:
jaartal naam bron
(1667) -1717 Hendrick Leendertsz van Schagen (-1717) Huizenprotocol, kadegeld
1717-1742 Leendert Aelbrechtsz van Schagen (1659-1742 ongehuwd)
Neef van Hendrick Leendertsz 
Verkoopbrief 5 D 322
Taxatieregister verponding 1733: hij verhuurt het huis
1742-1777 Maria van Hullenburgh (1685-1777 ongehuwd), dienstmaagd Testament not. C. Prijn 1 okt. 1739
1777-1790 Dijna Spranger (1749-1776)
x Nicolaas Beck (-1806), broodbakker
Testament not. H. Halder 7 dec. 1763
(1777)
1790-1792
Elisabeth Beck (1773-), enige nagelaten kind van Nicolaas Beck en Dina Spranger, odh verklaring 1 nov 1790 Testament not. C. Onderdewijngaart 13 nov. 1788
1792-1819 Adam Inders (1754-1819), schoenmaker Verkoopbrief 7 H 51 (650 gld)
1819-18..? Johanna Meyer (1749-1836), uitdraagster
Wed Adam Inders.
Kadastraal artikel 999
(1832) Hendrik Kirchholtes (c1772-1837), winkelier Kadastraal artikel 753
1837 Antonetta J. Kirchholtes-Tyssen (1777-1853), weduwe van voorgaande persoon Kadastraal artikel 2451
1838-1891 Bernard Georg Fliehe (1802-1891), winkelier, mr schoen- en laarzenmaker, brander en koopman, vennoot fa Kudders en Fliehe Kadastraal artikel 2234 (cum suis)  “vanaf 1838 belastbaar” + Kadastraal artikel 6380 (privé)
1892 B. G. Fliehe Jr (1849-1919), schoenmaker, fabrikant, en Johan C. Fliehe (1862-1928), schoenmaker Kadastraal artikel 6774
1893 Jacob A.C. van Loon (1852-1926), behanger Kadastraal artikel 7868
  Jacob A.C. van Loon (1887-1964)  
  Elisabeth Johanna (1916- ) en Johanna Maria van Loon (1918- ), kleindochters van Jacob van Loon Kadastraal artikel 7868
1969-1982 Evert C. van Brenk Kadastraal artikel 20084
1984-1998 JWM Koot, en anderen Veldwerkschets Kadaster
1998- A-Tembo BV (J.P.A. van Boekhout Holding BV)  

Terug naar Vrouwjuttenland 7