Nadere informatie over Wijnhaven 16
Kadasternummer 1832 Sectie D-416
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 3-082
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3800
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 Fol. 943r1
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 Fol. 314r1
Monumentnummer + jaartal 12264 (rijksmonument, bouwjaar 1540)
Overige bronnen:
  • ONAD notaris A. Hoppesteijn van Leeuwen 17-01-1722
  • R.Meischke e.a., Huizen in Nederland, Zeeland en Zuid-Holland, Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hedrick de Keyser, Zwolle/Amsterdam 1997, p. 338-341.
  • W.Weve, Monumenten in Delft, p.73.
  • Delftsche Courant 16-02-1849 veiling-advertentie
 
Bewoners:
jaartal naam bron
1543 Marry, pasteybackers 10e penning 1543
1553,1561 Nyesge, pasteybackster 10e penning 1553 en 1561
1578 Jan Pietersz Hooghewerff (eig-bew) 100e penning
1585 Cornelis Cornelisz, pasteybacker (huurder) thesauriersrek 1585   I-678 fol. 16 en 101v
1600 Ottho van der Bruggen, lakenkoper
& Yda Jacobs van der Block
haardstedenreg. 1600
  Franchoys van den Bosch, wijnkoper/cruydenier begraafboek 1625
1620 Jan de Molijn, notaris weeskamer 1211-11
1620-1625 Willem Willemsz van Goeree, suikerbakker weeskamer 1211-1
 consent 1622 fo. 195
 1625 Isaacq Fangaert, korenkoper & Catharina van Dolegem begraafboek 1625
1631-1636 Catharina van Dolegem, linnenwinkelierster
& Johannes Stangerus, conrector Latijnse School
boedel Stangerus ONA 1838 akte 65
(1660-1690) Urbanus van Brontgeest, waagmeester en koekenbakker
& Maria van Assendelft (overleden 1690)
testament ONA 2057 a 114; kadegeld 1667
ONA 2329 a 140
     
1702-1718 Lourens Westerlee, kastelein 't Oude Koffijhuis
& Anna Armgart vdr Heijden
begraafboek 1717 en 1718
     
1722-1735 Dirk Appeldoorn, eigenaar-bewoner
koffiehuishouder
taxatiereg Verponding 1731
1735-1775 Wijnand van Kerssen, coffijschenker
'vrouw zit met naaimeisjes' (Cornelia de Vries)
Impost 1749
begraafboek 1775
     
1809-1810 Marinus Pieterse, tapper en billardhouder
Jacoba Stadhouder, naaiwerk
patentbelasting
….?-1863 Antonie Wouter van Gils, landmeter bij kadaster, later tekenaar bij Rijksmagazijnen bevolkingsregister
(1857) - 1882 Jacobus Johannes Schilperoort (1828-1880), winkelier in borstel- en schuurwerk en bloemist & Emerentine Jansen, later Wilhelmina Vogelzang (-1894) adresboek 1857
boedel notaris Post Uiterweer akte 3338
1882 - 1902 Johannes Ruis, winkelier
& Wilhelmina Vogelzang
adresboek 1900
 trouwakte 1882
  Winkel in borstelwerk van de vier gezusters Zeelenberg  
  Handwerkwinkel het Spinnewiel van Johanna Elisabet van den Blanken- van Luttervelt  
  Slagerij A. Slok  
  Boekhandel de Omslag  
 
Eigenaren:
jaartal naam bron
1543 Marry, pasteybackers 10e penning 1543
1553,1561 Nyesge, pasteybackster 10e penning 1553 en 1561
(1578) -1585 Jan Pietersz Hooghewerf 100e penning
1585 De stad Delft thesauriersrek 1585
I-678 fol. 74v
koopprijs fl 950
1591- 1607 Oth Ottesz Huizenprot. 1585-1648; Koopbrief I-707
1607 - 1620 Franchoys van den Bosch duit op de gld
365/13e 8r  fl 2800
1620 Jan de Molijn duit op de gld
367/38e 10v fl 3000
1620-1625 Willem Willemsz van Goeree weeskamer 1211-1
1625 Isaacq Fangaert ONA 1817 A 17-19
prijs fl 3200 + fl 1700 meubilair
1648 Catharina van Dolegem zijn weduwe Huizenprot. 1648-1812
     
Na 1655 Urbanus van Brontgeest Huizenprot.
Kadegeld 1667
1697 - 1702 Jan de Groot, mr knoopmacker te Den Haag Waarbrief  5 K 258v
koopprijs fl 1530
1702 -  1718 Lourens Jacobsz Westerlee Waarbrief  5 N 156
koopprijs fl 1500
1718 - 1722 Hendrik de Vos Koop uit faillissement
 Huizenprot. 3 N 174
1722 - 1735 Dirk Appeldoorn Waarbrief  5 X 59v
koopprijs fl 2300
1735 - 1756 Wijnand van Kerssen Waarbrief  6 F 69v
koopprijs fl 2000
1756 - 1763 Aarnoud van Kerssen Waarbrief 6 Q 282v
koopprijs fl 2000
1763 - 1781 Abraham Akkersdijk Waarbrief 6 T 205v
koopprijs fl 2500
1781 - 1799 Dick Akkersdijk Waarbrief 7 D 135
koopprijs fl
1799 - 1800 Johannes van der Spek Waarbrief 7 I 247
koopprijs fl
1800 - 1825 Marinus Pieterse
en zijn weduwe Jacoba Stadhouders
Waarbrief 7 I 309
Verponding 1810-1832
1825 - 1830 Simon van der Hoven (-1829)
en Johanna van Dongen
Notaris L v Staveren
1830 - 1831 Adrianus Middeldorp notaris SA Scholten
fl 2050
1831 - 1869 Antonie Wouter van Gils, landmeter bij het kadaster notaris W vd Velden 3766 akte 74 fl 2350
1869 - 1895 Johannes Schilperoort
en later zijn weduwe Wilhelmina Vogelzang
notaris Bv Berkel
akte 43 en 48 fl 6650
1895 - 1902 Joh. Ruis, winkelier kad legger 8146
1902 - 1925 Firma Verkade te Zaandam kad legger 8982
1925 - heden Stichting Hendrick de Keyser koopprijs fl 14.000
Terug naar Wijnhaven 16