Nadere informatie over Wijnhaven 10
 
Kadasternummer 1832 D 411
Kadasternummer 2004 D 2661
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 3 nr 78
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3796, 3-078 (1810-1832)
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 944r1
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 315r1
Monumentnummer + jaartal 12259 Rijksmonument

Overige bronnen:

 • Beek, H. van der. Delftse Post 16 sep 2010.
 • Canon van Delft. Delft: Historische Vereniging Delfia Batavorum, 2013.
 • Deen, F. Paniek over de stomme zonde Historisch Weekblad 2014 (2):47-53.
 • Eldermans, H.B. Blaffaert van Mr Bernardus Wely. Ontfanger particulier van de geannot. Goederen in ’t Quartier v. Delft ende Delft Landt mette Restanten v.d. Jaeren 1572 ende 1573 (huyshuyeren ende thuynhuyeren Delft en omgeving) (transcriptie 1992).
 • Es, Rob van. Wilmer: vier generaties in rookwaren. Jan 2012. Delftse verhalen (http://www.delfia-batavorum.nl).
 • Ett, H.A. Het Delftse grachtenboek.
 • Goudappel, C.D. Sprokkelingen, huisnamen op de Wijnhaven.
 • Houtzager, H., Jonker, M. (red.). De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Zwolle: Waanders, 2002.
 • Krogt, P.C.J. van der. Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen. Delft: Gemeentearchief, 2000.
 • Raue, J.J. De stad Delft. Delft: DUP, 1982.
 • Weve, W. Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw. Zwolle: WBOOKS, 2013.

Eigenaren:


jaartal naam bron
(1543)  'Anthonis in Middelburch'   10e penning
(1553, 1561) Lambrecht Michielsz van Cryeckenbeeck (ovl.1579) huizenprotocol  315r1, 10e en 100e penning
(1578) Otto van Egmondt, heer v Keenenburch (1522-1586) 100e penning
(1620-‘54) Michyel  Lambrechtsz van Cryeckenbeeck (    -1636), leenman, bierbrouwer 486v3, 495v3
1637- Mr Johan d’Overschye, heer van Souburg (1607-<1662) 495v3
1645- Jacob Jacobsz Goeree (    -1654), laeckencoper 495v3
  Dirck Jacobsz Goeree (1635-1704)  
1684- Willem Jansz  van Ruijven (    -1704), notaris, veertigraad, bgmr waarbrief  5c125v
  Christina Willems van Ruijven (1682-1776), vrouwe van Lombardijen  
1742- Cornelis Uyttenbogaert (    - 1770), banketbakker waarbrief  6l023v,   impost 1749
1749- Simon Jansz Mensert (1698-1778), banketbakker waarbrief  6n233v, impost 1749
1770- Cornelia Magdalena Mensert (1743-’89), tr 1) Jacobus Johannes Buyteweg (1736 –‘76), tr 2) dr Hieronymus Grau (ovl >1787) not. Prijn
1788- ds Meinardus Ruysch (1719-1790), em. predikant ’t Woudt, en Johanna Elisabeth van der Stel (1732-1805) waarbrief 7g196v
1791?-1804 Barbara Hillegonda van der Stel, wed M. Ruysch (1726-1817) en haar halfzuster Johanna Elisabeth van der Stel (1732-1805) not. Kleynenberg, Leiden; 40e-80e penn.2e afd nr 227 f37v
1804-na 1811 Carel van Nievelt (1763-1816), koopman, touwslager waarbrief 7m83v
  Clemens Theodorus Henricus Smi(d)ts (1755-1823), koopman in wollen manufacturen, kledermaker [woonde in het buurpand, wijk 3-77]  
(1832)-1836 Petronella Groenewegen (1767-1840), wed C.Th.H. Smits kadaster
1836-1853 ¼ Geertrui Boers (1788-1868) en ¾ Neeltje Overvoorde (1797-1853) not. J Vernée
1853- Bartholomeus Braat (1792-1863), mr broodbakker not. J Vorstman
dj 1876-1880 Dirkje Braat (1824-1908), winkelierster, textielhandelares, zijn ongehuwde dochter kadaster
1880 - Bartholomeus Adrianus van de Ven (1841- )  en zijn broer Johannes Nicolaas van de Ven (1852-1909) not. P Post Uiterweer, kadaster
dj 1896 - Maria Petronella Versluys, wed B.A. van de Ven kadaster
dj 1921- H. Van Andel’s Tabak en Sigarenmagazijnen kadaster
dj 1942 - Sigarenmagazijn Ch.A.M. Wilmer & Zoon kadaster
 

Terug naar Wijnhaven 10