Wateringseweg 1  www.achterdegevelsvandelft.nl
Het hoofdkantoor van de ‘Gistfabriek’ NB: Klik op de afbeeeldingen voor een vergroting.
Deze fraaie foto laat het hoofdkantoor van Koninklijke Gist-brocades NV zien. Tegenwoordig is het bedrijf onderdeel van DSM, maar voor veel Delftenaren is het nog gewoon ‘de Gistfabriek’. Een van de weinig overgebleven voorbeelden van grote bedrijven, die ook in Delft werden opgezet. Deze industriële ontwikkeling kwam in de 19e eeuw op gang. Daarbij werden buiten de oude binnenstad diverse fabrieken gesticht. Ze lagen vooral langs waterwegen die onmisbaar waren voor de aanvoer van grondstoffen en brandstoffen (steenkolen) en afvoer van producten. Een aantal fabrieken lag bovendien aan de in 1847 geopende spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam.

De ondernemer Ir J.C. van Marken stichtte in Delft vier ondernemingen: de Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek, de Fransch-Hollandsche Oliefabriek, de Lijm en Gelatinefabriek en de Coöperatieve Drukkerij van Marken. Op een weiland bij de Lepelbrug werd in de jaren 1869-1870 de Gist en Spiritus fabriek gebouwd. Vanaf 1879 werd deze fabriek voortdurend uitgebreid met productiegebouwen en opslagloodsen waardoor een rommelig complex ontstond. Aan de Wateringseweg 1 werd in de jaren 1906-1907 een representatief hoofdgebouw met kantoorruimte rond een centrale hal met galerijen neergezet.

De architect was de fabrieksarchitect B. Schelling A.Zn die vrijwel alle gebouwen van die fabriek had ontworpen. Bij het ontwerp van het kantoorgebouw werd Schelling geassisteerd door K. Muller, architect te Amsterdam die een honorarium ontving van 3,5% (zijnde f 10.085) van de bouwkosten groot f 287.585,58. De totale investeringskosten tot december 1909 bedroegen f 423.000, - Het gebouw werd in 1907 in gebruik genomen. De firma gebr. Schoonboom te Voorburg zorgde ervoor dat het aantal van 787 palen geslagen werden voor fundering inclusief zandaanvulling. De firma Van der Pluym en Gielen te Rotterdam nam de opbouw voor zijn rekening. Bij de publieke aanbesteding op 26 sept 1905 waren er 17 inschrijvers. De laagste begrootte de bouwkosten op f 159.419, - . De hoogste kwam uit op f 197.929, - Opmerkelijk is het interieur met een grote centrale hal onder een glazen overkapping met rondom de kantoorruimte. Op de tweede verdieping bevindt zich een open galerij.

   

  

Tekst ontleend aan folder Monumentendag.

Geplaatst: 2008

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster

  
Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
 
Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster
 
 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft