Nadere informatie over Wijnhaven 17 (vroeger nr 18, het tweede huis vanaf de hoek)
 
Kadasternummer 1832 C 1068, vanaf 1919 C 3427
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 4 - 459
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3802
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 940-2
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 312v
Monumentnummer + jaartal  

Overige bronnen:

Wik Hoekstra-Klein, Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen, deel 9

Bewoners:
jaartal naam bron
1600 Arien Jacobsz, kruikenverkoper Haardstedenregister
1620 Joost Heesemans, glazenverkoper Verponding 1620
(1632)-1644 Lambert Cruijck, glazenverkoper Verponding 1632
  later ook winkelier in linnengoed Weeskamerboedel 418
1645 Wouter van Eenhoorn (huurder) Weeskamerboedel 418
1663-1667 Willem Alenson, timmerman Wik Hoekstra dl 9 p 144
1677-1685 Jacobus Ervervelt (huurder voor f 200 pj) Wik Hoekstra dl 9 p 145
1687-1720 Wiggert Biddalf, tingieter (-1719) 
& Isabella de Bruyn (-1720)
trouw- en begraafboeken
1730-1766 Willem van Barneveld, tingieter/ijkmeester
& Johanna Biddalf
Impost 1749
1774-1792 Jacob Frederik Streib, broodbakker
& Elisabeth Kneeter
begraafboeken
1788-1808 Johan Christof Ulrich (1749-1818), broodbakker
& Rebecca Schut
trouwboek 1788

begraafboeken
1809 A.P. Konings, tapper patentbelasting
1810 Elisabeth Keyser, winkelierster in garen en band patentbelasting
     
1825 onbewoond?  
1830 sindsdien tot 1919 tabakshandel Gussenhoven  
(1861), 1884 Adam Adriaan Gussenhoven, tabakshandelaar beg reg.,  adresboek
1887 - 1917 Franciscus Gussenhoven, tabakshandelaar adresboeken
1918-1928 onbekend, niet meer in gebruik bij Van Gussenhoven, wonend in o.a. Rijswijk.  
     
1929 sinds 1929 deel uitmakend van kledingzaak Bervoets  
Eigenaren:
jaartal naam bron
(1585-1600) Arien Jacobsz Oudste huizenprotocol;
Haardstedenregister>
1609-1624 Joost Heesemans Duit op de gld  fl 2700 Verponding 1620
1624- Jan Jansz ter Gouda en Marijtje Jans Duit op de gld  fl 4000
(1632)-1644 Lambrecht Gijsbrechtsz Cuyck Verponding 1632
Huizenprot. I - 731
1645 - 1663 Wouter Eenhoorn Weeskamerdossier 418
voor fl 6000 overgenomen als schoonzoon
1663 - 1667 Willem Alenson Wik Hoekstra dl 9 p 143-144
1667 - 1679 Wouter Eenhoorn uit faillissement voor fl 3825 Wik Hoekstra dl 9 p 144
1679 - 1687 Jacob van Ervervelt Wik Hoekstra dl 9 p 149
koopprijs fl 2600>
1687 - 1720 Wiggert Biddalf (-1719) Waarbrief 5 D 151 fl 2800
1720 - 1730 Abraham Biddalf vererving Huizenprotocol
1730 - 1766 Willem van Barneveld (-1766) & Johanna Biddalf Weeskamer 9328 - 9332
1766 - 1774 Maria van Barneveld & Jan Daniel Hoekwater vererving
1774 - 1792 Jacob Frederik Streib Waarbrief 7 A 131 fl 2600
1792 - 1808 Johan Christof Ulrich (broodbakkerij, inventaris fl 1500) Waarbrief 7 G 153v
koopprijs fl 3000
1808 -1810 Jan de Bruyn Waarbrief A 14v fl 1300
1810 - Elisabeth Keyser Waarbrief D136 fl 1250
1830 - Georgius Gussenhoven kad legger 5952
  Adam Adrianus Gussenhoven kad legger 6087
1885 - 1927 Franciscus Gussenhoven kad legger 7241
1928 Herman Heinrich Schulte kad legger 10579
na 1929 deel van kledingzaak Bervoets kad legger 13899
     

Terug naar Wijnhaven 17 (vroeger 18)